Skadedjur (Identifiera)

Vilka insekter är det som klassas som skadegörare, för vem orsakar de störst besvär och på vilket sätt gör de skada? Det är några av de frågor du får svar på genom att fortsätta läsa den här guiden om skadedjur i största allmänhet.

Vill du få en mer fördjupad kunskap om ett specifikt skadedjur kan du enkelt klicka in dig på någon av våra skadedjursguider som presenteras här nedan. Oavsett vilken guide du väljer att läsa möts du av faktabaserad information med tips på effektiva metoder, medel och fällor som kan användas i syfte att bekämpa skadeinsekten ifråga.

Med hjälp av direktlänkar och svar på vanliga frågor kommer du ännu närmare en lösning på eventuella skadedjursproblem. I varje guide finns det dessutom en snabbguide, så vill du få den mest relevanta informationen presenterad i punktform kan du med fördel gå direkt på snabbguiden. Sen kan du alltid komma tillbaka och läsa guiden i sin helhet vid ett senare tillfälle, vilket vi varmt rekommenderar att du gör.

Fakta om skadedjur

Vad är det som definierar en skadeinsekt och vilka insekter är det som klassas som skadegörare? Vad kallas de insekter som inte klassas som skadedjur?

Insekter och djur som orsakar skada och besvär och som i vissa fall är bärare av smittsamma sjukdomar kallas för skadeinsekter eller skadedjur (ibland även skadegörare). Vilka insekter är det då som tillhör gruppen skadeinsekter och varifrån härstammar de?

De egentliga insekterna tillhör klassen urinsekter. Tillsammans bildar de understammen insekter; en grupp insekter som även kallas sexfotingar. De insekter som klassas som skadeinsekter är de insekter som ställer till med problem i form av fysiska och/eller materiella skador. I vissa fall kan skadeinsekter även bära på smittsamma sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas.

Läs mer om den smittbärande fästingen 

Olika typer av skadeinsekter 

Begreppet “skadedjur” kan ses som klassificering av olika djurarter där fokus ligger på djurets nytta för människor. Därmed finns det även djur, som till skillnad mot skadedjur, är till nytta för människor. Logiskt nog kallar man dessa för nyttodjur.

Själva innebörden av begreppet skadedjur kan dock ses som något problematiskt då vissa insekter kan uppfattas på olika sätt. Många människor betraktar exempelvis getingar och huggormar som skrämmande eller rent av farliga eftersom de kan attackera såväl människor som husdjur. En liten nyckelpiga däremot upplevs sällan som skrämmande eller hotfull även om nyckelpigor faktiskt tillhör kategorin skadeinsekter.

Läs vår ultimata guide om nyckelpigor 

För att veta vilken typ av skadeinsekt det rör sig om kan man förenklat dela in dem i olika grupper. Så här skulle en sådan indelning kunna se ut:

  • Skadeinsekter som angriper människor
  • Skadeinsekter som angriper livsmedel
  • Skadeinsekter som angriper textilier och päls
  • Skadeinsekter som angriper trävirke och byggnader
  • Skadeinsekter som angriper odlingar, trädgårdar och grödor
  • Skadeinsekter som angriper husdjur

Skadeinsekter som orsakar besvär för människor 

Bland de skadeinsekter som orsakar besvär för människor tillhör nog myggor, getingar och fästingar de mest kända, åtminstone för oss som bor i Sverige. Även huvudlöss och bananflugor är vanligt förekommande, medan vägglöss och kackerlackor är mer vanliga utanför Sveriges gränser. 

Den sistnämnda, kackerlackor, tillhör dessutom den grupp skadeinsekter som främst orsakar skada på livsmedel och avfall. Till denna grupp hör även möss, råttor, bananflugor, fläskängrar, mjölbaggar med flera.

Till gruppen som skadar textilier hör bland annat klädesmal, pälsängrar och mottfjärilar, medan husbock, hästmyror och trägnagare tillhör gruppen som orsakar skador på byggnadsvirke och möbler. När det gäller odlingar, planteringar och lantbruk är det vanligtvis vildsvin, rådjur, möss, råttor, sork, sniglar, bladlöss, mullvadar och grävlingar som är de stora skadegörarna. 

Läs vår ultimata guide om husmusen

För att hålla population bland dessa skadeinsekter/skadedjur på en rimlig nivå finns de så kallade nyttodjuren, varav getingar, myror, steklar, nyckelpigor, jordlöpare, fåglar och spindlar är bland de vanligaste.

Du hittar informativa guider om nämnda skadeinsekter här nedan. Du kan också besöka och/eller följa vår blogg för att ta del av ytterligare information och tips om hur du bäst förebygger och bekämpar problem med olika typer av skadedjur. Här och nu ger vi dig en snabbguide om hur du blir av med skadedjur.

Så blir du av med skadedjur – en snabbguide 

Det finns såväl förebyggande som mer direkta åtgärder som du enkelt kan vidta för att minska risken att drabbas av skadedjur. Vad som är extra viktigt att tänka på i sammanhanget är att genast ta tag i problemet om det uppstår. 

I rent förbyggande syfte bör du se till att vissa saker alltid finns hemma, såsom myggspray, fästingmedel, myrr och insektsnät till exempel.

Du kan också se till att ha det rent och torrt inomhus, och glöm inte att rensa bort frukt och grönt som börjat ruttna eller blivit skadad (de är födo- och äggläggningsplats för många skadeinsekter).  

Ett annat sätt att förebygga eller bekämpa skadedjur direkt är att gillra olika typer av fällor eller skrämmor. Beroende på vilken typ av skadeinsekter det gäller finns det såväl portabla som stationära fällor som är lätta att montera och som enkelt fylls på. Även skrämmor finns i olika utföranden och för olika skadeinsekter/skadedjur.

För att ligga ännu ett steg före kan du förhindra skadedjuren från att ta sig in överhuvudtaget. Det gör du enklast genom att täta håligheter och sprickor i fasad, dörrar, fönster och ventiler. Det är inte bara ett enkelt och effektivt sätt att bekämpa skadedjur på, utan också en långsiktig och naturlig metod som alla kan ta till. Det är också därför vi rekommenderar produkter med naturliga ingredienser så långt det är möjligt i våra skadedjursguider.

En annan anledning till att vi rekommenderar naturliga medel och metoder är Kemikalieinspektionens nya regler kring användandet av bekämpningsmedel. Enligt dessa regler är det numera olagligt för privatpersoner att använda bekämpningsmedel, vilket innebär att du bör kontakta en professionell skadedjurssanerare om du får problem som inte går att åtgärda med hjälp av de medel och fällor som bland annat finns att köpa via skadedjursbutiken.se

Vi börjar med definitionen av skadedjur:

Alla insekter och djur som kan orsaka besvär i form av obehag eller fysisk skada på egendom eller person klassas som skadeinsekter/skadedjur. Det omfattar även insekter/djur som innebär en hälsorisk då de kan bära på bakterier eller virussjukdomar som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Däribland återfinns mjölbaggar, ängrar, silverfiskar, kackerlackor, möss och råttor.

Avseende reglerna för sanering:

Det är den boendes skyldighet att anmäla upptäckten av skadedjur (eller misstanke därom). Därefter är det, enligt miljöbalken (9 kap. 9 §) fastighetsägarens ansvar (dvs. bostadsrättsföreningen eller hyresvärden) att se till att bostaden är fri från skadedjur och/eller annan ohyra. Sanering av skadedjur ligger därmed rent juridiskt på föreningen/hyresvärden.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar gällande skadedjur

Jag har hört att det krävs tillstånd för att använda vissa typer av bekämpningsmedel mot skadedjur. Stämmer det och i så fall, vilka medel gäller det?

Ja, det stämmer att det krävs tillstånd för en privatperson att använda bekämpningsmedel i de fall då medlet medför en hälsorisk eller skada för människor, djur eller miljö. Medel som används i syfte att bekämpa skadeinsekter måste vara godkända av Kemikalieinspektionen och vara märkta med en text som anger vilken av följande tre klasser bekämpningsmedlet tillhör:

Klass 1: Får endast användas för yrkesmässigt bruk och med tillstånd

Klass 2: Får endast användas för yrkesmässigt bruk och i de fall det gäller växtskyddsmedel, med tillstånd

Klass 3: Får användas både för yrkesmässigt och privat bruk

Vilken är den vanligaste orsaken till att skadedjur tar sig in i ett hem?

Faktum är att skadedjur kan berätta något om inomhusklimatet i ett hem. En av de vanligaste orsakerna till att skadedjur tar sig in är nämligen fukt. Dock är det inte alla skadedjur som indikerar att det finns ett fuktproblem, men tillräckligt många för att undersöka det som en möjligt orsak.

I övriga fall är det vanligt att skadeinsekter söker en skyddad plats för vintern, och då det ofta finns tillgång till föda för många skadedjur i exempelvis ett skafferi, en garderob eller på en vind, drar de sig inte för att bosätta sig där i väntan på ett mer gynnsamt utomhusklimat.

Vanliga frågor om skadedjur

Går det att försäkra sig mot skadedjursangrepp?

Det finns försäkringar som till viss del ersätter angrepp från skadedjur. Detta inkluderar vanligen hussvamp och träförstörande insekter (såsom husbock eller hästmyror). Vanligt är att premien ingår i en så kallad villaförsäkring, men för att vara riktigt säker bör du kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Vilka är de vanligaste skadeinsekterna i svenska hem?

Husmusen är mycket vanligt förekommande och dessutom aktiv året runt. Mössen söker sig gärna till vinds- eller källarutrymmen för att söka skydd och mat inför vintern. Det är också vanligt att någon gång få in myror, bananflugor, mjölbaggar och/eller pälsängrar i sin bostad. Något som gäller oavsett om du bor i fristående hus, radhus eller radhus, så det gäller att vara uppmärksam och förberedd.

Enligt min hyresvärd går det inte att bevisa att de insekter jag har hittat i mitt skafferi kan klassas som skadeinsekter. Går det att bevisa så att jag kan få köket sanerat utan att betala för det själv?

Det finns två delar i den här frågan som bör klargöras. Det första är definitionen av själva begreppet skadedjur, det andra är reglerna för sanering.