Stackmyra » Ultimata Guiden

Formica, stormyra, röd skogsmyra, stackmyra… Att kärt barn har många namn visar sig i det här fallet genom det vetenskapliga namnet Formica, och genom en rad olika namn på olika arter av stackmyror. Att släktet tillhör den enormt stora familjen myror är nog ganska uppenbart, men det är kanske inte lika självklart att familjen ingår i ordningen steklar.

Snabbguide

 • Stackmyran ingår i familjen myror och ordningen steklar
 • Många arter lever i välorganiserade samhällen
 • Stackmyran anses vara en ofarlig och harmlös insekt
 • Drottningarna kan leva i närmare tjugo år
 • Stackmyror livnär sig främst på bladlöss
 • Har du stackmyror på tomten kan du gräva upp boet
 • Har du stackmyror inomhus är myrr och insektssprej effektiva motmedel

Fakta om stackmyran

Det faktum att stackmyror ingår i ordningen steklar innebär att de genomgår en fullständig förvandling som kallas för metamorfos. Det innebär också att de ingår i samma ordning som omkring 8000 andra insekter, vilket gör den ordningen till en av Sveriges rikaste.

Stackmyran tillför en mångskiftande familj med omkring 14 000 arter, varav de flesta återfinns i tropikerna. De lever, precis som majoriteten av alla myrarter, ett välorganiserat liv, där samhället utgörs av arbetare, soldater, drönare (fertila hanar) och drottningar (fertila honor).

Stackmyra eller skogsmyra?

Man räknar med att det finns omkring en biljon (!) myrindivider och cirka 45 miljoner (!) myrstackar bara i Sverige. Ett tiotal av dessa arter är kända arter av stackmyror. Det är en art som generellt sett är ofarlig och harmlös, både förfastigheter och annan egendom. Dock kan de, om de exempelvis letar sig in bakom panel eller i en spricka, kan dra dit både barr och annat som egentligen bör vara kvar ute i naturen.

Att stackmyror ibland kallas skogsmyror beror på att de båda arterna lever på likvärdigt sätt, nämligen i stora myrstackar där de ingår i ett större myrsamhälle.

Många arter av stackmyror lever dels på att mjölka bladlöss på socker, dels på att äta fjärilslarver och dylika insekter. Stackmyrorna är i sin tur ett hett byte för gröngöling (hackspett) och björn som enkelt plundrar en myrstack och tömmer den på innehåll. Det finns även skalbaggar som äter både myrägg och larver.

Utseende

Både nordskogsmyran och röda skogsmyran kallas vanligen för stackmyror och kan vara svåra att se skillnad på. Båda arterna har kraftiga käkar och kan bitas, precis som att de båda kan spruta myrsyra i händelse av angrepp eller hot.

Det finns också de som anser att stackmyran och hästmyran är lika. För att se skillnad på dessa arter kan man försöka komma ihåg att stackmyror har röda fläckar på huvudet, medans hästmyran har ett helsvart huvud.

Hästmyran är också mindre aggressiv än stackmyran, vilket kan visa sig om du prövar att hålla fram handen en liten bit ifrån myrans huvud. Du vet att det är en stackmyra om den försöker gå till attack genom att ställa sig på bakbenen, samtidigt som hästmyran knappast bryr sig och förmodligen kryper vidare.

Reproduktion

Myrdrottningar lever inte sällan i upp till tjugo år och har i princip bara reproduktionen att tänka på. Drottningarna är också vana vid att samsas med andra drottningar då det i en och samma myrstack kan finnas närmare hundra drottningar.

Stackens arbetarmyror är alltid honor som har i uppgift att bygga upp samt försvara stacken mot inkräktare. De ska även sköta om såväl drottningar som ägg, larver och puppor samt skaffa fram föda och sköta städningen. Inte helt olik människosläktets hemmafruar alltså!

Parningsritualen sker vanligtvis i samband med svärmning, men kan också ske på själva myrstacken. De myror som är blivande drottningar söker sig till stacken direkt efter parning, då de har ett lager med sperma i en form av ”behållare” som finns inne i bakre delen av kroppen. Det är ett slags förråd som drottningen tar av när hon senare ska lägga sina ägg.

Hanlarverna kläcks någon gång under juni och juli och livnär sig både på växtbaserad och animalisk föda som arbetsmyrorna har samlat ihop. Som vuxna äter myror söt avföring från bladlöss (så kallad honungsdagg).  

Levnadssätt

Stackmyrorna bildar samhällen där det finns tre olika slags individer: hannar, honor (drottningar) och arbetare (icke fertila honor). Myrorna bygger stora stackar av barr, mindre kvistar och bitar av bark. När de är på jakt efter ett byte hugger de bytet med hjälp av sina kraftiga käkar, samtidigt som de sprutar in myrsyra i bytet.

Många stackmyror trivs allra bäst i blandskog där det finns både björk, tall och gran, vilket betyder bladlöss. En anledning till att du ofta ser karavaner med myror längs trädens stammar och upp till lössen som sitter i kronan.

När det gäller skogsmyror bygger de vanligtvis konformade myrstackar som kan bli upp till 2-3 meter höga. Byggs stacken däremot på plan och öppen mark är den oftast platt eller skålformig, vilket är ett byggsätt som brukar tillskrivas ängsmyran.  

Stackmyrornas bon är vanligen övertagna bon en gång byggda av så kallade slavmyror, men de kan också utgöras av avknoppningar från ett redan befintligt myrsamhälle. I det senare  fallet kan stackmyrorna skapa stora ansamlingar av myrstackar och därmed samhällen.

Beteende

Det är inte ovanligt att det är full aktivitet i en myrstack redan i mars månad, då myrstackar ofta byggs söder om en trädstam eller stubbe. På så vis finns det ingenting som skuggar stacken, vilket gör att myrorna kan passa på att värma sig i vårens första strålar efter sin långa vintervila.

En myrstack sträcker sig vanligtvis långt ner under markytan, vilket innebär att vi människor endast kan se en liten del av stacken. Ett myrsamhälle kan bestå av flera stackar (oftast bland nordskogsmyror) och i ett och samma samhälle kan det finnas närmare 1 miljon (!) individer. Röda skogsmyror bygger istället en enda stor stack som ibland kan bli upp till 2 meter hög.

Stackens arbetarna är ständigt aktiva och tar sig till och från myrstacken på stigar som leder dem till matrika platser, såsom bladluskolonier och liknande. Inte sällan är dessa platser belägna så långt bort som 100 meter, och för att lyckas med konststycket att bära med sig lite större byten tillbaka till stacken tar myrorna hjälp av varandra.

Stackmyran som skadedjur

Stackmyran, eller skogsmyran, lever naturligt i stora myrsamhällen och gör därmed sällan någon skada på vare sig fastigheter eller andra egendomar. Skulle du råka ut för en ”myrinvasion”, vilket oftast sker på våren, beror det med all sannolikhet för att myrorna har svårt att hitta föda ute i naturen. I det läget räcker med minsta smula, gärna lite söt, för att invasionen ska vara ett faktum.

Bli av med stackmyror och myror i största allmänhet

En av våra vanligaste myrarter, svartmyran, är harmlös på så vis att den vare sig sprider sjukdomar eller bits. Dock kan den upplevas som en sanitärt olägenhet när den upptäcks inne i ett bostadshus.

Även den stora hästmyran kan ta sig in i ett hus och bosätta sig i fuktigt eller rötskadat virke där det är varmt och skönt för myrorna. Får hästmyror utrymme att etablera sig inomhus kan de även ge sig på friskt virke efter ett tag, och det kan orsaka omfattande skador på såväl hus som uteplatser och andra ytor.

Likt svartmyror söker sig hästmyror gärna till socker, men då de senare främst är aktiva på natten är det ofta svårare att ”ta dem på bar gärning”. Därmed kan du gillra en fälla med lite sötsaker som, om de är borta på morgonen, med all sannolikhet har haft påhälsning av just hästmyror. På så vis kan du åtminstone utesluta vissa arter.

Oavsett vilken typ av myror finns har problem med finns det är saker du kan göra för att bli av med dem, både i förebyggande och långsiktigt syfte. Vi tipsar även om en del husmorsknep för den som vill undvika insektsmedel och fällor, även om det finns många skonsamma sådana nu för tiden. Några av dem hittar du här.

Husmorsknep

Att blanda ett par droppar diskmedel med vanligt vatten är ett väl beprövat knep, både mot bananflugor (då tillsätter man även ättika) och mot myror. Diskmedel verkar uttorkande och det är något som myrorna inte klarar av.

Det finns också specifika kryddväxter som stackmyror (och andra myror) helst undviker och som funkar att ha både inomhus och utomhus: mynta, lavendel och timjan. Det är tre örter med en mycket starkt arom son myrorna inte alls tycker om.

Förbyggande åtgärder

Utomhus

 • Håll utkik efter myrbon på och runt din tomt
 • Lokalisera myrornas vandringsstråk för att hitta boet (stacken)
 • Gräv bort eventuella bon (stackar)
 • På en uteplats/altan – strö ut ett tunt lager med myrr och fukta försiktigt med en sprayflaska (vanligt vatten)
 • Var noga med att sopa bort alla smulor och matrester omedelbart

Inomhus

 • I ett uterum – strö ut ett tunt lager (en sträng) med myrr
 • Håll extra koll längs lister och under mattor och möbler
 • Ställ undan alla rester och torka bort smulor och spill omedelbart
 • Låt bli att lämna sötsaker framme (saft, godis, kakor, läsk)
 • Dammsug upp döda myror omedelbart

Vanliga frågor om Stackmyran

Är det tillåtet att förstöra en myrstack?

Det är tillåtet att förstöra en myrstack, till exempelvis gräva upp den, om det är så att boet och myrorna stör dig. Dock bör du vara försiktig med att förstöra en myrstack om det inte är absolut nödvändigt då myror inte enbart är att betrakta som skadedjur. De har också, likt flertalet andra skadeinsekter, en viktig roll i vårt ekosystem.

Finns det giftiga myrarter i Sverige?

Såvitt man vet finns det endast en giftig myrart och den förkommer i Australien och på Nya Kaledonien. Bulldoggsmyran, eller tjurmyran som den ibland kallas, kan bli så stora som 2,5 centimeter lång och har en giftgadd som den kan stickas med.

Vi har fått ett stort hål i vår myrstack på tomten. Har ni någon idé om hur det har uppstått?

Med all sannolikhet är det en gröngöling, det vill säga en hackspett, som har varit i farten. Gröngölingar är nämligen ”kända” för att gräva sig in i myrstackar där de äter upp intet ont anande myror som har letat sig in i stacken för gå i vinterdvala.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (37 votes)