Klimatarbete

Vi på Skadedjursbutiken (Nordic Pest Control AB) strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt arbete med att minimera vår påverkan på naturen. Vi har identifierat ett antal viktiga områden som vi fokuserar på för att uppnå detta mål.

Produkter

Vi sätter fokus på hållbara produkter som tillverkas med minimal miljöpåverkan och har en lång livslängd för att främja en positiv inverkan på miljön. Vi upprätthåller en öppen dialog med både kunder och leverantörer för att kontinuerligt förbättra och utveckla våra produkter med hållbarhet i åtanke. Vi är särskilt uppmärksamma på miljöfrågor och arbetar tillsammans för att minska vår påverkan på miljön.

Transporter

Vi strävar efter att välja de mest miljövänliga transportalternativen och kontinuerligt utvärdera möjligheterna att minska vår påverkan på klimatet när vi levererar våra produkter. Genom att göra detta försöker vi göra vårt bidrag till att skydda vår planet och bevara vår miljö.

Vi tar ansvar för att säkerställa att vår verksamhet är hållbar och tar hänsyn till miljön. Därför arbetar vi ständigt med att hitta effektivare och mer miljövänliga sätt att leverera våra produkter till våra kunder.

Vi inser vikten av att vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och vi strävar efter att vara en del av lösningen. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att minska vår påverkan på miljön.

Avfall

När det kommer till hur vi tar hand om avfallet är vårt mål att sortera allt avfall och återanvända det som går så mycket som möjligt. Vi strävar efter att minska avfallsmängden som går till förbränning och istället prioritera återvinning och återanvändning.

För att uppnå vår målsättning har vi implementerat olika sorteringssystem för att underlätta sorteringen av vårt avfall. Vi uppmuntrar också våra anställda att ta ansvar för att sortera avfall på ett korrekt sätt och att minska mängden avfall som skapas genom att använda återanvändbara produkter.

Vi är medvetna om att en effektiv hantering av avfall är avgörande för en hållbar framtid. Genom att återanvända avfall minskar vi behovet av att utvinna nya råvaror och minskar därmed vår miljöpåverkan. Vi är stolta över vårt engagemang för att ta hand om vår planet och arbeta mot en mer hållbar framtid.

Vår personal

Vi informerar och utbildar våra anställda regelbundet om miljöfrågor som rör vår verksamhet. Vi efterlever gällande miljölagstiftning och strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt miljöarbete genom att involvera våra medarbetare i företaget. Vi är fast beslutna att minska vår påverkan på miljön och att upprätthålla en hållbar arbetsplats. Vårt engagemang för miljöansvar är en prioritet för oss, och vi är stolta över vårt bidrag till en renare och mer hållbar värld.

Vi arbetar ständigt med att hitta miljövänliga metoder för att bekämpa skadedjur. Majoriteten av våra produkter är giftfria och biologiskt nedbrytbara och vi ser till att informera så att dessa används på ett så säkert sätt både för människor och miljö.

El/Uppvärmning

Vi har beslutat att enbart använda förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten för el och uppvärmning i våra lokaler. Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Genom att välja att använda förnybara energikällor, minskar vi vårt beroende av icke-förnybara energikällor som olja och kol, vilka har en negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi strävar efter att vara en föregångare inom vårt område och inspirera andra företag att följa vårt exempel.

Vi tror att varje litet steg mot en hållbar framtid är viktigt och vi hoppas att andra företag också kommer att anamma vårt hållbara synsätt. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för vår planet och för framtida generationer.

 

Ge oss feedback!

För att vi ska kunna erbjuda dig och våra andra kunder den bästa shoppingupplevelsen vill vi gärna veta hur du upplever oss, och vad vi kan förbättra. Skicka gärna din feedback och förslag till förbättring genom vår kundtjänst.