Råttor

Här hittar du råttfällor, elektriska råttfällor samt råttkrämmor som avger ljud som råttorna inte tycker om. Hos oss får du alltid snabb leverans med Postnord Varubrev 1:a-klass samt smidig & säker betalning med Klarna.

Populära produkter

Populär

Visar alla 14 resultat

Populär

Snabbguide: Bli av med råttor

En viktig del i råttbekämpning är preventiva åtgärder. Hit hör till exempel att lokalisera möjliga ingångar och att inte lämna mat framme på bord och diskbänk. Har man redan drabbats av råttangrepp är skrämmor och råttfällor de två bästa sätten att få bort råttor.

Bekämpa råttor med:

  • Klassisk råttfälla: En väl beprövad metod som av många anses vara det bästa sättet att få bort råttor. Fällan består av en rektangulär platta med en kraftig fjädringsmekanism som snabbt ska döda råttan. Lockbeten kan variera. Om råttorna redan har börjat äta vissa saker (till exempel smulor, ost eller rester) så brukar man använda det. Populärt är annars Provoke, en speciellt framtagen gel som lockar råttorna till fällan.
  • Elektroniska råttfällor: På marknaden idag finns ett antal olika alternativ till den klassiska råttfällan. Till exempel finns elektroniska fällor, bland annat med fördelen att de är säkra för barn och husdjur att vistas omkring. En annan fördel med elektroniska fällor är att man inte behöver ha någon fysisk kontakt med bytet.
  • Ofarliga fällor: Den som inte vill skada råttorna kan sätta ut en fälla som enbart fångar dem – och inte dödar dem. Dessa kräver dock regelbunden tillsyn (dagligen, enligt Naturvårdsverket) för att undvika onödigt lidande för djuret.
  • Råttskrämmor: Råttskrämmor kan användas i såväl reaktivt som proaktivt syfte. Läs mer om dessa under rubriken nedan. Ett sätt att bekämpa råttor på en begränsad yta.

Förebygg råttproblem

Det finns en rad olika förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska risken för råttangrepp. Till exempel:

  • Täpp igen håligheter: Råttorna tar sig ofta in genom sprickor och hål på olika platser i huset. Ett effektivt sätt att stoppa dem från att komma in är att sätta upp gnagarskydd i form av stålnät. Kontrollera att gnagarskyddet lever upp till de krav som Boverket ställer på dem. För att täppa igen mindre håligheter och sprickor kan man använda en tätningsmassa.
  • Använd råttskrämmor: Känner du till att det finns en viss yta där de håller till, eller där det finns en risk att de tar sig in, kan du sätta upp en råttskrämma. De sänder ut ett störande ljud som råttorna finner det mycket stressande att vistas kring. Ljudet går dock inte igenom väggar, så flera av dem kan behövas. Skrämmorna kan med fördel kompletteras med fällor.
  • Håll trädgården i trim: Råttor använder sig av högt gräs som skydd. Genom att hålla gräset kort med t. ex. en grästrimmer blir de mer utsatta. Vidare bör buskar, klätterväxter och träd undvikas i direkt anslutning till fasaden, då dessa kan användas för att klättra till öppningar högre upp på fasaden.