Råttfällor

Råttor är inte bara obehagliga och skrämmande, de kan även föra med sig en rad smittsamma sjukdomar. Ser du råttor i huset bör du därför agera direkt för att bekämpa dem med råttfällor. Kom även ihåg att det är viktigt med preventiva åtgärder för att inte råttorna ska ta sig in i huset.

Populära råttfällor

Visar alla 11 resultat


Snabbguide: Välj rätt råttfälla

En enkel slagfälla eller en effektiv elektrisk råttfälla? Här går vi igenom för och nackdelar med de olika modellerna så du lätt kan välja den råttfälla som passar ditt behov bäst.

1. Levande fångst – Mest djurvänligt

Önskar du fånga råttan levande är det denna modell av råttfälla du ska välja. Dessa är uppbyggda med en bur där betet placeras i buren. Råttorna kommer in fällan när de försöker ta sig fram till betet men kan därefter inte ta sig ut. Önskas de fångas levande är viktigt att komma ihåg att fällan måste vittjas två gånger per dag enligt lag.

Passar dig som: Ser du ingen anledning att döda råttorna bara för att de är på ”fel ställe”. Använd då dessa fällor och förflytta råttorna långt från hemmet istället.

2. Slagfälla – Billigaste råttfällan

Den enklaste och billigaste råttfällan är slagfällan. Spänn slagbygeln bakåt och ladda med bete. När råttan äter eller drar i betet löses fällan ut och slagbygeln slår/klämmer ihjäl råttan. Detta har länge varit den vanligaste mus- och råttfällan. Vid inomhusbruk blir däremot elektriska råttfällor allt populärare. Detta då dessa har flera fördelar. Se nedan under ”Elektrisk råttfälla”

Passar dig som: Slagfälla passar dig som vill ha en eller flera billiga råttfällor. Kom ihåg att köpa en som är ämnad för just råttor och inte enbart för möss. Det viktiga är att fällan är så stor och kraftfull att den kan döda en råtta. Slagfällor passar även dig som vill fånga råttor utomhus. Där går det nämligen inte att använda en elektrisk råttfälla då de riskerar att kortslutas.

3. Elektriska råttfällor – Rekommenderas vid problem inomhus

I likhet med alla andra råttfällor lockas råttorna till fällan med olika slags bete. Väl inne i fällan utsätts råttan för elektricitet som dödar den på någon sekund. En del modeller ger ytterligare elstötar under ett par minuter för att därigenom med säkerhet döda råttan. Vid fångst visar en indikator att det finns en råtta i fällan.

Det finns elektriska råttfällor som går på kraftfulla laddningsbara batterier samt de som kopplas in i 230V uttag.

Passar dig som: Det finns flera fördelar med en elektrisk råttfälla mot den något enklare slagfällan. Råttan dödas med större säkerhet och du kan tömma fällan utan att behöva röra vid råttan. Med en slagfälla kan nämligen råttan fastna, utan att dö. Fällan har ofta en indikering vid fångst vilket är smidigt om fällan används i mörkare utrymmen. De är även lättare att ladda utan att riskera ett slag över fingrarna (som med slagfällan).

Elektriska råttfällor ska däremot aldrig användas i kallutrymmen alternativt utomhus. Det finns i detta fall en risk för att fukt gör att fällan blir kortsluten. Utomhus är det bättre med slagfälla eller kolsyrefällor. Bör ej heller ställas där barn kommer åt fällan.

Även med Wifi - Inom elektriska råttfällor hittas även de modeller som är uppkopplade mot Wifi och därmed kan kommunicera med varandra samt meddela via en app om fångst har skett. En smidig lösning om ni behöver sätta ut många råttfällor och inte önskar gå och kontrollera dessa dagligen.

4. Kolsyrefällor – Det stora artilleriet

Kolsyrefällor för råttor och möss är de största och mest flexibla fällorna. Men det är även något som återspeglar sig i priset vilket gör att kolsyrefällor främst används vid stora problem med råttor eller vid professionellt bruk. Räkna med pris på drygt 2000 kr.

Råttan känner lukten av betet och kryper in i fällan. Tack vare en kolsyrepatron skapas ett hårt tryck/slag mot råttan som därmed dör. Råttan faller ur fällan vilket gör att rovdjur kan se den och ta den som föda. Eftersom fällan även laddas om automatiskt kan flera råttor dödas av denna fälla utan att man själv behöver tömma eller ladda om den regelbundet.

En helt automatisk råttfälla, att användas för utomhusbruk eller i kalluttrymmen, som kan döda upp till 24 råttor innan patronen behöver bytas.

Passar dig som: Kolsyrefällorna har sin styrka i att de är automatiserade. Även om fällan kan användas inomhus har den sin fördel främst vid utomhusbruk. Detta på större ytor, i trädgårdar och på övriga ställen där rovdjuren (exempelvis fåglar) kommer åt de dödade råttorna.

OBS – Eftersom det är en kraftfull fälla krävs en skyddstunnel för att skapa större säkerhet. Dessa ska då uppfylla Naturvårdsverket krav på dessa tunnlar (se artificiell tunnel på Naturvårdsverkets hemsida). Orsaken är att andra djur inte ska kunna utsättas för skada.

Ett exempel är en tunnel, som sätts längst ner på fällan, som har taggar. På så vis kommer större djur inte att vilja ta sig in i fällan. Detta medan både råttor och möss inte har några problem.

5. Ultraljudsskrämma

En råttskrämma kopplas in i ett eluttag och sänder sedan ut ultraljud som stör smågnagare som exempelvis råttor. Istället för att locka till sig och döda råttorna (som fällorna ovan) så skräms de iväg.

Det är ett smidigt komplement till råttfällor men det är svårt att täcka större områden med dessa skrämmor då ultraljud inte går genom material så som väggar, möbler, kläder m.m.

Passar dig som: En råttskrämma passar på öppna ytor. Det kan exempelvis vara i ett garage, kök eller en källare. Man kan därmed skrämma bort råttorna från ett mindre specifikt område.

Använda råttgift?

Råttgift får i vissa begränsande fall användas vid bekämpning av råttor. Men det krävs då att företaget som utför bekämpningen har licens på att få använda gift. För privatpersoner är det alltså inte ett alternativ att välja råttgift. Man får därmed förlita sig på olika råttfällor och preventiva åtgärder.

Det finns även en fördel att prioritera fällor istället för gift. Med gift finns nämligen alltid risken att råttan får i sig giftet och sedan dör på ett ställe där den sedan förruttnar och skapar illaluktande doft.

Förebyggande åtgärder

Vid problem med råttor bör man både arbeta preventivt och aktivt. Preventiva åtgärder minskar bland annat råttornas möjlighet att ta sig in huset medan aktiv bekämpning kan ske med råttfällor.

  • Täta springor och utrymmen: Försök att identifiera var råttorna tar sig in. Täta sprickor och hål som underlättar för dem att ta sig in i byggnaden, sprickor kan lätt tätas med vanlig tätningsmassa. Det finns även speciell tätningsmassa för just råttbekämpning. Den är inte giftiga utan dess effekt bygger på att ytan blir hård medan det innanför finns mjukare material, det gör att råttorna inte lockas gnaga på materialet. Ventilationshål kan säkras med finmaskigt nät.
  • Håll livsmedel borta: Använd återförslutningsbara burkar och se till att skåpsdörrar på skafferier alltid stängs igen. Se till att inte livsmedel står framme över natten och sopa upp smulor. Mata inte heller andra djur i närheten av hemmet. Fågelmat och annan djurmat kan dra till sig råttorna som knappast kan anses vara kräsna på vad de äter.
  • Håll soporna borta: Hushållssopor och komposterbart material kan locka till sig råttor. Se till att sopkärlen är väl tillslutna samt att eventuell kompost placeras långt från bostaden. Ett alternativ kan vara att välja sluten kompost som därmed inte skadedjur kan ta sig in i.
  • Se över avlopp: Råttor trivs överlag i avloppsystem som både ger skydd och värme. Det kan även bli en väg in i bostäder vilket gör att man bör se över avloppen om det kommer in råttor. Det är viktigt att kontrollera att det är galler på öppna golvbrunnar, att ledningarna är täta, att vattenlåsen verkligen innehåller vatten samt att det inte finns avloppsledningar som är oanvända.
  • Se över källare och vind: Det är vanligt med flyttkartonger och banankartonger på vindar och källare. Men dessa bjuder in till mysigt boende för råttorna som snabbt gnager hål i dem. Lyft upp dessa på hyllor och ha enbart lådor av hårdplast på golvet.
  • Sök efter spåren: Ställ råttfällan där råttorna uppenbarligen rör sig. Sök efter spillning, tunnlar, tuggspår eller märken kring lister (då de ofta går nära väggar).
  • Undvik doftspår: Ha gärna handskar när du hanterar råttfällan. Risken finns annars att du avsätter doftspår på fällan som avskräcker råttorna att komma nära.
  • Ta hjälp: Kvarstår problemet med råttor även efter en tid med råttfällor och preventiva åtgärder? Kontakta företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Börja alltid med att kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som täcks av försäkringen.

Hyresvärd och kommunens ansvar

Bor du i hyresrätt bör du alltid kontakta din hyresvärd om du upptäcker råttor. Du kan självklart ställa ut en råttfälla men det är viktigt att hyresvärden får vetskapen så att de kan genomföra preventiva åtgärder innan problemet hinner bli för stort.

Bor du i bostadsrättslägenhet är det föreningens styrelse som kan kontaktas. Utöver att du kan få råd gällande hur råttorna kan bekämpas kan det även finnas försäkringar som innebär att förening kan få professionell skadedjursbekämpning.

Bor du i villa har du själv ansvar för råttbekämpningen. Däremot har kommunen ansvaret för råttbekämpning i alla ledningar fram till din anslutning. Har du exempelvis problem med råttor i avloppssystemet finns en stor fördel att anmäla detta till kommunen.

Vanliga frågor

Vad är bästa lockbetet till råttfällor?

Proteinrika produkter lockar till sig råttorna. Det kan exempelvis vara kött, bacon eller fett. Ost fungerar inte så bra som många tror. Står fällan ute kan man välja något som inte lätt blåser av eller faller av vid regn.

Vilken är den effektivaste råttfällan?

Kolsyrefällan är mest effektiv utifrån att den kan döda över 20 råttor utan att den behöver laddas om (vid utomhusbruk). Det är däremot en dyr fälla för de som enbart har problem inomhus.

Vid inomhusbruk rekommenderas elektrisk råttfälla före slagfällan. Detta då råttan med säkerhet verkligen dödas och att hanteringen av de döda råttorna är enklare än med en slagfälla.

Ibland kan det effektivaste vara att kombinera en råttskrämma med en råttfälla.

Kan ultraljudsskrämma påverka husdjuren?

En ultraljudsskrämma kan effektivt skrämma bort råttor inom ett område. Det är ingen fara att dessa skrämmare skulle påverka människans hörsel. Däremot kan tamgnagare så som möss, hamster och marsvin påverkas. Har du tamgnagare bör istället olika råttfällor väljas.

Betyg på artikeln: