Råttor » Ultimata Guiden

rattor

I likhet med möss trivs råttor i bostäder, garage och andra byggnader där människor befinner sig. Här bjuds det på värme, skydd och en hel del föda.

Upptäcker du råttor är det viktigt att du börjar bekämpa dem direkt. En råtta kan betyda att det finns flera och dessutom förökar sig råttor mycket snabbt.

Snabbguide

 1. Städa: Håll källare och vind städad. Lägg saker i plastlådor med lock istället för i pappkartonger. 
 2. Fånga: Använd råttfällor för att fånga och döda. Välj mellan slagfällor, elektriska eller kolsyrefällor. 
 3. Skrämma: Råttskrämmor skapar ett högfrekvent ljud som smågnagare vill undvika. Används inomhus.  
 4. Täta: Minska risken att råttor tar sig in i hemmet genom att täta eventuella springor och sätta nät för större hål. 
 5. Bekämpa: Vid återkommande problem – kontakta företag inom skadedjursbekämpning

Vi rekommenderar

Så vet du om du har råttor

Såvida du inte har köpt hem bröd och annan mat i förpackningar, som helt plötsligt bara består av smulor och hål i plasten – så kan det vid första anblick vara svårt att veta om du tampas med råttor. Dock finns det tydliga signaler som du aldrig får ignorera. Råttor förökar sig som sagt i en rasande fart och har du en så har du snart fler.

 • För det första ska du ha koll på råttspillning. Det ser ut som små svarta avlånga korn som ligger lite här och var – ofta i mindre mängder på olika ställen.
 • Se om det finns hål i matförpackningar och glöm för Guds skull inte att titta till ostarna. Brödpaket gnags lätt sönder och råttorna mumsar gärna i sig bröd tills det bara finns smulor kvar.
 • Lyssna om du hör små pip. Råttor ”pratar” gärna med varandra lite då och då och de hörs också nattetid då de rumsar runt på vinden eller i källaren.
 • Kolla också efter råtthål och gångar.

Utseende och föda

I världen finns ca 70 olika arter av råttor. I Sverige är det däremot enbart brunråttan som förekommer. När man nämner råttor och problem som kan uppkomma på grund av dessa är det alltså främst brunråttan som man syftar på.

Råttan kännetecknas av dess spetsiga nos och ”kluven” överläpp. Ett annat kännetecken är att tassarna samt råttans svans har ytterst lite hår. På svansen finns istället fjäll.

Brunråttan blir ca 20 – 25 cm lång   och väger som vuxen 200 – 500 gram. En del råttor har dokumenterats väga upp till 900 gram. Dess päls är mörkbrun eller grå och grov i strukturen. På undersidan av råttan är de istället vanligtvis ljusare och har mjukare päls.

Brunråttor har mycket gott luktsinne och god hörsel. Bland annat kan de uppfatta ultraljud vilket inte är ett ljud som råttorna uppskattar vid vissa nivåer. Det är därför som bekämpning av råttor delvis sker med ultraljudsskrämma.

Råttor klassas som alltätare och kan både äta vegetabilisk och animalisk föda. Det kan exempelvis vara frön, nötter, papper, vax och växter.

Förökning

Brunråttan kan föröka sig mycket snabbt. De är dräktiga i ett par veckor och föder sedan ca 6-8 råttor men det finns även dokumenterade kullar på över 20 råttor. Dessa blir i sin tur könsmogna efter tre månader. På ett år kan alltså en hona föda över 100 ungar vilka i sin tur hinner föda ungar inom samma år. Därmed kan antalet råttor öka explosionsartat om de trivs och inte bekämpas i ett tidigt stadie.

Förekomst

Generellt trivs råttor på de ställen där människor finns. Däremot föredrar de lite fuktigare miljöer vilket gör att man ofta kan hitta dem i avlopp, i källare eller på vindar. Likt möss dras de till ställen där de kan hitta mat vilket kan vara i närheten av sopkärl, där fågelmat läggs ut eller avloppssystem.

De är mycket duktiga klättrare och kan klättra inuti vertikala avloppssystem. De kan även tränga sig in i smala passager då det räcker med hål som är 20 mm för att en fullvuxen råtta ska kunna ta sig in. De kan även simma samt kan hoppa över en meter.

Besök av råttor?

På flera sätt kan du upptäcka att råttor har tagit sig in i huset.

 • Råttspillning: Brunråttans spillning är mörkbrun och ser ut som ett brunt riskorn. De ligger i kluster och kan hittas på flera ställen.
 • Krafs-, skrap- och klätterljud: Råttor är främst aktiva på nätterna och kan då höras via krafs- och skrapljud. Detta när de klättrar eller springer på vinden eller i väggar.
 • ”Mjölspåret”: Har du misstanke om att det finns råttor i hemmet men du fortfarande inte sett någon? Lägg ut mjölsträngar där du tror de befinner sig. Dagen efter kan du se små spår i mjölet om råttorna har passerat.
 • Grävda gångar: Brunråttor är mycket duktiga grävare och skapar gångar för boende och skydd. Hittas gångar kan det bero på att det finns råttor i närheten. Men gångarna kan självklart uppstått flera år tidigare.

Bekämpa råttor – Produkterna

Om du behöver bekämpa råttor så använd både produkter som fångar eller dödar råttorna samt se över preventiva åtgärder så att förekomsten på lång sikt kan minska.

Råttfällor

Det vanligaste sättet att bekämpa råttor är med olika slags råttfällor. Detta med allt från den enklaste (och billigaste) slagfällan till mer avancerade kolsyredrivna fällor.

Slagfälla finns både i trä och plast. Den laddas med ett bete som lockar till sig råttan och slår sedan igen när råttan rör betet. Slaget är så kraftigt att råttan förväntas dödas av slaget. Billig och enkel att använda både ute och inne. Däremot måste man hantera den döda råttan. Dessutom är det inte alltid som slaget träffar så att råttan avlider direkt.

Elektrisk råttfälla är ett populärt alternativ mot slagfällan. Råttan lockas in i fällan varpå en elektrisk stöt med säkerhet dödar den. Fördelen är att några yttre skador inte sker och att råttan alltid dör. Dessutom är det bara att tömma fällan i skogen utan att behöva röra vid den. Kan däremot inte användas utomhus.

Levandefångstfälla är en fälla där råttan kommer in i jakten på det doftande lockbetet men sedan inte kommer ut från den. Det kan exempelvis vara en mindre gallerfälla eller tippfälla. Klart mest djurvänligt. Kom ihåg att tömma fällan långt bort från huset sedan.

Kolsyrefälla är de mest avancerade och automatiserade fällorna. När råttan tar sig in i fällan slås råttan ihjäl av en kraftig bult som aktiveras av en kolsyrepatron. Råttan faller ut ur fällan varpå rovdjur sedan kan komma och äta upp den. På detta sätt kan över 20 råttor fångas och dödas utan att man behöver hantera fällan däremellan. Är tillverkad för utomhusbruk.

Råttskrämma

Råttskrämma utger ultraljud som skrämmer bort råttor, möss och andra smågnagare. Används bäst på öppna ytor då ultraljudet inte kan gå genom väggar eller möbler. Kan därmed användas vid garageingångar eller för att förhindra råttorna att ta sig in i vissa rum. Det kan däremot vara svårt att skrämma iväg råttorna helt från ett hem med enbart råttskrämmor. Därmed kan de behöva kompletteras med råttfällor.

Råttgift

För privatpersoner är råttgift inte ett alternativ. Det krävs nämligen tillstånd för att få använda råttgift vilket gör att framförallt företag som jobbar med skadedjursbekämpning använder gift. En del personer med jordbruk har också dessa tillstånd.

Använd råttfällor och andra produkter i första hand. Finns fortfarande råttorna kvar? Kontakta företag som hjälper till med bekämpningen.

Bekämpa råttor – Preventiva åtgärder

 • Täta ventiler, husgrund, sprickor: Försök att förhindra att råttorna att ta sig in i huset, garaget eller förrådet. Finns det mindre sprickor eller glipor kan dessa tätas med tätningsmassa för utomhusbruk. Det finns till och med tätningsmassa speciellt framtagen för att förhindra möss och råttor. Detta genom att det skapas ett yttre hårt skal medan det är mjukt innanför. Därmed vill inte råttorna gnaga på det.

  Är det ventilationshål eller andra hål som inte lika tydligt kan tätas bör tätmaskigt stålnät användas. Välj helst nät som har sådan tjocklek att de uppfyller Boverkets krav för att det ska få kallas gnagarskydd.

 • Undvik att ”mata” råttorna: Både råttor och möss dras till ställen där de hittar mat vilket gör att man bör hålla rent så inte mat eller smulor lockar till sig dem. Se över kompost och sophantering så att dessa är slutna och att råttorna därmed inte kan ta sig in. Vid öppen kompost bör den stå långt bort från huset.

Kom även ihåg att råttor minst sagt är allätare. Matar du fåglar med fågelfrön eller annat kan mycket väl även råttorna dras till dessa platser.

 • Kolla avloppen: Det är inte sällan som råttorna tar sig in via vatten- eller avloppssystemet. Här hittar de både skydd, värme och en del föda. Finns det avloppsrör som inte används längre kan råttorna använda dessa. Kom även ihåg att se över golvbrunnar och att vattenlåsen fungerar.
 • Källaren och vinden: Många håller rent och snyggt i hemmet och märker snabbt om en råtta tagit sig in via de spår de lämnar. Men färre har lika stor koll på om det finns råttor i källaren eller på vinden. Har de bosatt sig här kan de även leta sig in i bostaden. Förvara saker i plastlådor eller plastpåsar och lyft upp dem från golvet.

Råttor och smittspridning

Trots att vissa inte förmår att se längre än att råttan är en söt, fluffig krabat, så är det viktigt att poängtera att dessa är en av de största smittspridare som finns. Bland annat var det råttor som orsakade pesten, vad man har kommit fram till. På grund av att de samlar på sig stora bakteriehärdar och sprider dessa via urin och avföring, så är det lätt att även andra djur och människan själv blir drabbad. Förutom smitta och sjukdomar tillhör råttan släktet gnagare och gör verkligen skäl för sitt namn. En råtta kan kapa av både elkablar och sladdar och orsaka oväntade strömavbrott i hemmen.

Kort om råttor

När man ser en råtta så kan man tycka det verkar otroligt att denna lilla varelse kan ta sig runt i husens allra minsta skrymslen och vrår. Men en råtta är oerhört vig och en fantastisk klättrare, vilket betyder att den lätt kan ta sig runt i stora fastigheter från våning till våning genom att använda väggarna och avloppsrören. De är också bra på att hoppa och kan göra sig hur smala som helst genom att klämma in sig i hål på bara 20 mm. En stor nackdel med råttor är att de älskar att rota runt i sopor och liknande. Detta betyder givetvis att de drar sig till städer där de vet att det finns ett stort utbud av mat. I värsta fall kan de komma i stora flockar och göra livet surt för icke ont anande stadsbor. Den vanligaste arten är brunråttan och den går att se i hela världen. Råttor förökar sig snabbt och sprider sig nästan med vinden, om man skämtsamt får uttrycka det så.

Råttor

Så vet du om du har råttor

Såvida du inte har köpt hem bröd och annan mat i förpackningar, som helt plötsligt bara består av smulor och hål i plasten – så kan det vid första anblick vara svårt att veta om du tampas med råttor. Dock finns det tydliga signaler som du aldrig får ignorera. Råttor förökar sig som sagt i en rasande fart och har du en så har du snart fler.

 • För det första ska du ha koll på råttspillning. Det ser ut som små svarta avlånga korn som ligger lite här och var – ofta i mindre mängder på olika ställen.
 • Se om det finns hål i matförpackningar och glöm för Guds skull inte att titta till ostarna. Brödpaket gnags lätt sönder och råttorna mumsar gärna i sig bröd tills det bara finns smulor kvar.
 • Lyssna om du hör små pip. Råttor ”pratar” gärna med varandra lite då och då och de hörs också nattetid då de rumsar runt på vinden eller i källaren.
 • Kolla också efter råtthål och gångar.

Checklista förebyggande åtgärder

Så fort du har insett att du har fått oväntat besök i form av råttor, så gäller det att direkt vidta åtgärder om du inte vill bli fånge i ditt eget hem.

 • För det första bör du täppa till eventuella hål och gångar och råtthål så att du minskar risken att råttorna tar sig runt. Täck för med metallnät så att råttorna inte kan gnaga sönder det.
 • Låt inte soporna stå för länge vid ytterdörren – det lockar till sig råttor på nolltid och ju oftare du begår detta misstag, desto fler kommer att få nys om det. Om du ställer ut soporna, så slut om säcken ordentligt och stäng igen sophuset efter dig.
 • Håll rent utanför huset och undvik att mata djur som fåglar eller katter som kommer på besök. Gamla rester och fågelspillning är en guldgruva för råttor.

Låt inte råttorna komma in via avlopp

Avloppen är det vanligaste sättet för en råtta att ta sig in som objuden gäst. De utgör bra boplatser och förflyttningsvägar som gör att de kan ta sig fram utan att bli byte för andra djur. Det gäller då för dig som husägare att täppa igen alla öppningar där råttorna kan ta sig in. Se till att vattenlåsen är fyllda i golvbrunnarna, täpp igen rör som inte tjänar sitt syfte och täta alla rör och ledningar. Tänk också på vad du spolar ned i avloppen. Fett och matrester täpper igen avloppsrören och blir dessutom en förträfflig boplats för råttorna.

Så bekämpar du råttor

Idag finns ett antal bekämpningsmetoder för att bli kvitt råttorna. Att ställa ut råttfällor lite här och var, var vanligt förr i tiden – men om du vill undvika att se döda råttor i hörnen av ditt hus eller gå i en fälla själv, så kan du använda råttgift. Gift måste du dock vara försiktig med om du har andra husdjur eller barn som kan få i sig det av misstag. Idag kan du dock använda olika råttfällor om du inte vill gillra de klassiska fällorna. Här nedan finns några exempel på råttfällor av modernt slag.

 • Elfällor där råttorna dödas med elstötar
 • Automatiska fällor som fungerar i flera omgångar
 • Levandefångstfällor för den djurvänlige – råttan fångas enbart och kan släppas ut i det fria
 • Ultraljudsskrämmare – ingen fälla utan en manick som avger ett irriterande ljud för råttor, dock inte för människor och andra större husdjur

Hjälp mot råttor

Tänk också på att på kommunens mark och i deras avlopp ligger det på deras ansvar att ta bort ohyran. Ring därför om du misstänker råttinvasion. Är du hyresgäst så ska fastighetsägaren se till att råttorna tas bort. Är du emellertid husägare så får du stå för kalaset själv även om hemförsäkringen kan täcka det mesta.

Mer om råttor

Råttor är gnagare och allätare. Vanligtvis föredrar de mat från växtriket och frön, men får de chansen att äta människoföda så tar de varje tillfälle i akt. En råtta brukar bli ca 20 cm, men det finns även exempel när en råtta har blivit långt över 30 cm lång. Råttorna fortplantar sig snabbt och får ofta upp till 12 ungar i varje kull, som kan bli till en gång i månaden. Den vanligaste arten är brunråtta men även tamråttan och svartråttan är vanligt förekommande i Sverige.

Råttor i stadsmiljön

Råttor är ett vanligt förekommande problem i städerna. Stadsförvaltningen arbetar med skadedjursbekämpare för att få bort råttorna, men det finns även en del saker som du som privatperson kan göra. Här hittar du tips på vad du kan göra för att slippa råttor i eller i närheten av ditt hem.

Så kan du hålla råttorna borta

För att minska risker för råttor är det viktigt att jobba förebyggande. Inomhus bör du hålla rent och se till att matrester och fett inte hamnar i avloppet. Lämna inget ätbart framme eftersom det kan locka till sig råttorna. Du bör även se till att täta alla gångar och hål samt sätta galler på golvbrunnarna så att de inte kan ta sig in.

Även utomhus kan du förebygga genom att försämra råttornas möjligheter att ta sig fram till huset. Råttorna gillar högt gräs och buskar, därför bör du undvika växter längs med husväggen. Råttorna älskar komposten och därför ska den placeras med ett rejält avstånd från huset. Släng inte matavfall i komposten eftersom det lockar till sig råttorna. Täta eventuella hål och gångar samt plocka undan eventuell frukt som fallit från träden.

Om råttorna har hittat in

Om du redan råkat ut för råttor är det viktigt att ta itu med problemet så fort som möjligt. För att få bort råttorna krävs skadedjursbekämpning. Mekanisk bekämpning i form av råttfällor är det bästa alternativet, men kan även kompletteras med råttskrämmor. Det finns även råttgift, men det kan bli problematiskt om råttorna dör inne i väggen eftersom det kan orsaka en hemsk stank som sprider sig i bostaden. Råttgift får dock endast auktoriserade företag placera ut.

Vad ska jag göra om jag har råttor inomhus?

Om du har råttor inomhus måste de bekämpas snarast annars kommer problemet att öka. Börja med att vända dig till din hyresvärd eller fastighetsägare om du upptäcker att du har råttor i bostaden eller på kontoret. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag som kan ha ett avtal med företag som utför skadedjursbekämpning.

Vem kontaktar jag?

 • Om du bor i en hyresrätt kontaktar du din hyresvärd.
 • Om du bor i en bostadsrätt kontaktar du din förening.
 • Om du bor i eget hus bör du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning..
 • Om det gäller en verksamhetslokal kontaktar ni hyresvärden, fastighetsägaren eller försäkringsbolaget.
 • Om det gäller råttor utomhus, exempelvis i en park, kontaktar du kommunen.

Frågor och svar

Täcker hemförsäkringen råttsanering?

Kontakta ditt försäkringsbolag (hemförsäkringen) och fråga vad som ingår gällande sanering av skadedjur. Det kan variera mellan olika försäkringsbolag. Det finns även specifika skadedjursförsäkringar att teckna.

Varför får inte råttgift användas av privatpersoner?

År 2014 blev det förbjudet för privatpersoner att bekämpa råttor med gift. Det kommer utifrån ett beslut från EU gällande högre krav på hantering av kemikaliska bekämpningsmedel. Därmed skapas bättre skydd för miljön, de som använder giftet och djuren. Risken är exempelvis att fler djur förgiftas än råttorna.

Är det en råtta eller en mus?

Enklaste sättet att avgöra om det är angrepp av möss eller råttor är att se på spillningen. Råttorna äter ca 10 gånger så mycket per dag som mössen vilket även innebär betydligt större mängd spillning. Mössens spillning (5 – 10 mm) ligger utspridda längs deras stråk, råttornas spillning (16 – 18 mm) hittas på enskilda platser.

Vilken råttfälla är mest effektiv?

Vilken råttfälla som bör väljas beror på om bekämpning ska ske inomhus eller utomhus samt beståndet av råttor. Läs vår guide längst ner på sidan om råttfällor här.

Är råttor farliga?

Den största risken med att få råttor i hemmet är den materiella skada som de kan skapa. I värsta fall kan de skapa kortslutning och eldsvåda. De kan även bära med sig sjukdomar så som salmonella, toxoplasma och hantavirus. Det är däremot extremt ovanligt att råttor biter människor – förutsatt att de inte försöker fångas in med händerna.

Intressant fakta om råttor

 • Råttor är duktiga klättrare och kan ta sig upp flera våningar på avloppsrör och växter.
 • En råtta kan bli upp till tre år gammal och bli upp till 25 centimeter utan svans. Svansen blir 15-23 centimeter.
 • Råttor förökar sig mycket snabbt. Råttungarna blir könsmogna redan vid 2-4 månader och ett råttpar kan ge upphov till flera hundra nya råttor per år.
 • Råttan klarar av att vara under vatten i fem minuter och trivs i avlopp.
Klicka för att se fler Råttprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (30 votes)