Råttskrämmor

En råttskrämma sänder ut ultraljud och elektromagnetiska pulseringar vilka skrämmer bort smågnagare som råttor och möss. Här hjälper vi dig att välja rätt råttskrämma – samt visar på hur bäst effekt uppnås. Hos oss får du alltid snabb leverans med Postnord Varubrev 1:a-klass samt smidig & säker betalning med Klarna.

Visar alla 3 resultat

-13%
Det ursprungliga priset var: 399 kr.Det nuvarande priset är: 349 kr.
-20%
Det ursprungliga priset var: 499 kr.Det nuvarande priset är: 399 kr.

Snabbguide: Välj rätt råttskrämma

Alla råttskrämmor fungerar på liknande sätt. Däremot är det skillnad på hur stor yta de kan vara effektiva på.

Välj storlek efter yta

En tydlig skillnad mellan råttskrämmorna är hur stor yta dessa kan täcka. Detta anges ibland redan i namnet på skrämman och ibland i produktbeskrivningen. Mindre modeller kan klara av ca 40 kvm medan de större kan täcka minst dubbelt så mycket yta.

Kom ihåg att ultraljudet inte går genom väggar och tjockare material. Det bästa är därmed att sätta en råttskrämma i varje rum för att därigenom undvika att råttorna istället gömmer sig i rum utan skrämmor.

Fågelattrapp – Ett sätt att skrämma smågnagare

Råttskrämmor förknippas främst med modeller som sänder ut ett ultraljud som därmed skrämmer råttorna. Men inom denna kategori bör även fågelattrapper nämnas. De kan exempelvis se ut som en uggla vilken både skrämmer bort småfåglar och gnagare. Kom ihåg att attrappen behöver förflyttas regelbundet för att inte djuren ska vänja sig.

Hur fungerar en råttskrämma?

Råttskrämmor sätts i ett vägguttag och avger därefter ultraljud och elektromagnetisk pulsering. Det är ljud som människor inte uppfattar men som smågnagare upplever obehagligt och därmed söker sig till andra gömställen.

Problem som skrämmorna löser

 • Smittorisk: Råttor kan bära med sig salmonella, bandmask och en rad olika sjukdomar. Det är därmed hög smittorisk. Smittan kan spridas via bland annat deras avföring.
 • Obehag: Råttor är ett av de mest obehagliga skadedjuren att få in i bostaden. De kan bli relativt stora och man bör bekämpa dem så fort man ser dem.
 • Tugga sönder material: Med vassa tänder kan råttorna gnaga sönder allt från kläder och kartonger til kablar och isolering. I värsta fall kan kablar tuggas sönder vilket kan resultera i kortslutning och brand.
 • Skrapljud & tassande ljud: Det är framförallt på nätterna som råttorna är aktiva. Det är då man kan höra hur de tassar runt i vindsutrymmen eller klättar i rör eller på väggar.

Använda råttgift?

Privatpersoner får inte använda råttgift då det krävs speciell utbildning och tillstånd för detta. Detta tillstånd söks hos Folkhälsomyndigheten. I det fall problem med råttor inte försvinner med hjälp av råttfällor och rättskrämmor bör företag som är specialiserade på skadedjur kontaktas (exempelvis Anticimex).

Att använda råttgift innebär flera risker. För det försa kan andra djur äta upp den förgiftade råttan och därmed få i sig giftet. För det andra kan råttan dö och ruttna på ställen som innebär att en kraftig illaluktande odör sprider sig.

Börja med råttfällor och råttskrämma – om det inte hjälper, kontakta företag som bekämpar skadedjur.

Bekämpa råttor effektivt

För att bekämpa råttor effektivt krävs både preventiva åtgärder och att man placerar ut rättskrämmorna på ett korrekt sätt. Dessutom finns det en fördel att kombinera med råttfällor.

Preventiva åtgärder

 • Täta sprickor och hål: Täta sprickor och hål med tätningsmassa för att minska risken att råttorna tar sig in. På ventilationshål kan tätt metallgaller monteras.
 • Kontrollera golvbrunnar och rörskarvar: Kontrollera att alla golvbrunnar fungerar och är vattenfyllda. Se även över rörskarvar i tvättstuga, kök och badrum.  Montera bort rör som inte används.
 • Förråd, vind och källare: Det är vanligt att ha flyttkartonger och andra pappkartonger i vinds- och källarutrymmen. Ställ i så fall dessa på hyllor så att de inte nås lika lätt av råttorna. Det bästa är om kläder och annat material kan läggas i plastlådor som kan förslutas. Med god ordning i utrymmet kan även en råttskrämma användas.
 • Undvik inbjudande platser vid fasaden: Ha inte stora klätterväxter, vedhögar eller ”bröte” vid fasaden. Det bjuder in råttorna att vistas där vilket ökar risken att de sedan söker sig vidare in i bostaden.
 • Undvik att ge dem föda: Ha livsmedel i burkar som kan förslutas och se till att skafferidörren hålls stängd. Vill du mata fåglar så ha fågelbordet långt bort från bostaden. Råttor är allätare och kan lockas fram av föda som läggs ut till andra djur.
 • Kontakta hyresvärden/kommunen: Bor du i hyresrätt ska du alltid kontakta din hyresvärd om du ser råttor. Det är hyresvärdens ansvar att bekämpa råttorna och genomföra preventiva åtgärder.Bor du i bostadsrätt ska du kontakta styrelsen så de blir medvetna om problemet. Ibland kan de ha gratis bekämpningsprodukter till sina medlemmar eller försäkring som innebär att ett företag kan komma ut och bekämpa skadedjuren.Bor du i villa är det ditt eget ansvar att bekämpa råttorna. Är problemet kopplat till vatten- eller avloppssystemet kan kommunen kontaktas då de är ansvariga för ledningarna fram till att inkoppling sker på systemet.

Bäst effekt med råttskrämman

 • Ett rum – en råttskrämma: Eftersom ultraljudet inte kan passera väggar, möbler och annat tjockare material kommer varje skrämma enbart vara effektiv i det rum den sitter. För att inte råttorna enbart ska välja andra rum behöver en råttskrämma sitta i varje rum.
 • Ha öppen yta framför skrämman: Placera råttskrämmorna så att inte möbler råkas ställas i vägen för dem. Om det sker minskar dess effekt kraftigt.
 • Komplettera med råttfälla: I vissa fall ges bäst resultat om rättskrämmor kombineras med råttfällor. (Se nästa rubrik)

Råttskrämma – och kompletterande produkter

Råttskrämmor och råttfällor är kompletterande produkter och används vid olika tillfällen och på olika platser. Använd gärna de bägge produkterna för bäst resultat när råttorna ska bekämpas.

Råttskrämman sänder ut ultraljud som därmed skrämmer bort råttorna inom ett begränsat område. Framförallt handlar det om att skrämma bort dem från vissa rum och andra öppna ytor.

Råttfällor kan ställas ut i mindre utrymmen, vid springor där råttorna tar sig in och i skrymslen. Detta för att mer aktivt bekämpa råttorna på en specifik plats.

Fungerar råttskrämma?

Ger elektroniska råttskrämmor effekt?

Nej, inte enligt Villaägarna vilka hävdat att dessa är ”helt verkningslösa”.

Ja, enligt Miljöcenter som genomfört vetenskapliga tester som påvisar att råttorna tydligt påverkas av ultraljudet.

Att det kan finnas så tydliga skillnader kan bero på hur testerna utförts. Vi har utgått från den information som återförsäljarna uppger på deras produkter. Produkter som är helt verkningslösa skulle snabbt få dåligt rykte och försvinna från marknaden men råttskrämmor har funnits relativt länge vilket kan tyda på gott resultat.

Vanliga frågor om råttskrämmor

Påverkas människor eller djur av ultraljudet från råttskrämman?

Människor kan varken höra eller påverkas av ultraljudet. Detsamma gäller för de flesta husdjur. Däremot kan ljudet vara obehagligt för övriga smågnagare. Har du exempelvis hamster eller marsvin bör råttskrämma inte användas. Bekämpning av råttor får då ske med främst råttfällor.

Kan ultraljudet påverka elektronisk utrustning?

Nej, det påverkar inte elektronisk utrustning.

Hur kan jag se att den fungerar?

Råttskrämman arbetar helt giftfritt och utan varken lukt eller ljud (som människor kan upptäcka). Av den anledningen har de flesta fällor en indikatorlampa som lyser när fällan är aktiverad. Därmed ser man att den är igång.

Är det bäst med råttskrämma eller råttfälla?

Den enda produkten är bäst vid vissa tillfällen – den andra vid andra tillfällen. Det bästa resultatet skapas när de kombineras. Råttskrämmorna kan skrämma bort råttor från öppnare ytor medan råttfällorna kan användas i mindre utrymmen samt som komplement.

Är råttskrämma samma sak som råttstörare?

Ja, det är enbart olika namn.

Får jag använda råttgift?

Råttgift får enbart användas av dig som har behörighet för detta. Det kan vara behörighet inom växtskyddsmedel klass 1. Privatpersoner får alltså inte använda råttgift utan korrekt utbildning. Råttgift kan även spridas från råttorna till andra djur samt skapa problem med illaluktande döda råttor. Använd istället råttfällor och rättskrämmor för effektiv bekämpning.

Betyg på artikeln: