Myrdosor

Myrdosor är ett hygieniskt och effektivt sätt att bekämpa myror, främst inomhus. Resultat av bekämpning brukar upplevas efter en till två veckor och fullt resultat uppnås efter tre veckor. Vid bekämpning av myror utomhus rekommenderas istället myrmedel i pulverformat eller vätska.

Under produkterna visas tips på hur myrdosorna ska användas för att de ska uppnå bäst effekt. Följ alltid instruktionerna på produkten och håll dosorna borta från barn och husdjur.

Populära produkter

Populär

Visar alla 3 resultat

Populär

Så fungerar myrdosor

Oavsett märke fungerar myrdosor på liknande sätt. De aktiveras och ställs där myrorna brukar finnas. Myrorna lockas in i dosan, av ett lockmedel och kommer ta med sig föda och gift till stacken. Därmed kommer giftet att spridas till ”källan” till problemet och myrorna minska i antal.

Hur lång tid det tar innan myrdosorna ger effekt varierar beroende på hur snabbt myrorna lokaliserar dosorna. Dessutom tar det ett tag innan giftet har gett önskad effekt. Vanligtvis börjar det synas efter en till två veckor. Efter tre veckor bör ett konkret resultat uppstått – i annat fall kan dosorna vara placerade på fel ställe.

Myrdosa eller myrmedel?

Myrdosor används främst inomhus och kring husgrunder i det fall som det är tydligt var myrorna befinner sig, exempelvis myrstråk. En fördel är att giftet är inne i dosan och att dosan därmed lätt håller giftet på ett och samma ställe.

Myrmedel används främst utomhus för att bekämpa myror på uteplatser, rabatter eller stengångar. I detta fall strös medlet över den yta där myrorna brukar befinna sig på.. Vid bekämpning utomhus är det främst pulverformat.

 • Myrmedel i pulver – Används främst utomhus, exempelvis vid stenar.
 • Myrr till utvattning – I vätskeform vilket gör det lättare att komma åt ”oåtkomliga” bon
 • Myrdorsor – Används främst inomhus, vid myrstråk.
 • Myrspray - Används både inomhus och utomhus. Bekämpar även andra insekter.
 • Myrpenna – Används för att bekämpa myror med precision, exempelvis vid fönster, trösklar eller i skafferi. Dra ett streck som sedan myrorna inte kommer att passera.

Giftfritt alternativ

Önskas ett helt giftfritt alternativ kan kiselgur väljas. Det är en naturprodukt som är ofarlig för människor och husdjur. Medlet strös ut där myrorna befinner sig, eller på myrstråk, och bekämpar ett flertal insekter så som myror, pälsänger, och tvestjärtar.

När insekterna kommer i kontakt med kiselgur kommer detta medel att torka ut insekterna vilket innebär att de snart avlider. Till skillnad mot myrdosor bekämpar kiselgur däremot enbart de myror som kommer i kontakt med medlet – inte drottningen och stacken.

Läs mer om Kiselgur

Nå bäst effekt

 1. Locka med honung/sött

Genom att applicera en mycket liten mängd av honung eller sirap vid ingången till myrdosan kommer myrorna lättare att lockas dit. Men det får inte vara så mycket att myrorna nöjer sig med att äta och ta tillbaka honungen till boet.

 1. Placera på rätt plats

Myrdosor ger bäst effekt om de placeras på platser där myror ofta befinner sig alternativt på tydliga myrstråk. Det viktiga är alltså att myrorna kommer så nära dosan att de känner av lockbetet och lockas in. Myrdosor som används utomhus (i närhet till byggnaden) bör placeras på plant och torrt underlag.

Städa inte heller bort myrstråken då myrorna då kan välja ny väg. Ställ istället dosorna på dessa ställen.

 1. Kombinera med flera dosor

Det är inte ovanligt att flera myrkolonier tar sig in i bostaden samtidigt. Även om giftet från myrdosorna skulle tas tillbaka till kolonien av vissa myror så kommer alltså inte bekämpningen vara över. Ställ ut dosor på samtliga myrstråk och på flera platser i bostaden.

 1. Minska föda i närheten

Orsaken att myrorna lockas in i dosan är att de är på jakt efter föda. Om det därmed finns smulor och matfläckar kommer myrorna primärt att söka sig till dessa. Chansen att de går in i en dosa, i jakt på föda, är därmed mindre. Se därför till att ha städat och inte lämna livsmedel framme.

 1. Skydda med stoppmedel

För att inte problemet återigen ska uppstå kan s.k. stoppmedel användas. Genom att strö ut medlet, ca 10 cm bred sträng, skapas ett stopp som myrorna inte passerar. Medlet kan exempelvis användas som ett skydd vid husgrunden eller för att stoppa myrorna att skapa myrstråk på speciella platser.

6 tips när du använder myrdosor

Har du drabbats av myror inomhus? Då är det en bra idé att placera ut myrdosor på strategiska platser runtom i hemmet. Fördelen med myrdosor är att de även dödar myrboet eftersom myrorna som kommer till dosan tar med dig förgiftat bete hem till boet. Det finns dock en hel del att tänka på för att lyckas med myrdosorna. Här hittar du våra sex bästa tips för att bli av med myrorna en gång för alla med hjälp av myrdosor.

1. Placera ut myrdosan på rätt ställe

Rätt placering är A och O för att lyckas med myrdosan. För att dosan ska ha önskad effekt är det viktigt att myrorna enkelt hittar den. Därför bör du börja med att studera var och hur myrorna rör sig. Håll utkik efter så kallade myrstråk, det vill säga myror som går på led. Myrdosan ska placerar mitt i myrstråket så att myrorna går rakt in i fällan. Oftast räcker det inte med en enstaka myrdosa, utan du bör placera ut 3-4 myrdosor.

2. Minimera andra lockelser runt myrdosan

Myrdosor innehåller ett bete med ett lockämne som drar till sig myrorna. Betet är giftigt och kan döda myrboet när myrorna transporterar hem betet. För bästa effekt bör du minimera andra lockelser i närheten av myrdosan eftersom de kan stjäla uppmärksamheten från myrdosan. Myrorna kommer välja den föda som är lättast att komma åt vilket gör att det finns risk att myrdosan bortprioriteras. Se därför till att städa bort sötsaker, spill och frukt runt myrdosan.

3. Placera ut extra lockbeten strategiskt vid myrdosans ingångar

För att göra det lättare för myrorna att hitta in i myrdosan kan du placera extra lockbete vid dosan ingångar. Testa att stryka lite honung eller något annat sött på ingångarna för att locka in myrorna. Det riktiga lockbetet inne i dosan kan nämligen vara lite svårhittat för myrorna eftersom det är inkapslat. Eftersom lockbetet är giftigt är det instängt inuti dosan för att hindra att barn och husdjur kan komma åt det.

4. Följ efter myrorna

Ibland kan du faktiskt ha flera myrgrepp samtidigt och därför är det viktigt att du följer myrstråken för att bättre förstå varifrån myrorna kommer ifrån. Det kan hända att du lyckas utplåna ett myrstråk, men sen dyker det upp ett nytt inom kort. Då kan det vara bra att flytta runt myrdosorna eller köpa flera. Myrorna är som mest aktiva på dagen och då bör du passa på att följa efter dem för att se hur många myrkolonier det rör sig om.

5. Städa inte bort myrstråket

Om du har fått in några enstaka myror kan du städa bort dem genom att våttorka utrymmet. När du våttorkar försvinner myrornas doftämnen vilket minskar risken att nya myror ska hitta dit. Förhoppningsvis försvinner myrorna efter städningen.

Om du däremot har myrstråk med många myror är det ingen idé att städa bort dem. Det är bättre att placera ut myrdosor mitt i myrstråket. Myrorna rör sig i grupp och följer doftämnena som andra myror lagt ut i myrstråken. Med andra ord är det stor chans att myrorna kommer att följa samma väg om du inte städar i myrstråken. Det gör att du vet var du ska ställa ut myrdosorna vilket i sin tur ökar chansen att du lyckas locka in dem i dosan.

Om du städar bort doftämnena i myrstråkan kommer myrorna hitta nya vägar och du måste lägga ned tid på att följa deras vägar.

6. Efter användning

Har du inte uppnått det resultat som du önskat dig med din myrdosa? Du behöver inte ge upp än, det finns fler metoder du kan testa om ovanstående tips inte fungerar.

 • Första och främst bör du ha tålamod. Det tar vanligtvis 1-2 veckor, ibland ännu längre tid, innan myrdosan har någon effekt. Först måste myrorna hitta in i dosan och den måste tillräckligt mycket giftigt lockbete komma in i myrkolonin för att utplåna den.
 • Om du har väntat ett par veckor utan resultat bör du testa att placera myrdosan på ett annat ställe.
 • Om det inte fungerar kan du lägga ut fler myrdosor.

Sist men inte minst är det viktigt att ta hand om myrdosan när du använt den. Lämna myrdosan på en miljöstation efter användning. En myrdosa ska aldrig slängas i hushållsavfallet eftersom den kan var vara skadlig för miljön.

FAQ - Myrdosa

Vilka myror kan bekämpas med myrdosor?

Främst är det svartmyror som tar sig in i bostäder. Det är även dessa som bekämpas med myrdosor.

Hur länge behöver de användas?

Om problemet kvarstår efter tre veckor bör annan åtgärd vidtagas. Ett problem kan vara att dosorna är placerade på fel ställen. Skulle problem med myror kvarstå trots flera försök med myrdosor bör ett företag inom skadedjurssanering kontaktas.

Hur ska dosorna sorteras som avfall?

På förpackningen anges generellt hur dosorna ska sorteras. Det är vanligt att de inte får slängas i vanliga hushållssoporna utan istället ska lämnas in på miljöstation.