Spinnmalar » Ultimata Guiden

Upload Image...

Spinnmalen och dess larver kan bli en utmaning för trädgårdsägare. I grupp bildar de en fiende då larverna attackerar träd och buskar. De märks av när växterna börjar täckas av en vitaktig massa som liknar väv eller ett nät. Denna invasion resulterar i att växterna förlorar sina blad och får ett kalt utseende.

I denna guide går vi igenom hur du kan bekämpa och förebygga problem med spinnmalar för att slippa få träd och buskar fulla med spinn.

Snabbguide mot spinnmalar

  • Förebygg: Spola regelbundet utsatta träd och buskar med en hård vattenstråle.
  • Skydda: Plocka bort larver och bon av spinn regelbundet efterhand de dyker upp för att skydda löven från att bli uppätna.
  • Bekämpa: Vid svåra problem kan larverna bekämpas med bakterien bacillus thuringiensis.

Vi rekommenderar

Bli av med spinnmalar

För att bekämpa spinnmalarna kan man använda sig av olika metoder.

Plocka larver och bon

Att plocka bort larver och bon för hand är en effektiv, om än tidskrävande, metod. Genom att avlägsna och förhindra dem från att lägga nya ägg kan man minska deras population.

Är det mycket att plocka kan man först börja med att spola med en hård vattenstråle för att få bort det allra värsta.

Biologisk bekämpning

Det går också att bli av med insekterna genom biologisk bekämpning med hjälp av särskilda bakterier, bacillus thuringiensis, som kan användas mot dessa larver.

Förebyggande åtgärder mot spinnmalar

Det finns egentligen inte så mycket att göra för att förebygga just spinnmalar. Det bästa är att avlägsna larver och bon i form av nästen av spinn för att det ska bli färre malar.

Håll koll på träd och buskar redan i början av juni och börja ta bort allt synligt så fort det dyker upp.

Vad är spinnmalar?

Bland spinnmalssorterna finns häggspinnmalen. Dess larver, med sina svarta prickar och vita kroppar, är svåra att skilja från andra larver. Först när de utvecklas till malar blir deras identitet tydligare. Dessa små varelser, knappt en centimeter långa, bär vita vingar med små grå undervingar.

Larverna gör skada

Under sitt larvstadium är spinnmalen som mest skadlig för träden. Deras spindelliknande väv täcker hela träd och fungerar som ett skydd för deras angrepp. När de har invaderat ett träd konsumerar de alla dess blad. Trots detta överlever träden ofta och återhämtar sig över tiden.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad för ohyra skapar spinn på äppelträd?

Upptäcker man spinn på äppelträd eller i andra träd är detta ofta spinnmal, exempelvis häggspinnmalen. Det är då larver som spinner bon innan de utvecklas till mal.

Hur får man bort spinnmal?

Det bästa är att manuellt plocka bort larver och spinn efterhand, så fort de upptäcks.

Vad äter spinnmal?

Det är bra att få bort denna ohyra eftersom spinnmal äter av knoppar och blad. De kan exempelvis angripa fruktträd, och även om träden repar sig ser det inte så vackert ut med spinn i trädkronorna.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)