Hästmyra » Ultimata Guiden

hastmyra

Hästmyror, som ibland kallas Sveriges termiter, är landets största myra och lever vanligtvis i naturen, föredragsvis i barrskog. Där bygger den sina bon i stubbar, stockar eller i rotdelar på oftast skadade, men även levande träd. Problem med hästmyran uppstår om den tar sig inomhus och där hittar lämplig plats för att etablera bo i bärande träkonstruktion. 

Följande går vi igenom hur man kan undvika att få in hästmyran i sitt hem, hur den ser ut och hur man mest effektivt kan motverka angrepp.

Snabbguide

Städa: Håll extremt rent i exempelvis kök och utrymmen där lockande livsmedel kan finnas. Förvara livsmedel i tätslutande burkar och behållare. Våttorka ofta för att få bort feromonspår.

Motverka: Genom att hålla undan fuktangripet trä i trädgården samt på och runt om fasader, minimeras angrepp. Täta springor där myrorna lätt tar sig in och kapa grenar nära fasaden.

Vi rekommenderar

Kort om Hästmyran

Det finns många arter i världen, men i Sverige har vi två snarlika myror av likvärdig storlek, hushästmyran och långbent hästmyra. För en lekman är det inte helt lätt att skilja dessa båda åt. De lever i skog och trädbevuxna områden i hela landet, men föredrar barrträd och bygger bo i murkna stubbar, stockar och rotdelar, men även ibland i friskt trä. De är mest aktiva under natten, då myrsamhällets arbetare är på ute på jakt efter föda och vatten. De äter levande och döda insekter samt honungsdagg från bladlöss. Myrorna trivs i fuktig miljö. Om myrorna tar sig inomhus och lätt hittar föda såsom sötsaker i form av spilld söt dryck, socker och liknande, kan den söka upp en varm plats bakom ett element eller kylskåp att bygga bo på. Finns lätt murken fasad mot en södervägg, kan även det bli ett lämpligt bo för hästmyran. Om myran angriper trä i byggnation, kan begränsad skada uppstå, men med viss risk för minskad bärighet i de delar de gnager ut sitt bo i. De gnager företrädesvis i mjukt trä och undviker lamellerna (hårdare trä). Träspånet bär de ut för att vidga utrymmet. Om myrorna inte upptäcks i tid, kan nya drottningar etablera fler bon och därmed öka träskadorna.

Utseende

Arbetarmyran är 5 – 12 millimeter med rödbrun mellankropp och ben. Huvud och bakkropp är betydligt mörkare. Hela myran är behårad.

Drottningen är 14 – 17 millimeter. Hon har färger som arbetaren, är behårad och har svagt brunaktiga vingar.

Utvecklingsstadier samt livscykel

Det tar cirka 60 dagar från ägg till fullvuxen myra och myror genomgår fullständig förvandling, det vill säga ägg, larv, puppa och vuxen. Hanen dör efter parning, men honor lever cirka 7 år och drottningen kan leva upp till 10 år. Även om det bara finns en drottning i ett bo, lägger hon flera ägg om dagen. Under det första året förblir kolonin relativt liten.

Motverka

Det finns en hel del som man kan göra för att undvika att få hästmyror i och runt sitt hem. En bra regel är se över trädgården. Undvik vedstaplar nära huset. Ta bort stubbar och fuktiga träföremål. Undvik träd och grenar nära fasad och fönster, då dessa lätt kan användas som broar till huset. Täta potentiella ingångar med tätningsmedel och använd lämpligt insektsnät där det fungerar. Minimera fukt runt läckande rör, kranar, källare och liknande. Håll rent invändigt! Låt inte mat, smulor eller dryckesspill ligga kvar på golv, bord eller bänkar. Torka alltid av burken med honung, sylt eller liknande. Torka ofta ur hyllor i skafferi eller andra förvaringsutrymmen och använd tätslutande behållare för maten. Torka golven ofta för att ta bort feromonspår. Misstänker du träskademyror inomhus, bör du söka professionell hjälp för inspektion.

 Preventiv behandling

  • Håll rent, framför allt i köket. Utan matkällor har myrorna ingen anledning att bygga bo i ditt hem.
  • Förvara livsmedel i tätslutande burkar och behållare. 
  • Var extra noga med städningen. Ta ofta ut sopor.
  • Se till att det inte finns fuktiga områden i hus och fasad.
  • Täta ställen där myrorna kan ta sig in.
  • Håll rent även på tomten. Undvik vedstaplar och fuktiga träföremål.
  • Ta bort träd och grenar intill fönster och fasad.
Klicka här för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (34 votes)