Vita Flygare » Ultimata Guiden

vita flygare

Vita flygare, mjöllöss eller Aleyrodidae tillhör familjen mjöllöss och ordningen halvvingar. Likt vitvingade fjärilar känns vita flygare igen på vingarna som är täckta med ett vitt vaxlager som påminner om mjöl.

Snabbguide

 • Vita flygare är ett samlingsnamn för olika typer av insekter,
 • Känns vita flygare igen på vingarna som är täckta med ett vitt vaxlager
 • Angriper växter och grönsaker ett varmt och fuktigt växthus kallas för växthusmjöllöss
 • Prickar eller hål i plantor och blomblad kan du ha råkat ut för ett angrepp.
 • Får i sig föda genom att suga i sig saft från sin växtvärd
 • Äggen kläcks efter 5-10 dagar vilket gör att den snabbt förökar sig och på bara några veckor
 • Du hittar oftast mjöllöss på tomat- och gurkplantor samt på blomsorterna pelargoner och fuchsia
 • Spraya angreppen med såplösning eller växtsåpa
 • Bekämpning med parasitstekel innebär biologisk bekämpning

Vi rekommenderar

Fakta om vita flygare

Majoriteten av de insekter som ingår i familjen mjöllöss är helt ofarliga, men dit hör alltså inte mjöllusen som istället klassas som ett skadedjur. Det finns även andra sorter (se nedan) som kan orsaka stora skador då de är extremt små och därmed väldigt svåra att upptäcka.

Precis som att vita flygare är ett samlingsnamn för olika typer av insekter, är mjöllus en benämning för olika typer mjöllöss:

Växthusmjöllusen

Den typ av mjöllus som ofta angriper växter och grönsaker ett varmt och fuktigt växthus kallas för växthusmjöllöss. Bekämpning av växthusmjöllöss har pågått ända sedan 1800-talet,  då de första lössen troligtvis kom till Europa via fartyg hemmahörande I Syd- och Mellanamerika.

Bomullsmjöllusen

Den här typen av mjöllus har med all sannolikhet sitt ursprung i Afrika och anses vara en av de värsta växtskadegörarna runt om i världen. Anledningen är att de är resistenta mot kemiska växtskyddsmedel, vilket gör dem väldigt svåra att bli av med.

Utseende, levnadssätt och beteende

Mjöllusen är en väldigt liten vingbeklädd insekt som sällan blir större än 1 – 2 millimeter långa. Vingarna är täckta med ett vitt, mjölliknande lager av vax, vilket gör att lössen lätt förväxlas med den vitvingade fjärilen. Det är dock inte bara vingarna som är täckta med vaxpuder, utan även kroppen.

Mjöllöss angriper helst sin utvalda värdplanta tidig vår, i samband med att vårsolen värmer upp luft och mark. De får i sig föda genom att suga i sig saft från sin växtvärd, och är även flitiga producenter av honungsdagg; något de har gemensamt med bladlössen.

Inte minst växthusmjöllusen kan göra stor skada, i synnerhet på ägg- och tomatplantor som är vanligt förekommande växter i ett växthus. Ett effektivt sätt att bekämpa den här typen av löss är med hjälp av den biologiska parasitstekeln Encarsia formosa (från familjen växtlussteklar).

Reproduktion

Även om vita flygare endast lever i omkring fyra veckor så är de mycket aktiva vad gäller reproduktion under hela sin levnadstid. Honorna lägger inte sällan upp emot 200 – 250 ägg som endast behöver omkring tio dagar på sig att kläckas.

Larverna, som till en början är nästintill genomskinliga, genomgår fyra olika stadier. Kroppen är oval och platt och skriftar färg till en blågrå nyans när det börjar närmar sig kläckning. Ibland kan man tro sig se de mikroskopiskt små äggen som i själva verket befinner sig i sitt sista stadium. De nykläckta nymferna är ljusgrå i färgen och så små att de knappt går att se med blotta ögat.

Ursprung och utbredning

De vita flygare som finns i Sverige trivs bäst i varma, gärna lite fuktiga miljöer, såsom växt- eller drivhus och uppvärmda uterum. Det är alltså högst  ovanligt att se dem utomhus, även om det kan ske i korta perioder under riktigt varma sommardagar.

Lössen hittas ofta på tomat- och gurkplantor samt på blommor som pelargoner och fuchsia. Vanligtvis stannar lössen på en och samma värdplanta ett tag, vilket betyder att det kan finnas flera plantor som inte blir angripna alls, samtidigt som värdplantan blir illa åtgången.

Rent generellt börjar angreppen på toppen av en plantan, gärna där det finns nya blad i vilka lössen kan lägga sina ägg. Ser du små prickar eller hål i plantor och blomblad kan du ha råkat ut för ett angrepp. Du kan också spana efter något ljusare områden på de annars ganska mörkt gröna bladen. Anledningen är att mjöllöss suger i sig växtsaft ur bladen, som i sin tur bleknar och lämnar ljust gröna partier efter sig.

Bli av med vita flygare

Det finns lite olika sätt att bli av med vita flygare, och i det här fallet mjöllöss. Det första du bör göra är att hålla ett extra öga på bladens undersida, även om det kan ta ganska lång tid innan angreppen blir synliga. Därför är tidig identifiering och snabba åtgärder bästa botemedlet.

Recept på såpblandning: 0,5 dl såpa + 1 liter vatten

Tips på åtgärder

 • Honungsdagg är klibbigt och fastnar enkelt på undersidan av bladen, vilket kan orsaka svamp som behöver behandlas omedelbart för att växterna ska må bra och fortsätta växa
 • En effektiv behandlingsform är att använda såplösning eller växtsåpa i sprayform, som bör spraya direkt på såväl larver som ägg och vuxna löss
 • Spraya undersidan av alla blad och toppskott och upprepas behandlingen efter 1- 2 veckor
 • Placera ut ett antal klisterskivor som insekterna fastnar i (även andra skadedjur)
 • Släng svårt angripna blad i komposten istället för i soporna då de ofta är fulla med larver och ägg
 • Bekämpa med den biologiska parasitstekeln, vars ägg läggs i mjöllössens larver och blir till små svarta puppor och gör så att larverna dör

Vita flygare som skadedjur

Vita flygare kan klara en vinter med hjälp av en värdplanta, alternativt genom att gömma sig i jorden. Detta sker vanligtvis när de fortfarande är ägg eller puppor.

När temperaturen är rätt börjar de föröka sig omedelbart, vilket betyder att du som har upptäckt övervintrande löss i växthuset kan bli tvungen att sanera hela huset så att problemet inte kvarstår även kommande säsong.

Skador upptäcks genom att du håller noga koll på växternas blad, som vid angrepp får små hål eller prickar i något ljusare grön färg än resten av bladet. Samtidigt som lössen suger upp växtsaften utsöndras ett sockerrikt sekret, mer känt som honungsdagg. Även sekretet kan orsaka skada då det lägger sig som en tunn hinna över bladen , vilket kan leda till omfattande svampangrepp.

Vanliga frågor om Vita Flygare

Vad är det för skillnad mellan en vit flygare och en mjöllus?

Vita flygare är ett samlingsnamn för ett antal insekter varav mjöllusen är en. Mjöllöss finns i sin tur som olika sorter, såsom växthusmjöllus och bomullsmjöllus.

Har mjöllöss några särskilda kännetecken som är lätta att känna igen?

De känns främst igen på sin ringa storlek, vilket gör att de är mycket svåra att upptäcka med blotta ögat. Sedan är de vingbeklädda och täckta med ett vitt, mjölliknande vaxlager vilket har föranlett namnet mjöllöss.

Jag har tre tomatplantor som jag sköter på exakt samma sätt. Två av tre plantor har klarat sig från angrepp, medan en planta har blivit hårt angripen. Hur kan det komma sig?

Det beror på att mjöllössen letar upp en växtvärd som de stannar en längre tid hos, och ibland även lägger sina ägg hos. Därmed kan en planta få stora angrepp medan en annan klarar sig helt. Det bästa är att behandla alla plantor med såplösning eller växtspray samt att sanera hela ytan noga, i synnerhet om det rör sig om ett driv- eller växthus.

Klicka för att se fler Insektsprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (37 votes)