Mördarsnigel (spansk skogssnigel) » Bli av med guide

mordarsnigel

Mördarsnigel, eller spansk skogssnigel som är dess korrekta namn, är ett av de allra minst välkomna skadedjuren i trädgården. De förökar sig mycket snabbt och kan förstöra en hel del innan man blir av med den. Dessutom anser många att det är ytterst obehagligt med dessa stora slemmiga sniglar.

Genom att bekämpa dem på ett tidigt stadie kan beståndet hållas nere och problemen minskas avsevärt.

Snabbguide: Bli av med mördarsnigel

 1. Bekämpa: Bekämpning på större ytor kan ske med Ferramol eller nematoder. 
 2. Fånga: Fånga mördarsniglar med snigelfällor. 
 3. Döda: Infångade mördarsniglar dödas snabbast genom att huvudet klipps av.  
 4. Skydda: Koppartejp, snigelstaket och mineralgranulat skapar ett fysiskt skydd vid exempelvis odlingslådor. 
 5. Torka ut: Sniglar söker sig till fuktiga miljöer. Undvik lövhögar, öppen kompost och minimera vattning.

Mördarsnigelns Utseende

Mördarsniglar är generellt rödbruna eller gråbruna. Det som främst kännetecknar snigeln är dess storlek där det inte är ovanligt med över 8 – 12 cm långa sniglar som är tjocka som en tumme. Visserligen finns det flera arter inom sniglar med liknande utseende, och det kan ibland vara extremt svårt att definiera art, men dessa bekämpas ändå på liknande sätt.

En sak som pekar på att det är mördarsniglar är däremot om det är många sniglar på samma plats. Detta är inte lika vanligt inom andra arter.

Ytterligare en sak som kännetecknar mördarsniglar är dess slem. De utsöndrar slem i större utsträckning än andra sniglar och detta slem är även svårare att få bort. Orsaken till det är att slemmet absorberar vätska.

Föda och fortplantning

Födan består av växter (både döda och levande) samt döda djur. Den kan även äta upp andra mördarsniglar vilket eventuellt är grunden för dess namn.

Genom att den är hermafrodit (tvåkönad) kan den para sig med alla andra mördarsniglar. Dessutom kan den befrukta sig själv. Det är ena orsaken till att spridningen av mördarsniglar kan gå mycket snabbt. Den andra är att de lägger ett mycket stort antal ägg.

Vuxna mördarsniglar fortplantar sig under sommaren och hösten och därefter dör de under senhösten. Det är därmed bara mördarsniglar som inte blivit könsmogna som övervintrar. Det sker genom att de gräver sig ner ca 10cm i marken. Under våren (april-maj) kommer de fram för att därmed fortplanta sig.

Äggen till mördarsniglar är 3 – 4 mm stora och läggs i klumpar på vanligtvis 20 – 30 st. Dessa kläcks sedan redan efter 1 – 2 veckor. Kan man få bort dessa äggsamlingar från trädgården har man alltså undvikit stora mängder av sniglar. Efter att äggen kläckts tar det 5 – 6 veckor till sniglarna kan föröka sig. Med andra ord kan en enda mördarsnigel resultera i hundratals mördarsniglar över en enda sommar.

Äggen placeras ofta på lite undangömda ställen så som kompost, grundligt djup i marken eller kring stenar. Generellt är det ställen där äggen inte ska kunna utsättas för uttorkning.

Mördarsnigelns Förekomst

Första gången mördarsnigel dokumenterades i Sverige var år 1975 i närheten av Helsingborg. Ökningen av antal sniglar var relativt långsam och i början sågs därmed inte sniglarna som något större problem. Men från i slutet av 80-talet har det varit en extrem ökning, både i utbredning och i antal.

De finns idag över hela Sverige och sprids framförallt passivt. Med det menas att sniglarna sprids genom transporter i exempelvis jord, plantor och avfall från trädgården.

Överlag etablerar sig mördarsniglar snabbast i villaområden men hittas även i andra bostadsområden och delvis längre ut i skogspartier.

Sniglarna trivs bäst i hög luftighet vilket är orsaken ett de är mest aktiva på natten. Men de kan även komma fram när det är fuktigt eller regnigt ute. Blir det torrt kommer de däremot att krypa ner i hålor och hålla sig gömda. Detta innebär att en varm och torr sommar innebär att antalet mördarsniglar minskar och en regnig sommar resulterar i att populationen ökar.

Bekämpa mördarsnigel – Produkterna

Det finns flera sätt att bekämpa mördarsniglar. Det är däremot viktigt att kombinera bekämpningen med preventiva åtgärder (se nedan). Var även tidigt ute med bekämpningen eftersom det räcker med någon eller några sniglar i början av våren för att trädgården ska ha hundratals sniglar i slutet av sommaren.

 • Fälla för mördarsniglar (ölfälla): En snigelfälla fungerar genom att sniglarna dras till fällan genom ett lockmedel. När de kommer in i fällan ramlar de ner i den och drunknar i den vätska som finns där. Ställ ut den där mördarsniglarna brukar förekomma och det enda som sedan behöver göras är att tömma den på sniglar och fylla på med lockmedel.Orsaken att dessa ibland även kallas för ölfälla är att ofta öl nämns som passande lockmedel.
 • Samla och döda: Ett alternativ är att samla in de mördarsniglar man hittar i trädgården och sedan döda dem en och en. Enklaste sättet är då att klippa av huvudet på snigeln med en grov sax.

  Försök att ta för vana att plocka alla sniglar du ser en gång per dag. Detta även om du samtidigt genomför bekämpning med vissa bekämpningsprodukter.

 • Biologisk bekämpning: Vissa mikroskopiska maskar kan användas för att bekämpa mördarsniglar eftersom de parasiterar på dem. Därmed kommer sniglarna att dö 1 – 3 veckor efter att masken har infekterat snigeln.

  Blanda medlet i vatten och vattna där mördarsniglarna finns. Maskarna kommer sakta men säkert söka upp och infektera sniglarna varpå beståndet minskas. Ett långvarigt skydd då maskarna är aktiva i sex veckor efter att de applicerats i jorden.

 • Bekämpningsmedel mot sniglar: Det finns ett flertal bekämpningsmedel där många grundas på järnfosfat. Det kan exempel vara små pellets som läggs ut där mördarsniglarna befinner sig. De kommer därmed att äta detta varpå de får en mättnadskänsla som gör att de slutar att äta. Därmed kommer de göra mindre skada i trädgården och till slut dö av svält. Då järnfosfat finns naturligt i jorden och kan brytas ner till näring för växterna är det helt naturvänligt.
 • Snigelstation:
  I en snigelstation läggs bekämpningsmedel mot mördarsniglar (se ovan). Fördelen med att lägga medel i dessa ”stationer” är att man undanhåller medlet från bland annat sniglar man vill ha kvar i trädgården. Exempelvis kommer inte snäckor att kunna ta sig in i stationen och få i sig medlet. Dessutom skyddar den mot vind och väta vilket gör att bekämpningsmedlet verkligen ligger kvar till det gett önskad effekt.
 • Få hjälp av kommunen: Om du ser att det är en stor mängd mördarsniglar på ett område som sköts av kommunen kan denna kommun kontaktas varpå bekämpning eventuellt genomförs. Har du en trädgård nära ett allmänt område kan det alltså indirekt påverka mängden sniglar i din egen trädgård.
 • Samarbeta med grannar: Gränsar trädgården mot grannens trädgård? Försök att sätta in bekämpning samtidigt. Mördarsniglar bryr sig knappast om tomtgränser och trivs de hos grannen är risken stor att de även kommer över till din tomt.

Bekämpa mördarsniglar – Preventiva åtgärder

Det bästa sättet att bekämpa mördarsniglar är att jobba preventivt. På så vis kan man minska risken att de ska trivas och lägga ägg i trädgården. En preventiv åtgärd är även att begränsa snigelns framfart genom olika barriärer eller skydd.

 • Koppartejp – Barriär: Med koppartejp kan en barriär skapas mot det man framförallt vill skydda mot mördarsniglar. Den läggs ut i marken och när snigelns slem nuddar koppartejpen skapas en minimal elektrisk ”stöt” som snigeln upplever som obehagligt. Därmed kommer den istället välja en annan väg.

  Koppartejp kan exempelvis stoppa sniglarnas väg till rabatter, ner i krukor eller in på altanen.

 • Granulat – Barriär: Även mineralgranulat kan användas för att skapa en effektiv barriär som mördarsniglarna inte vill forcera. Dessa produkter suger upp vätska vilket gör att snigeln upplever det som uttrorkande när den rör sig på granulatet. Eftersom sniglar överlag söker sig till fuktiga platser kan denna uttorkning resultera att de istället väljer andra vägar.

  Eftersom det inte är något gift, utan enbart uttorkande, är det inte farligt för varken djur eller människor.

 • Aska eller stenmjöl – Barriär: Ett enkelt sätt att skapa liknande barriär är att ha ut aska eller stenmjöl. Nackdelen med detta är däremot att båda dessa produkter kan ge en negativ effekt på växtligheten. Då är det bättre att köpa snigelbarriärer i form av granulat (se ovan).
 • Biologisk bekämpning – I förväg: Använd gärna biologisk bekämpning redan under våren för att hålla nere beståndet av mördarsniglar. Nematoder (micromaskar) är aktiva sex veckor och kan därmed döda unga mördarsniglar redan innan de lagt äggen. Genom att bekämpa dem på ett tidigt stadie kommer förökningen att minskas avsevärt.

  Genom att mördarsniglar äter kadaver från den egna arten kan även spridning av micromaskarna ske på detta sätt vilket ger ännu större effekt. Kom ihåg att fortsätta behandla trädgården var sjätte vecka med nematoder.

 • Kontrollera plantor och buskar: Det vanligaste sättet för mördarsniglar att spridas är genom mänsklig transport. Kontrollera därför noga på buskar, träd och större plantor att det inte följt med någon snigel (eller ägg) från butiken.
 • Se över ”fuktiga platser”: Lövhögar och öppna komposter bjuder på skugga, fukt och föda för sniglar. Undvik att skapa inbjudande platser för sniglarna och ha en stängd behållare för komposten.
 • Leta efter ägg:
  På vårkanten finns en fördel att leta efter ägg i trädgården. De hittas där det är fuktigt och skuggigt. Kolla exempelvis kring stenar, vid komposten, under marktäckning och vid buskage.
 • Plåtkanter på pallkragar: Odlar du i pallkragar kan plåtkanter köpas som monteras på översta kragen. Dessa håller sniglarna borta från odlingen då de omöjligtvis kan ta sig förbi kanten.
 • Gräv inte på hösten: På hösten kryper ungsniglar ner i hål i marken för att övervintra. Undvik därför att gräva i marken under hösten eftersom det underlättar för sniglarna att hitta skydd.

 • Vattna sparsamt: Mördarsniglar trivs i fuktiga miljöer. Vattna därför sparsamt och då helst på morgonen eftersom vätskan snabbare absorberas av jorden på dagen än på natten.

Jobba i tre steg

För bäst resultat bör man alltså vara aktiv med bekämpning på våren för att minimera antalet mördarsniglar som hinner föröka sig. Under sommaren kan snigelfälla användas alternativt samlas sniglarna in varpå de dödas. Under hösten är det sedan dags för sista krafttaget för att minimera antalet övervintrande ungsniglar.

Klicka för att se fler Snigelprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (24 votes)