Snigelmedel

Det mest effektiva sättet att minska antalet sniglar i en trädgård är att använda snigelmedel (snigelgift). Medlet dödar sniglarna och minskar därmed populationen på lång sikt. Eftersom det tar några dagar innan medlet har nått full effekt kan bekämpning i början kompletteras med snigelfällor eller snigelbarriärer.

Populära produkter

-17%
Populär
-18%
-16%

Visar alla 11 resultat

-17%
Populär
-18%
-16%

Funktion och användning

Det finns minst två olika kategorier av snigelmedel som används för att bekämpa sniglar i trädgårdar och i offentlig miljö.

Nemaslug (biologisk bekämpning)

Nemaslug består av miljoner nematoder som sprids över det område där sniglarna befinner sig. Därefter bevattnas marken så att nematoderna sipprar ner i marken. De söker upp sniglarna och kommer sakta men säkert döda dem. Det blir därmed ett helt biologiskt och giftfritt snigelmedel. Full effekt ges efter ca 6 veckors behandling med nematoder.

Mineralgranulat (Ferramol)

Mineralgranulat (Ferramol) kan användas mot alla slags sniglar. Sniglarna äter upp medlet och får därefter en kraftig mättnadskänsla vilket resulterar i att de drar sig undan. Det är däremot en falsk mättnadskänsla vilket gör att sniglarna snart avlider.

Bekämpningsmedlet strös ut över den markyta där sniglar iakttagits. Många av dessa medel ger bäst effekt om de är fuktiga. Det är även när marken är fuktig som sniglarna oftare kommer fram till markytan. Därmed kan bevattning behöva ske för att detta snigelmedel ska ge bäst effekt. Medlet är aktivt i ca 4 veckor. Beräkna 1 kg för 200 kvadratmeter. Restprodukterna blir näring till växter. Detta är alltså inte något gift som förstör naturen.

TIPS – Köp till en snigelstation där snigelmedlet kan placeras. Därmed riskerar inte medlet ätas upp av gnagare, fåglar och andra djur.

(Följ alltid instruktionerna på förpackningen) 

Skapa skydd under bekämpning

Oavsett vilket snigelmedel som väljs så får man räkna med någon vecka innan det har gett full effekt. Populationen kommer visserligen att minska men det är omöjligt att få 100 % snigelfritt. Därmed kan olika slags skydd sättas upp kring växter och träd för att skydda dessa mot snigelangrepp. Det kan exempelvis ske med:

  • Koppartejp: När sniglarna rör sig över koppartejpen skapas en obehaglig stöt vilket gör att de väljer en annan väg. Stöten är inte farlig för snigeln men är så obehaglig att önskad effekt uppnås.
  • Metall- eller plaststaket: Det säkraste sättet att hålla sniglar borta från rabatter och odlingslådor är att montera ut ett fysiskt hinder, vilket brukar kallas för snigelstaket. Dessa skapar en tydlig barriär, med vikt kant, som sniglarna inte kan ta sig över.
  • Snigelbarriär (medel): Ännu ett alternativ är att strö ut ett pulver som skapar en snigelbarriär. Pulvret är uttorkande på sniglarna vilket gör att de känner obehag och väljer att ta sig fram någon annan väg.

FAQ

Varför kan jag inte använda snigelgift med metaldehyd?

Metaldehyd är idag ett förbjudet bekämpningsmedel. Detta eftersom giftet ligger kvar i snigeln och därmed även förgiftar andra djur som äter upp sniglarna.

Är Ferromol giftigt för andra djur?

Nej, det är varken giftigt för husdjur eller andra djur. Det är till och med vanligt att råttor och möss äter upp medlet. Det är en av orsakerna att det kan placeras ut i speciella snigelstationer.

Snigelmedel, snigelgift eller Ferramol – Vad är skillnaden?

Snigelmedel är olika slags medel som bekämpar sniglar, däribland Ferramol och Nemaslug. Snigelgift är biologiska eller kemiska medel som dödar sniglarna (Ferramol vanligast).