Spyflugor

Spyflugor är medelstora till stora flugor som kan dra sig inomhus om de hittar gynnsamma platser för äggläggning och larver. De orsakar ingen direkt skada för människa, husdjur eller egendom, men upplevs ofta irriterande och obehagliga om man inte blir av med dem. Dessutom kan de vara transportörer av bakterier. 

Följande går vi igenom hur spyflugan ser ut, var den oftast upptäcks och hur man mest effektivt kan motverka dem.

Snabbguide

  • Städa: Se till att flugorna inte kommer åt organiskt material genom att försluta avfallskärl/förvaringskärl samt rengör dem noga och regelbundet. 
  • Fånga: Olika typer av fångstfällor.
  • Motverka: Genom att noggrant rengöra potentiella källor innehållande organiskt material som är under nedbrytning.

Vi rekommenderar

Kort om spyflugor

Spyflugor, eller Calliphora erythrocephala och Lucilla, som är deras vetenskapliga namn, har en världsvid utbredning och omfattar 1100 kända arter. I Sverige finns cirka 50 arter. Spyflugor tillhör de största svenska flugorna och har en karakteristiskt kraftig kropp med kraftiga, svarta borsthår och ett högt surrande som uppstår när vingarna skrapar mot kroppen.

Spyflugor lever normalt ute i naturen där de lägger sina ägg i olika organiska material så som kadaver och andra ruttnande organiska material som frukt, avföring, ost och liknande. Fullvuxna spyflugor har stickande och sugande mundelar som är anpassade för att suga upp vätskor. De kan också utsöndra matsmältningsvätska över födan för att enklare kunna lösa upp den. Spyflugor kan känna doften av kött och kadaver på flera kilometers håll. Den kan borra igenom plast och andra material och på så sätt låta äggen falla ner på köttet. Äggen läggs i kadavret och redan efter knappt ett dygn kläcks larverna, något som gör att man inom rättsentomologin använder larverna som indikator för att avgöra eventuell tid för dödsfall.

Spyflugor är ofta förenade med mikroorganismer (mer än den vanliga husflugan) och kan därmed vara transportörer av bakteriesläkten som clostridium och salmonella. Flugor är också viktiga pollinerare

Utseende

Spyflugan kan bli upp till 18 millimeter, är tvåvingad och har metallskimrande nyanser av blått och grönt. Kroppen är kraftig och har svarta borstliknande hår. Huvudet är rörligt med fasettögon.

Livscykel

Spyflugor lägger sina ägg där det finns gynnsam föda för larven. Livscykeln är ägg, larv, puppa och vuxen (imago). Äggen kläcks mindre än ett dygn efter att flugan lagt dem. Larven, som ofta lever av kadaverkött, utvecklas när temperaturen är högre än 6 – 7 grader. Larverna växer fort och redan efter 4 dagar till ett par veckor är de redo för förpuppning. Då söker den sig ner i jorden. Om detta inte är möjligt, vandrar den långt för att hitta en plats att förpuppa sig på. Den fullt utvecklade flugan lever bara en månad och dess enda syfte är att fortplanta sig.

Motverka

Spyflugan är inget skadedjur och orsakar ingen direkt åverkan för vare sig människor, husdjur eller byggnader, men när de fullvuxna flugorna hittar gynnsamma platser för äggläggning och larver i våra hem, kan mat som vi planerar att äta bli en grogrund för bakterier, ägg och larver.

 Preventiv behandling

  • Håll allmänt rent och särskilt runt behållare och kärl för avfall. Använd tätslutande lock.
  • Kartlägg var spyflugorna skulle kunna lägga ägg.
Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (34 votes)