Broms Insekt » Ultimata Guiden

broms insekt

Bromsen, som ibland felaktigt kallas blinning, är en blodsugande insekt som tillhör ordningen tvåvingar och underordningen flugor. Det finns omkring 100 000 kända flugarter i världen, varav cirka 6000 förkommer I Sverige. 

Bromsar kan vara riktigt besvärliga för däggdjur, inte minst som deras bett kan orsaka såväl allergiska reaktioner som sjukdomar och andra besvär. På grund av detta beskrivs bromsen ofta som ihärdig, orädd och blixtsnabb. Vilket inte minst gäller när de är på jakt efter föda.

Snabbguide

 • Bromsen kan beskrivas som en stor, mörk fluga med aggressivt beteende  
 • Bromsen finns ofta i närheten av kreatur, stall, vatten och gräsbeklädda områden 
 • Endast honorna bits och suger blod som de behöver för att utveckla ägg 
 • Bromsens saxliknande mun gör hål i huden från vilket honan suger blod
 • Ett bromsbett kan skada huden och öka risken för infektion samt allergiska reaktioner 
 • Behandla bromsbett med tvål och vatten och efterbehandla med fuktgivande kräm 
 • Undvik att svettas och bär ljusa, svala kläder om du vet att du ska vistas i närheten av boskap eller på andra platser där bromsen trivs

Fakta om bromsen 

Bromsar omnämns i litteraturen så långt tillbaka som tiden för det antika Grekland, då bromsar ansågs driva människor till vansinne. I Sverige finns flera tusen olika arter och de varierar stort i storlek. De största, som kanske är mest kända under namnet hästbroms men vars riktiga namn är fäbroms, kan bli upp till 30 millimeter långa. 

Vanliga missuppfattningar om bromsen är att de antingen sticker eller biter, och att de samtidigt tar en liten bit av huden. Snarare är det så att bromsar klipper en öppning i huden med sin ”saxliknande” mun, för att använda öppningen för att suga i sig blod. Där öppningen är bildad ett litet sår som i bästa fall bara kliar och i värsta fall blir infekterat. Ibland kan ett bett även orsaka en allergisk reaktion. 

Utseende

Det finns många olika sorters bromsar som också ser olika ut. En del känns igen på att de har en vit eller gul fläck (prick) på vardera vinge, andra på att de har helt grå vingar. I viloläge kan vingarna ha en slags triangelformad uppsyn, men de kan också vara smala och avlånga.

Fäbromsen är stor och avger ett brummande läte som många känner igen. Den här typen av broms attackerar främst boskap. Regnbromsen är som mest plågsam för människor då de är väldigt snabba på att bita. Dock är det den så kallade blindbromsen som främst förekommer i Europa där den attackerar och biter såväl boskap som människor (läs mer).

Bromsen känns igen på sin kraftiga kroppsbyggnad och sinastora, oftast grönskimrande fasettögon. Mundelarna har ett saxliknande utseende och används för att suga blod. Många arter är snabba, som fäbromsen som kan komma upp i en flyghastighet motsvarande 60 km/h.

Förekomst och levnadssätt

Det är främst i Västsverige och Norrbotten man kallar bromsen för ”blinning”. På Öland och Gotland säger man snarare ”blinding” och i Småland används ordet ”blindknagg”. Det finns även auktoriteter som använder ordet ”blindbroms” när de talar om släktet Chrysops.

Bromsen trivs bäst där det finns boskap som hästar och kor, gärna nära vatten och vattendrag. De är vanligtvis som mest aktiva, och därmed som mest besvärliga, under sommaren när solen värmer som mest och när luftfuktigheten är som högst. De är oftast som mest aktiva under tidig förmiddag och sen eftermiddag, då luftfuktigheten generellt är något högre än under andra delar av dygnet.

Därmed sträcker sig bromsens högsäsong från maj till juli, för att i september övergå till den period då de vanligtvis dör ut och försvinner för säsongen.

Kännetecken och beteende 

Vissa arter flyger ljudlöst medan andra flyger extremt högljutt. De är som mest aktiva i soligt väder eller då det precis har regnat och luftfuktigheten är hög. De dras till kroppens värmesignatur, rörelse och koldioxid. 

Ett annat typiskt kännetecken är att endast honorna ägnar sig åt att bita och suga blod, medans hannarna ägnar sig åt att suga nektar. Det är främst idisslande däggdjur som drabbas då deras blod behövs för att honorna ska kunna utveckla sina ägg. Många bromsar anfaller bytet bakifrån och ger sig främst på oskyddade kroppsdelar som armar och ben; något som vanligtvis resulterar i att bromsbett oftast uppkommer på just armar och ben. Även på rygg och nacke är det vanligt att hitta sår.

Reproduktion 

Bromsar genomgår fullständig metamorfos, vilket innebär att äggen kläcks till larver som behöver mat och tillväxt innan de kan förpuppas och utvecklas till vuxna insekter. Hur snabbt de utvecklas bestäms till största delen av utetemperaturen.

Bromshonan lägger sina ägg i fuktiga miljöer, där larverna ramlar ner på den fuktiga marken i samband med kläckning och lever vidare som rovdjur.

Om du blir biten

Vanligtvis uppstår en rodnad och upphöjning runt det område som har blivit utsatt för bett (utslaget kan i det närmaste liknas vid ett nässelutslag). Enligt 1177 Vårdguiden bör man kontakta sjukvården om utslagen är repetitiva och kvarstår efter en veckas egenvård. 

Man bör också uppsöka läkare om man misstänker en allergisk reaktion eller känner symtom som 

 • yrsel
 • illamående
 • svaghet
 • matthet 
 • andningssvårigheter 

Sårskötsel 

 • kyl ner bettet med is
 • rengör bettet med tvål och vatten
 • torka med ren handduk eller bomullsull

Förebyggande åtgärder 

Klä dig i matta färger som ljusgult eller ljusgrönt då blanka, svarta eller skarpt blå färger attraherar bromsen som mest då den är utrustad med ytterst god syn. Honorna attraheras dessutom av koldioxid, svett, röklukt och lukten av urin. 

Bekämpa broms 

Även om insektssprej och fällor (samma sort som används mot myggor) kan vara väl så effektiva bekämpningsmetoder, är det inte säkert att de fungerar fullt ut. Det kan därför vara en god idé att kombinera dessa metoder med heltäckande kläder, samt att stänga dörrar och fönster i den utsträckning det är möjligt. 

Bromsar lockas även av ljusreflektioner från vatten samt ljusreflekterande föremål. Därför kan det vara en god idé att lämna smycken och ljusa kläder hemma om man ska delta i fritidsaktiviteter som inbegriper ridning, besök på en bondgård, eldning/grillning i det fria.

Bromsen som skadedjur 

Även om det endast är honorna som suger blod kan bromsen upplevas som extremt  aggressiv och ihärdig. Något som stämmer då honorna måste ha i sig en viss mängd blod för att kunna utveckla ägg som sen blir till larver. 

Generellt sett kan man säga att anfallen blir värre ju mer man rör sig och att attackerna kan vara svåra att upptäcka då de främst sker bakifrån. Många människor utvecklar någon form av allergisk reaktion som kan upplevas som smärtsamma. Den beror på att bromsen sprutar in ett antikoagulerande medel i hudöppningen i syfte att förhindra blodet från att klumpa sig under tiden som bromsen suger.

Bromsar kan även sprida sjukdomar som kan vara både allvarliga och dödliga. Dock gäller det främst i tropiska länder medan de bromsarter som förkommer i Sverige snarare sprider influensaliknande sjukdomar, exempelvis harpest. 

I ovanliga fall kan bromsbett orsaka blodförgiftning då det kan innehålla bakterier som i sin tur kan orsaka en infektion. Detsamma gäller för obehandlade bett, som kan bli infekterade på grund av att de inte har rengjorts ordentligt. 

För att skydda djur från att bli bitna kan man använda särskilda broms- och hästflugefällor eller heltäckande filtar (täcken).

Vanliga frågor om Broms Insekten

Hur skyddar jag mig bäst mot bromsbett?

Målade, ljusa ränder på oskyddade kroppsdelar har visat sig vara ett effektivt skydd mot blodsugande insekter. Även ljus och heltäckande klädsel i kombination med exempelvis myggsprej är ett bra sätt att skydda sig.

Kan bromsbett vara farliga?

I vissa delar av världen kan bett från vissa bromsarter orsaka stora besvär, i vissa fall även farliga och ibland dödliga sjukdomar. Så vitt man vet förekommer ingen av dessa arter i Sverige.

Är broms och blinning samma sak?

Broms eller blinning, det beror på var i landet man bor. Det är alltså rent dialektalt att kalla broms för blinning, vilket främst används i Västsverige och Norrbotten. Ursprungligen tror man att namnet ”broms” är ljudhärmande och att det är besläktat med ordet ”brumma” (vissa bromsar brummar).

Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (38 votes)