Vindsflugor » Ultimata Guiden

Vindsflugor, vars vetenskapliga namn är Pollenia, tillhör familjen spyflugor som i sin tur ingår  i det omfattande släktet flugor. När man talar om flugor i allmänhet vet man att det finns  omkring etthundratusen arter sett till hela världen. Just arten spyflugor finns det cirka ettusen kända arter av, varav ett femtiotal förkommer i Sverige. 

Vi rekommenderar

Fakta om vindsflugor 

Vindsflugor tillhör inte bara familjen spyflugor utan även klassen insekter och ordningen  tvåvingar. Något som är typiskt för just tvåvingar är att de endast har ett par vingar (vilket  skiljer sig från flera andra insektordningar) och att dessa sitter mitt på kroppen. De har  dessutom ett stort huvud med en mun som är anpassad för att suga (och ibland sticka).  Ytterligare kännetecken för tvåvingar är att de genomgår en fullständig metamorfos. 

Olika arter inom samma släkte  

Det finns en rad olika arter inom samma släktet, men det vindsflugor är kända för (och det  namnet kommer från) är att de gärna övervintrar i olika typer av vindsutrymmen. Exempel  på andra arter är den tvåvingeart som först beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli redan på  1760-talet och som bär det vetenskapliga namnet Pollenia amentaria. Arten ingår i släktet  vindsflugor, som i Sverige är en reproducerande flugart. 

Ytterligare exempel på arter som blivit omskrivna är Pollenia rudis (sent 1700-tal) samt  Pollenia sandaraca (1980-talet). Dessa arter ingår såklart också i släktet vindsflugor och  därmed i familjen spyflugor. 

Även om det finns mängder med arter skiljer sig inte vindsflugornas beteende åt särskilt  mycket. De dyker oftast upp under hösten då de gärna letar sig inomhus för att hitta  någonstans att slå sig ner över vintern.  

Vindsflugor utgör ingen fara för vare sig människor eller andra djur. De orsakar heller inga  direkta skador vare sig inomhus eller utomhus, även om de kan upplevas som obehagliga då  de ofta kommer i stora mängder. De är också svåra att bekämpa då flugornas larver lever i  jord utomhus, där de livnär sig på daggmaskar som även de lever i jorden. Det bästa är alltså  att försöka se till så att vindsflugorna inte kan ta sig in från första början. 

Utseende  

Vindsflugor blir omkring 6-10 millimeter långa. De är utrustade med en robust  kroppsbyggnad som delvis är hårbeklädd och matt grå till färgen. Många tycker att  vindsflugor ser precis likadana ut som spyflugor, men det finns faktiskt en ganska stor  skillnad, nämligen att vindsflugor saknar det annars så typiska metallskimret då deras  kroppsfärg är matt. 

Det som också kännetecknar vindsflugan är dess små, gulaktiga ryggborstar samt dess transparenta vingpar som sitter mitt på kroppen. Det kan dock vara svårt att skilja hanarna

från honorna eftersom båda könen övervintrar, även om det finns ett knep att ta till: att titta riktigt noga på ögonen då hanarnas ögon är något större än honornas. 

Levnadssätt och beteende  

Vindsflugan kan, till skillnad mot många andra spyflugor, vare sig hitta mat eller föröka sig  inomhus i vanliga bostadshus. Under sommarmånaderna lever vindsflugorna på nektar som  finns i våra trädgårdar och parker, samtidigt som de passar på att lägga sina ägg i jord rik på daggmask. 

Det är först när det blir något kallare ute som vi vindsflugorna söker sig inomhus för att hitta  en lämplig plats att övervintra på. Vanligt är att flugor hittar en glipa i fasaden för att ta sig in även om vindsflugor ser ganska dåligt och ofta missar till och med uppenbara springor. 

Inte sällan får ett och samma hus besök varje vinter och helst då hus som ligger högt. För att  veta säkert att det är just vindsflugor kan du titta efter de karakteristiska guldgula håren på  kroppen. Vindsflugornas lever dessutom på ett annat sätt än vad spyflugorna gör eftersom  de inte hemsöker matvaror. Därmed ser du knappt röken av vindsflugorna förrän de  nykläckta larverna kommer till liv och uppträder i stora grupper.  

Reproduktion  

Vindsflugor lägger sina ägg i jorden där larverna parasiterar på daggmaskar. Förökningen  sker oerhört snabbt då en enda hona kan lägga upp till tusen ägg under en och samma  säsong. Att vissa arter endast behöver omkring tio dagar på sig för att få fram nya könsmogna flugor bidrar förstås ännu mer till den snabba förökningstakten. 

Som fullvuxna söker sig flugorna inomhus till lämpliga övervintringsplatser, såsom håligheter  i träd eller svala, behagliga vindsutrymmen. De uppträder oftast i klungor, gärna intill en  solig vägg eller ett varmt, skyddat hörn. De kan också krypa fram ur sin vintervila om  övervintringsstället blir tillfälligt uppvärmt och stör deras vila. Vanligtvis sker detta i  fritidshus som öppnas upp inför sommarn och får de slöa vindsflugorna att te sig något  klumpiga.

Vindsflugan som skadedjur  

En sak som är positiv vad gäller vindsflugor är att larverna lever och växer sig vuxna  utomhus, vilket gör att de inte kommer att föröka sig eller börja leva inomhus i din lägenhet  eller ditt hus. Dock kan de ta sig in, och då främst på sommaren, då de gärna sitter i stora klungor på fönsterbrädan i fönstret. 

Flugorna utgör vare sig fara eller skada för människor, andra djur eller egendom. Eftersom  de ofta uppträder i stora klungor kan de snarare orsaka obehag och en vilja att bekämpa. Känner du obehag eller att du har problem med vindsflugor inomhus finns det sätt att förebygga genom att vidta åtgärder som förhindrar flugorna från att ta sig in i bostaden.

Bli av med vindsflugor 

Att helt hindra flugor från att komma in går nästan inte, även om det finns en rad skyddande  åtgärder du kan ta till med enkla medel. En sådan är att sätta fast insektsnät över ventiler samt runt fönster och kabelgenomföringar. 

En annan mycket enkel förbyggande åtgärd är att kasta fruktavfall i tättslutande påsar, men  också att hålla fruktskålen fri från övermogen och förruttnad frukt. Hittar flugorna ingen mat  kan de inte föröka sig, vilket gör att de snabbt dör ut och du blir av med problemet. 

Det finns även andra medel att ta till för den som vill bli av med vindsflugor, varav flugfällor och insektsmedel tillhör de vanligaste. Här bör du tänka på innehållet och välja det som har  minst negativ påverkan på miljön.  

För den som är utrustad med tålamod och vågar ha lite is i magen är kan även väntan vara en bra metod. Det är nämligen så att vindsflugor ofta dör på helt naturlig väg, vilket  vanligtvis sker i samband med vintervilan då de ligger väl gömda i en springa inne i väggen.  Att de, när de väl har dött, blir hett villebråd för andra typer av skadeinsekter (exempelvis  pälsängrar) gör att den tålmodige har möjlighet att bli av med vindsflugor på ett hundra  procent naturligt sätt. 

Tips på förbyggande åtgärder  

  • Täta springor i väggar och tak  
  • Dammsug bort både levande och döda flugor 
  • Förse ventiler och fönster med myggnät 
  • Släng damsugarpåsen efter städning  
  • Sänk inomhustemperaturen så att flugorna hellre stannar utomhus  Tips på fällor och medel  
  • Flugspray: insektsmedel avsett för fluglarver och vuxna flugor
  •  Flugpennor: hindrar flugorna från att ta sig in genom fönster och dörrar
  • Klisterfällor: klibbiga pappersremsor som effektivt lockar flugorna till sig

Vanliga frågor om Vindsflugan

Varför kommer det så många flugor på en och samma gång?

Vid extra varmt väder kan flugorna börja lägga ägg något tidigare än vanligt och därmed bana väg för flera generationer under en och samma säsong. Det faktum att en och samma hona har kapacitet att lägga mellan femhundra upp till tusen ägg under en säsong är också en bidragande orsak.

Vilka andra insekter äter flugor?

Det är främst fiskar, fåglar och andra insekter som äter flugor, men även grodor, paddor och björnar kan mumsa i sig en och annan fluga. I vissa länder äter man dessutom flugor som en typ av ”snacks”.

Vad gör flugorna när de gnider benen mot varandra?

Eftersom flugor inte tvättar sig med vare sig tvål eller vatten sker istället tvättandet med hjälp av frambenen. När flugorna gnider frambenen mot varandra avlägsnar de såväl smuts som bakterier och svampsporer som lätt fastnar på kroppen.

Klicka för att se fler Guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (27 votes)