Nyckelpigor » Ultimata Guiden

Nyckelpigor

Familjen nyckelpigor (Coccinellidae) tillhör ordningen skalbaggar, som i sin tur är den artrikaste djurgruppen bland alla landdjur. Variationen är stor och bara i Sverige finns närmare 70 kända arter av nyckelpigor, vilket gäller såväl storlek som färg och antal prickar.

Vi rekommenderar

Fakta om nyckelpigan

Nyckelpigans klara färger utgör en varningssignal och skyddar på så vis nyckelpigorna mot rovdjur och andra faror. Skalbaggar kan dessutom avsöndra en giftig gulfärgad, besk vätska som kan fungera avskräckande på vissa rovdjur, även om det finns både fåglar och insekter som äter nyckelpigor trots detta.

Artvariationen är stor och bland de vanligast förekommande nyckelpigorna återfinnns den tvåprickiga (Adalia bipunctata), den sjuprickiga (Coccinella septempunctata) och den tioprickiga (Adalia decempunctata). Bland dessa arter är det den sjuprickiga och den tvåprickiga som även kallas gullhöna.

En annan sak som är lite speciell med nyckelpigan är att samma art kan ha flera olika färgkombinationer; något som ofta försvårar arbetet med att artbestämma nyckelpigor.

Kuriosa

Namnet nyckelpiga sägs vara kopplat till Jungfru Maria, som enligt sägnen hade tillgång till himmelrikets nycklar. Det sägs också att nyckelpigor kan spå väder, vilket har gett upphov till diverse rim och ramsor som är mer eller mindre kända över hela landet.

I Bohuslän till exempel, finns det en ramsa som lyder: ”Gullhöna, gullhöna, flyg, flyg, flyg, så blir det sommar å gott, gott vä’r.” Enkelt ”översatt” betyder det ungefär ”flyg Maria nyckelpiga, så blir det sommar och fint väder.” Det är bara att testa ramsan nästa gång du ser en nyckelpiga för att ta reda på om spådomen är sann!

Utseende

Nyckelpigor är både kända och omtyckta för sitt karakteristiska utseende, som bland annat omfattas av färgrika täckvingar med tydliga prickar. Nyckelpigornas färg varierar, men vanligtvis finns det inslag av både rött och svart, alternativt gult och gul-brunt. Kroppen mäter från ett par, upp till omkring tio millimeter, och både ben och antenner är korta.

Den art som i Sverige är känd som den minsta arten nyckelpiga, norddvärgpiga, blir endast någon millimeter. Det är en stor skillnad från den största arten, mer känd som ögonfläckig nyckelpiga, som kan bli upp till tio gånger större än norddvärgpigan.

Beteende

Många arter livnär sig på rov, där bladlöss är det vanligaste bytet bland de större arterna och sköldlöss är vanligast bland de mindre. Det finns även nyckelpigor som äter svamp och växter, även om det är sällsynt.

Nyckelpigan är känd för att vara en effektiv jägare, vilket inte minst gäller blad- och sköldlöss. Både larver och vuxna nyckelpigor jagar löss på växtbladens undersida, vilket gäller både inomhus- och utomhusväxter. Detta gör att nyckelpigor ofta ses som nyttodjur snarare än skadedjur, inte minst bland odlare som gladeligen blir av med skadeinsekter som bladlöss.

Reproduktion

Honorna lägger ägg som kläcks efter en dryg vecka, innehållandes svarta eller blågrå larver. De nykläckta larverna har mindre än 48 timmar på sig att hitta mat, vilket gör att de i kampen mellan liv och död kan ge sig på sina egna för att överleva. Efter 5-6 veckor har de larver som överlevt blivit fullvuxna nyckelpigor.

Bli av med nyckelpigor

Den art som det oftast pratas om i termer av invasiv kallas harlekinpigan. Arten sägs härstamma från Asien och sågs för första gången i södra Sverige så sent som 2007. Därefter har det skett en stor spridning som, främst på grund av klimatförändringarna, med all sannolikhet kommer att fortsätta.

Det som kännetecknar harlekinpigan är dess kroppsstorlek och dess variationsrika färgteckning. Vanligast är dock att kroppen är gul-röd med ett tydligt mönster av nio helsvarta prickar.

Att den här arten ses som invasiv beror på att den konkurrerar med den inhemska faunan.  Dessutom sägs harlekinpigan utgöra ett hot mot andra nyckelpigor på grund av sitt aggressiva beteende.

Det faktum att harlekinpigor livnär sig på andra bladluspredatorer, samt att de gärna söker sig till fönsterspringor eller kryper in bakom löst sittande virke för att övervintra, gör att många även ser dem som skadedjur.

Frågor och svar 

Kan nyckelpigor vara farliga?

Arten harlekinpigan anses vara ett hot mot andra arter, vilket främst beror på att den arten livnär sig på andra arters larver. Det faktum att harlekinpigor gärna uppträder i stora svärmar gör att de även kan bli till besvär för människor, även om de inte utgör någon direkt fara.

Varför har nyckelpigor prickar?

Prickarna på nyckelpigans vingarna finns där som ett försvar mot så kallade predatorer, i dagligt tal mer kända som rovdjur.

Vissa år finns det mängder med nyckelpigor medans det andra år bara finns några enstaka. Vad beror det på?

Vanligtvis finns gott om nyckelpigor när det finns gott om bladlöss. De kan också upplevas som extra många då de bildar stora svärmar i sökandet efter en lämplig plats att slå sig ner på över vintern.

Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.3/5 - (29 votes)