Leopardsnigel » Ultimata Guiden

leopardsnigel

Dess vetenskapliga namn är Limax Maximus, men mest känd är den kanske som leopardsnigel eller pantersnigel. Den har sin tillhörighet i familjen kölsniglar och sitt ursprung i Sydeuropa.

Snabbguide

  • Leoparsnigeln uppfattas ofta som aggressiv både till utseendet och beteendet
  • Leopardsnigeln kallas även pantersnigel då den oftast är fläckig eller randig
  • Arten tillhör familjen kölsniglar, som i sin tur tillhör släktet landsnäckor
  • Leopardsnigeln lever på fuktiga, mörka och skyddade platser
  • Den här arten har spridits via transporter från Sydeuropa
  • Leopardsniglar saknar skal och har därmed inget ”hus”
  • Det är en art som äter både växter och kött

Vi rekommenderar

Fakta om leopardsnigeln

Leopardsnigeln har tagit sig till Sverige med hjälp av produkter som på olika sätt har fraktats hit från Centraleuropa. Den kännetecknas av sin fläckiga färgteckning och sin avsaknad av skal, vilket är typisk för kölsniglar och släktet landsnäckor som de faktiskt tillhör.

Denna fläckiga snigel tycker om förmultnande växter, döda snäckor och andra sorters sniglar. Faktum är att den ofta misstas för att vara just en ”annan sorts snigel”, nämligen en mördarsnigel. Dock finns det forskning som visar att leopardsniglar äter mördarsniglar och att man därmed bör se efter sina leopardsniglar för att bli av med de oönskade arterna.

Beteende

Ofta hittar man leopardsniglar i trädgårdar, parker eller komposthögar. De anses vara en nyttig snigelart som håller rent, då de äter både kött och växter. Och vem vet – kanske är det just därför som leopardsnigeln är den största snigelarten vi har häruppe i Norden.

Normalt sett orsakar dessa sniglar ingen större skada på vare sig odlingar eller i rabatter. Dock kan antalet leopardsniglar bli enormt stort, i synnerhet under fuktiga somrar, men då de äter andra sniglars ägg kan de samtidigt verka hämmande på andra snigelarters reproduktion och spridning (ex. den spanska skogssnigeln).

Leopardsnigeln har kraftiga käkar och så kallad rasptunga som den använder dels för att finfördela födan, dels för att ha ihjäl andra sniglar. Leopardsnigeln anses på så vis vara något aggressiv i sitt beteende, vilket dock främst drabbar de så kallade mördarsniglarna (som många ändå kämpar för att bli av med).

Utseende

Leopardsnigeln är en gråsvartrandig eller fläckig snigel som ibland även har vita inslag på kroppen. Det finns även individer som är enfärgat grå, vilket även krypsulan är hos de allra flesta.

En fullvuxen leopardsnigel kan bli omkring tjugo centimeter lång och oftast är den något smalare än sina släktingar skogssnigeln och spanska skogssnigeln.

Levnadssätt

Inte sällan hittar du leopardsniglar i närheten av människor, närmare bestämt i trädgårdar, parker, kyrkogårdar eller liknande. Det är en så kallat omnivor snigelart, vilket betyder att den är som mest aktiv på natten.

På dagtid gömmer den sig gärna där det är mörkt och fuktigt, som under en sten eller nedfallet träd. Även en fuktig källare kan fungera som skydd.

Utbredning

Man tror att de första leopardsniglarna kom till Sverige någon gång under 1800-talet och att de alltsedan dess har spridit sig i såväl skogs- som skärgårdsmiljöer. Att den kom hit med hjälp av transporter från utlandet betyder att det är en icke-inhemsk snigelart, något den delar med bland annat spansk skogssnigel (s.k. mördarsnigel).

Vistas man däremot i södra och västra Europa eller i Medelhavsområdet rör man sig i leopardsnigeln naturliga hemtrakter. Förutom att sprida sig till de nordiska länderna finns även leopardsnigeln i stora delar av Nordamerika samt i Australien, Nya Zeeland, Brasilien och delar av Afrika.

I Sverige förekommer den framförallt i de i sydliga och mellersta delarna av landet, även om ett och annat enstaka fynd även har gjorts i Norrland.

Reproduktion

En vuxen leopardsnigel blir könsmogen när den är omkring 2 år gammal, vilket innebär att förökningen sker relativt långsamt. Dess parningsbeteende liknar den gråsvarta kölsnigelns, som även den parar sig hängandes i luften i en slemtråd.

Liknande arter

Det är lätt att ta fel på olika snigelarter då många av dem liknar varandra. Som den spanska skogssnigeln och leopardsnigeln till exempel. Dock är den sistnämnda både längre och annorlunda i färgen, då den mäter runt 15-20 centimeter och är fläckig eller randig i färgen. Den är därmed nästan dubbelt så lång och annorlunda i färgsättningen i jämförelse med sin släkting. Dessutom kan den även upplevas som något ”blötare” än den spanska skogssnigeln.

Den spanska skogssnigeln i sin tur, förväxlas ofta med vanlig trädgårdssnigel eller skogssnigel, trots att den första är brun, nästintill orange, medan de andra två är svarta.

Bekämpa leopardsnigeln

Vill du trots allt bli av med leopardsniglar kan du prova med att lägga ut olika typer av snigelmedel som innehåller ämnet ferramol. Helst ska det ske när det regnar och med regelbundenhet, och vill du få bort både mördarsniglar och leopardsniglar ska du låta medlet vara kvar såväl dag- som nattetid. Behöver du fylla på fällan ofta finns det även påfyllningsbete att köpa.

Den skonsammaste metoden att klippa dem på mitten med en vass sekatör eller sax. Du kan också pröva att sätta ut små skålar med öl som sniglarna dras till och drunknar i.

Tips! Ta bort alla döda sniglar omedelbart då de lockar till sig andra sniglar!

Leopardsnigeln som skadedjur

Ända sedan några forskare kom fram till att leopardsnigeln dödar andra snigelarter har den vuxit i popularitet hos många trädgårdsentusiaster. Inte minst för att den faktiskt hjälper till med att eliminera de högst ovälkomna “mördarsniglarna”.

Det är också anledningen till att många anser att man bör värna om de leopardsniglar som finns och istället använda dem i kampen mot andra, mer invasiva arter. Det finns till och med människor som hävdar att leopardsnigeln inte gör någon skada, åtminstone inte i trädgården utan att den istället bidrar till det viktiga kretsloppet.

Självklart händer det att de även äter en jordgubbe eller två, men då de sällan ger sig på levande växtlighet, och då de faktiskt håller mördarsniglarna borta, kan det vara en god idé att hålla just leopardsniglar levande.

Frågor och svar

Vad kan jag göra för att slippa leopardsniglar i rabatten?

Leopardsniglar förökar sig ganska långsamt så det är egentligen ingen brådska att göra sig av med dem. Dessutom finns det forskare som hävdar att leopardsniglar äter mördarsniglar, eller åtminstone äggen, varför det kan vara idé att skona de leopardsniglar som finns.

Är leopardsnigel och mördarsnigel samma sak?

Nej, de tillhör inte samma art och har ganska lite gemensamt då leopardsnigeln blir dubbelt så stor, har randig eller fläckig färgteckning och dessutom livnär sig både på kött och växter. Det enda de har gemensamt är att de återfinns i trädgårdar och parker.

Vad lever leopardsnigeln av?

Eftersom leopardsnigeln oftast förekommer i trädgårdar, komposthögar och parker där de äter både förmultnade växter och kött (andra sniglar), kallas de ibland för trädgårdens renhållningsarbetare.

Hur länge kan en leopardsnigel leva?

En vuxen leopardsnigel kan leva i flera år och de dör av någon anledning alltid på hösten. Eftersom de lever så pass länge måste de övervintra, vilket gör att de gräver ned sig i jorden under den kalla årstiden.

Klicka för att se fler Snigelprodukter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (39 votes)