Skogsmyra

Röd skogsmyra, som också går under namnet röd stackmyra, bygger sina bon/stackar i gran- och blandskog. I ytterst enstaka fall kan de bygga bo bakom exempelvis träpanel eller liknande. De orsakar ingen skada på vare sig fastigheter eller egendom, utan drar möjligtvis in skogsmaterial så som barr och liknande.

Följande går vi igenom lätt fakta om röd skogsmyra, hur de kan se ut och om deras livscykel.

Vi rekommenderar

Kort om skogsmyran

Det finns cirka 76 arter av myror i Sverige och skogsmyran, eller röd stackmyra, som den också kallas, har det latinska namnet Formica rufa. Den tillhör gruppen skogsmyror. I Sverige är det en av de vanligaste myrarterna och de har också en vid spridning i Europa. Den lever i stora samhällen som kan innehålla en miljon individer. Skogsmyran tillhör den stackbyggande gruppen av skogsmyror. De bygger stora myrstackar i både öppna landskap och i barr- och lövskog. Stacken byggs som en kupolliknande höjd. Boets undre del brukar gå lika djupt ner i marken som den är hög ovan mark. I ett samhälle kan flera stackar ingå i ett system intill varandra. Detta beror på att arten kan ha flera drottningar i samma bo. Var stackarnas placering ska vara bestämmer arbetarna och styrs av tillgång till föda i relation till samhällets tillväxt av antalet individer. 

Utseende

Skogsmyrans storlek beror på om det är en arbetare, hane eller drottning. En arbetares längd är 4,5 – 9 millimeter och drottningen och hanarnas länd är 9 – 11,5 millimeter. Arbetarna har två utstående hår på huvudets bakkant samt hår på bakkroppen. Huvudet har en mörk panna och hjässa. Kinder, munsköld och käkar är rödbruna. Mellankroppen har en mörk fläck på främre delen av ryggen och bakkroppen är mörk- till svartbrun. Drottningen är färgmässigt lik arbetarna, men saknar hår på huvud och bakkroppen och har en något mer glänsande bakkropp. Hanarna saknar hår på kinderna, är nästan helt svart med aningen ljusare ben. Skogsmyran har kraftiga käkar, mandibler, som de kan bitas med. Den har ingen gadd, men kan spruta myrsyra via bakkroppen om den känner sig hotad. Får man myrsyra i såret svider det.

Utvecklingsstadier samt livscykel

Skogsmyrorna brukar vara först ut med att para sig från tidig vår in på tidig sommar. Drottningarna tar sig upp på stackens tak och väntar där på att bli inseminerade av hanar som passerar. Därefter går drottningen tillbaka ner i stacken för att lägga ägg. Det tar cirka 5 – 6 veckor från ägg till fullvuxen myra och de genomgår fullständig förvandling, det vill säga ägg, larv, puppa och vuxen. Hanen dör efter parning, men arbetarna lever cirka 3 – 4 månader och drottningen 5 – 10 år. 

Motverka

Skogsmyran bygger sällan bo i fastigheter eller annan egendom. Skulle så vara fallet, orsakar de ingen skada mer än att de skräpar ner med skogsmaterial såsom barr och liknande. Om man vill ta bort en myrstack i trädgården, kan man gräva bort stacken. Det som är viktigt att känna till är att en myrstack går lika djupt ner i marken som den är hög ovan mark.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (35 votes)