Malariamygga » Ultimata Guiden

Upload Image...

Malaria är en av världens mest dödliga sjukdomar, överförd av malariamygga som bär parasiten plasmodium. Trots framsteg i medicinsk forskning och förebyggande åtgärder, fortsätter sjukdomen att vara ett hot, särskilt i tropiska och subtropiska regioner.

Åtgärder för att minska myggbeståndet och därmed risken för smitta är en viktig del för att bekämpa spridningen av denna farliga sjukdom. Vi har skrivit en guide om hur du kan bekämpa malariamyggor och minska risken för sjukdom.

Snabbguide mot malariamygga

  • Förebygg: Myggnät är det bästa sättet att slippa få in dem inomhus. För att de inte ska trivas i närheten av där du vistas behöver fuktiga miljöer åtgärdas och stillastående vatten bör undvikas. Håll utemiljön städad och minska vegetation som buskar och långt gräs. 
  • Bekämpa: Med hjälp av en elektrisk myggfångare som lockar insekterna med ljus eller doft, sköts bekämpningen automatiskt.
  • Skydda: Skydda dig mot stick med täckande klädsel och myggmedel.

Vi rekommenderar

Bli av med malariamygga

Att bli av med myggor, oavsett art, kan ibland verka som ett evighetsjobb. Men det finns knep och strategier för att minska populationen.

Myggmaskin eller myggfångare

För att eliminera malariamyggor kan man använda en elektrisk myggmaskin. En sådan myggfångare minskar effektivt antalet mygg då dessa lockas till doft eller ljus från maskinen.

Håll tomten ren och torr

För att bekämpa mygg är det viktigt att hålla tomten ren och torr. De trivs i fuktiga miljöer med mycket vegetation. Genom att regelbundet klippa gräset och hålla trädgården fri från buskar och snår minskar du deras habitat.

Se också till att tömma vattenkärl och annat stillastående vatten som kan fungera som häckningsplatser för myggägg.

Förebyggande åtgärder mot malariamygga

För den som vistas i områden där malariamyggan finns och sjukdomen frodas, är kunskapen om dess spridning och symptom avgörande. Här går vi igenom hur du skyddar dig.

Myggmedel och täckande klädsel

Myggmedel är ett mycket bra skydd, särskilt under kvällen och natten. Applicera myggmedel på utsatta delar av kroppen, särskilt under tidpunkter då myggor är mest aktiva, såsom skymning och gryning.

Komplettera gärna med täckande kläder som långärmade tröjor eller skjortor samt långbyxor för att minska exponeringen för myggbett.

Myggnät

Att sätta upp myggnät i fönster och dörrar för att kunna vädra hjälper till att hålla insekterna på utsidan. Om någon mygga skulle ta sig in kan ett myggnät över sängen skydda från stick under sömnen.

Vad är malariamygga?

Malariamyggan, eller anophelesmyggan, är en stor spridare av malaria. Det finns cirka 400 arter av myggan globalt, varav 46 av dessa anses vara betydande som smittspridare av sjukdomen. 

Malaria

Malaria är en sjukdom som kommer med malariaparasiten. Den genomgår en komplex livscykel, som involverar både människor och myggor. Från myggans bett till infektionen av röda blodkroppar och feber, är varje steg av parasitens utveckling kritisk för dess överlevnad och spridning.

Symptom

Malaria kan ha många och förvirrande symptom som kan förväxlas med andra sjukdomar. Feber, frossa, huvudvärk och muskelvärk är tidiga symptom och om de förbises eller ignoreras kan sjukdomen eskalera till livshotande tillstånd med kramper, andningsbesvär och nedsatt vakenhet.

När du misstänker malaria är det bråttom att söka vård. Höga febertoppar, särskilt efter vistelser i riskområden, är en röd flagga som inte bör ignoreras.

Geografisk spridning

Malariamyggen trivs bäst i tropiska och subtropiska områden runt om i världen. Framför allt är det Afrika, men också i delar av Sydamerika, Mellanamerika och Asien. Innan du beger dig till ett riskområde, se till att rådfråga experter för att få rätt vaccinationer och skydd.

Vanliga frågor (FAQ)

Finns malariamyggor i Sverige?

Här finns anophelesmyggan som kan sprida malaria. Sjukdomen har funnits i Sverige men försvann på 1930-talet, troligtvis på grund av flera orsaker som bättre bostäder, insatser inom jordbruket, förbättrad djurhållning med mera. Fall som idag rapporteras in i Sverige är uteslutande personer som smittats utomlands i tropiska områden.

Vilket land har mest malaria?

Smittan är mest utbredd i de tropiska och subtropiska länderna. Länder i Afrika är värst drabbade och 90% av dessa är belägna söder om Sahara. Malaria är också vanligt i delar av Mellanöstern, Central- och Sydamerika, samt i Asien.

Är malariamyggor farliga?

Malaria är en allvarlig infektionssjukdom som kan smitta via malariamyggor. Vid smitta kan man snabbt bli mycket sjuk med allvarliga besvär. Inkubationstiden är 1-4 veckor men ibland mycket längre och symptomen kan vara feber, svettningar och frossa. Med rätt behandling kan sjukdomen botas.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)