Kornvivel » Ultimata Guiden

Upload Image...

Kornvivlar, även kända som snytbaggar, är små skadedjur som kan orsaka stor skada på grödor och lagrade livsmedel. Främst är det spannmålsindustrin som är utsatt men de kan också dyka upp i ditt hem. Därför är det viktigt att snabbt vidta åtgärder för att minska risken för skada.

Om du upptäcker dessa små inkräktare i ditt hem eller i skafferiet finns några metoder att använda sig av. Vi har här i vår guide samlat tips kring hur du bekämpar och förebygger kornvivel.

Snabbguide mot kornvivel

  • Förebygg: Kontrollera regelbundet lagrade torrvaror men också nyinköpta för att se tecken på en begynnande invasion. Lagra gärna torrvarorna under 13–14°C och undvik hög luftfuktighet.
  • Bekämpa: Släng alla livsmedel som är angripna. Städa därefter med både dammsugning och våttorkning för att städa upp både vivlar och eventuellt spill som har lockat dem.
  • Skydda: Förvara mjöl och andra torrvaror i tätt förslutna förpackningar.

Vi rekommenderar

Bli av med kornvivel

Att få ditt kök fritt från kornviveln kräver omedelbar insats för att inte för många livsmedel ska kontamineras.

Kasta angripna produkter

Att hitta och ta bort den källa som lockade vivlarna är det första steget. Angripna produkter bör kastas och övriga varor förvaras bäst i lufttäta behållare.

Dammsug och torka rent

För att få bort döda eller krypande vivlar från ytor eller växter kan användning av en dammsugare vara effektivt. Då får du lättare upp insekter som gömmer sig i springor. Torka rent efteråt med vatten och gärna tillsammans med rengöringsmedel.

Förebyggande åtgärder mot kornvivel

För att slippa få dessa gäster och hålla kontroll över ditt kök och dina torrvaror kan du använda flera förebyggande åtgärder.

Inspektera

Regelbunden inspektion av dina torrvaror, både befintliga och nyinköpta, är nyckeln till att upptäcka tidiga tecken på en kommande invasion. Släng omedelbart produkter och förpackningar där du hittar larver eller skalbaggar.

Förvara torrvaror säkert

Förvara dina torrvaror i tätt förslutna förpackningar för att förhindra att kornviveln tar sig in. Då kan du slippa en ovälkommen överraskning nästa gång du öppnar mjölpåsen.

Håll torrt och rent

Kornvivel gynnas av höga temperaturer och fuktighet, vilket gör lagringsförhållanden med sådana klimat till idealiska platser för deras tillväxt. Se därför till att hålla rent och framförallt torrt där livsmedel förvaras. Torka snarast upp eventuellt spill.

Se över temperatur och fuktighet

Få ner eventuell fuktighet och håll lagrade spannmål vid temperaturer under 13–14°C.

Vad är kornvivel?

Kornvivlar, eller sitophilus granarius, är små brunsvarta skalbaggar på 2-4 mm långa med långsträckta huvuden som påminner om snablar. De kallas därför också ofta för snytbaggar.

Trots att de har vingar under sina skal kan de inte flyga, men de kan vandra långa sträckor under varma förhållanden. Vid kalla temperaturer blir de orörliga och stela tills temperaturen stiger igen.

Skador de kan orsaka

Kornviveln lever och reproducerar sig uteslutande i spannmålsprodukter. Honan lägger ett ägg i taget i små håligheter som hon gnager ut i kornets kärna. Efter att ägget är lagt förseglar hon hålet med ett sekret som är svårt att upptäcka utan särskilda tekniker.

Inuti kärnan utvecklas ägget till en larv som livnär sig på kornet. När larven växer, förpuppas den innan den till slut utvecklas till en vuxen skalbagge som äter sig ut ur kärnan.

Detta är en av de mest välkända och skadliga skadedjuren inom spannmålsindustrin. De angriper och förstör spannmål och andra lagrade produkter, vilket kan orsaka stora ekonomiska förluster för bönder.

Insekterna kan också ställa till med problem i privata hushåll, och kan hittas i allt från våra livsmedelsförråd där de äter på våra spannmål till våra gröna krukväxter där de framförallt skadar rötterna.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad ska man göra om man hittar kornvivlar i skafferiet?

Släng alla angripna livsmedel och förvara återstående varor i lufttäta behållare. Städa skafferiet noggrant med dammsugning och våttorkning för att avlägsna vivlar och deras ägg.

Hur kan man förebygga kornvivlar i hemmet?

Inspektera regelbundet torrvaror, både nyinköpta och befintliga. Förvara dessa i tätt förslutna förpackningar. Undvik hög luftfuktighet och torka upp spill omedelbart.

Varför får man in kornvivlar?

Kornvivlar angriper och förstör spannmålsprodukter, vilket kan orsakar stora kostnader för spannmålsindustrin. Oftast får man med sig dem hem med köpta torrvaror.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (34 votes)