Plattbaggar » Ultimata Guiden

plattbaggar

Familjen plattbaggar, eller familjen Cucujidae som är dess vetenskapliga namn, tillhör ordningen skalbaggar och därmed klassen insekter. Det är en art som finns över hela världen, även om den är mer sällsynta i länder med ett kallare klimat.

Plattbaggen kan lätt förväxlas med mjölbaggen som också tillhör familjen skalbaggar. Dessutom är mjölbaggen, precis som plattbaggen, specialiserad på mjölprodukter vilket gör att båda arterna vanligtvis påträffas i olika typer av kök.

Snabbguide

 • Plattbaggen är en form av skalbagge som tillhör klassen insekter
 • Plattbaggar finns över hela världen men trivs bäst i varma klimat
 • I Sverige är det den sågtandade plattbaggen som är vanligast förekommande
 • Förvara torrvaror i tättslutande förpackningar
 • Håll extra utkik efter larverna som ofta är de största skadegörarna
 • Vid angrepp: gör rent i alla lådor och skåp med dammsugare och fuktig trasa
 • Undersök matvaror du bär hem från affären, särskilt mjöl, nötter och torkad frukt

Fakta om plattbaggar

Familjen Cucujidae delas oftast in i  tre underfamiljer med arter som finns fördelade i olika släkten. Sex av arterna förekommer i Europa och är indelade enligt följande:

Släktet Cucujus: Till detta släkte hör arterna Cinnoberbagge, Cucujus clavipes och Tallcinnoberbagge

Släkte Pediacus: Till detta släkte hör arterna Pediacus depressus, Pediacus dermestoides, Pediacus fuscus och Pediacus tabellatus

Släkte Oryzaephilus: Till detta släkte hör Oryzaephilus mercator (även kallad jordnötsplattbagge) och Oryzaephilus surinamensis

Sågtandad plattbagge

Av ovanstående arter är det den sistnämnda, Oryzaephilus surinamensis, som är mest känd för oss i Sverige. Dock känner de flesta till den under det mer vardagliga namnet sågtandad plattbagge; en art som har kommit till Sverige från utlandet och som gärna angriper torrvaror som vanligen finns i ett kök.

Sågtandade plattbaggar känns igen på sin mörkbruna färg och sin platta kroppsform. De äter helst olika sorters spannmålsprodukter, men även torkad frukt, djurfoder och nötter, som trots att de förvaras i trånga förpackningar är ett lätt byte för den platta baggen.

Levnadssätt och beteende

Plattbaggar återfinns över hela världen, även om de är mer vanliga i varma klimat. Till Sverige har de tagit sig med hjälp av exporterade livsmedel som så småningom hamnar i privata hem, restaurangkök eller liknande.

Det är dock enbart den sågtandade plattbaggen som avses, då den så kallade jordnötsplattbaggen föredrar oljeberikade frön som finns i de råvaror vi importerar och som hamnar inom industrin.

När det gäller angreppen från plattbaggar startar de dock sällan i skafferiet; det sker snarare i samband med att varorna lagras i butik, alternativt i samband med tillverkning i fabrik.

Det innebär att du kan ha oturen att bära med dig plattbaggar hem från livsmedelsbutiken, som sedan fortsätter livnära sig på den mat du precis har packat upp. Med det i åtanke, och med tanke på att det endast tar 25 dagar för en nykläckt bagge att bli vuxen, är det extra viktigt att göra sig av med angripna livsmedel så snart de upptäcks.

Utseende

De sågtandade utväxterna på halsköldens kanter får nog anses vara det mest karakteristiska draget hos plattbaggen. I övrigt har dessa baggar inte så mycket att skryta med, då vuxna baggar inte blir större än 2,5 – 3 millimeter. Färgen är relativt neutral, även om det bruna kan ha lätt bronsaktiga toner.

Den platta kroppen är avlång och huvudet svagt triangelformat och utsmyckat med två kraftiga antenner. De sågtandade plattbaggarna har dessutom något som liknar tänder längs sidorna, vilket naturligtvis är bakgrunden till dess namn.

När det gäller plattbaggens larver är de snarare gul-vita i färgen, även om färgen på huvudet går mot det bruna hållet. Larverna blir omkring 3 millimeter långa och kan utan krälar runt i jakt på något ätbart. Det är också larverna som gör störst skada på våra livsmedel.

Reproduktion

En plattbaggehona kan lägga allt mellan 50 – 300 ägg under en hel livstid, som generellt sett är omkring åtta månader lång. Äggen behöver endast 3 – 10 dagar på sig för att kläckas, vilket gör att reproduktionen går väldigt snabbt. Dessutom kläcks larverna oftast i någon form av livsmedel så att de omedelbart får tillgång till föda, vilket innebär att det plötsligt kan ”krylla av” plattbaggar i en förpackning som tidigare klarat sig undan dessa skadedjur.

Plattbaggar som skadedjur

Med tanke på dess platta form och den snabba reproduktionen är det extra viktigt att tänka på förvaring och renhållning. Något som också är bra att ha i åtanke är att livsmedel som förvaras i något högre temperaturer löper större risk att bli angripna, då plattbaggar trivs bäst i temperaturer runt 30 grader. Det innebär att torrvaror som förvaras uppe på, eller i närheten av, ett kylskåp eller element blir extra attraktiva.

Då plattbaggar lätt tränger sig in i trånga utrymmen kan de även komma åt livsmedel som generellt sett förvaras i tättslutande förpackningar (pasta, nötter, kryddor). De är också både mindre och mer doftneutrala än exempelvis mjölbaggar, vilket gör dem än svårare att upptäcka. Det går dock att göra en hel del för att förebygga uppkomsten av, tillika bekämpa redan befintliga, plattbaggar.

Bekämpa plattbaggar

Även om det kan kännas hopplöst att bli av med skadedjur av det här slaget är det viktigt att inte ge upp. Det finns åtgärder som är både lång- och kortsiktiga och som kommer i form av medel, fällor och renhållning. Det är dock viktigt att de vidtas regelbundet och vid upprepade tillfälle.

För att begränsa och förebygga angrepp av såväl plattbaggar som andra skadedjur är ett rent och fräscht kök en bra början. Dock räcker sällan städning som enda åtgärd, utan du bör även se till att förvara livsmedel torrt, svalt och i väl förslutna behållare.

När du har vidtagit de åtgärder vi hittills har nämnt är det dags att titta på medel och fällor som hjälper till att få bort och att fånga skadedjuren. Som medel är det bra att använda ett insektsspray som fungerar mot många olika typer av skadedjur.

De flesta insektssprayer fungerar mot allt från myggor och knott till vanliga flugor och bananflugor. Sen finns det insektsspray som är särskilt avsedda att använda mot exempelvis getingar eller silverfiskar.

Det räcker sällan att enbart använda spray eftersom det bara kan användas på en begränsad yta. Oftast sprayas en fönsterkarmen eller en dörrpost, men även i ett uterum eller en inglasad balkong går det att använda spray i lagom stor mängd.

 För att verkligen locka insekterna bör du även komplettera med ett antal insektsfällor avsedda för bekämpning av plattbaggar och dylika skadedjur.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett antal förebyggande åtgärder du kan vidta på egen hand. Du kan till exempel

 • Tömma skafferiet och andra skåp på torrvaror
 • Lägga alla torrvaror i tättslutande plastbackar, lådor och burkar
 • Lägga angripna livsmedel i förslutna plastpåsar
 • Ta ut sopor och angripna livsmedel och helst slänga dem på en sopstation eller bränna dem på den kompost
 • Frysa varor som är i farozonen

Hur vet du då att det är just plattbaggar du är på jakt efter? Du hittar små, små larver eller små bruna och platta insekter i mjöl, fröer, flingor, torrfoder etcetera.

Fler saker du kan göra på egen hand:

 • Våttorka ytor som ligger i anslutning till området där angreppet skett och där baggarna synts till
 • Dammsug skarvar och springor och glöm skåp och lådor där baggarna gärna håller till
 • Frys dammsugarpåsen innan den kastas
 • Spraya små och trånga skrymslen och vrår med insektsspray (aldrig direkt på livsmedel

Frågor och svar om Plattbaggar

Kan plattbaggar bitas?

Plattbaggar kan bitas men betten är helt ofarliga. De liknar och känns ungefär som ett knottbett, vilket betyder att de är små och röda och kliar ett litet tag.

Hur länge lever en plattbagge i genomsnitt?

Sågtandade plattbaggar kan leva tills de är omkring tre år, men livslängden är högst individuell. För en plattbaggehona är exempelvis den genomsnittliga livslängden runt åtta månader.

Vad äter plattbaggar helst?

De livnär sig helst på torrvaror som korn, mjöl, kryddor, fröer, nötter och djurfoder.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (40 votes)