Bekämpa Myror – Bli av med myrorna effektivt

Att få trädgården eller uteplatsen invaderad av myror kan vara både obehagligt och frustrerande. Tar de sig dessutom in i bostaden och hittar köksskåpen blir situationen snabbt ohållbar. Men som tur är har vi effektiva och lättanvända produkter som snabbt hjälper dig bli av med myrorna, såväl inomhus som utomhus.

Köp bra medel mot myror som myrdosor, spray och pulver online med snabb leverans!

Mest sålda

Produkter

Myrsamhällets uppbyggnad

Myrornas samhällen är lika simpla i sin utformning som de är komplicerade. Ett myrbo kan verka kaotiskt vid en första anblick, men dess tydliga samhällsstruktur gör att varje myra alltid vet sin plats och aldrig strävar från sin tilldelade uppgift. Hos myror finns inga karriärval. Arbetarna är sterila och kommer aldrig bli något annat än arbetare. Den regerande drottningen bestämmer själv när hon vill producera fertila myror som kan sprida hennes gener vidare. Hanarna dör då så snart de uppfyllt sin plikt och de befruktade honorna ger sig av för att bli drottningar över egna kolonier. Arbetarna fortsätter alltjämt jobba, delegerade antingen att bygga vidare på boet, valla boskapen (ex. bladlöss), städa, sköta barnkammaren eller hämta hem mat. Denna strikta arbetsordning är vad som säkerställer att myrsamhället frodas. Men det är också något vi människor kan vända till vår fördel om myrorna har byggt sina hem i närheten av våra och vi vill bli av med dem.

Låt myrorna bekämpa sig själva

Arbetsmyrornas livsmedelstransporter går i konstant skytteltrafik mellan olika matställen och boet, där födan sedan snabbt distribueras till larver och hemarbetande myror. Detta kan vi utnyttja för att låta myrorna själva sprida eventuella giftprodukter.

Många av de myrmedel som finns på marknaden idag är baserade på naturliga, luktfria ämnen som inte är farliga för husdjur eller människor och därmed kan användas både inomhus och utomhus. Flertalet av de nyare myrgifterna fungerar dessutom med en viss fördröjning, vilket faktiskt gör dem extra verksamma.

Genom att placera giftbetet längs med mathämtarnas vandringsstråk kan man effektivt komma åt hela myrkolonin på kort tid. Arbetsmyrorna provsmakar det söta medlet, bedömer det som näringsrikt och bär ivrigt hem det till boet. Den fördröjda effekten gör att varje arbetare hinner hämta hem flera portioner och förse mängder av larver och myror med giftet innan den dör. Antalet myror minskar därmed drastiskt redan det första dygnet och inom någon vecka brukar hela samhället vara utrotat.