Sorkar » Bli av med guide

sork

Sork är små skygga djur som kanske kan verka ganska oskyldiga. Men har du väl fått in sorkar i din trädgård kan du behöva agera snabbt! Dessa små gnagare kan nämligen inom kort förstöra stora delar av din trädgård om du inte får bukt med dem.

Sorken lever av gräs, skott, rötter, frukt, bark och andra växter och växtdelar. Precis som alla gnagare bygger den bon och gräver gångsystem nere under marken. Sorken håller till utomhus nära sin föda. Om du har växthus på tomten håller den sig gärna i närheten eftersom det där finns gott om mat.

Börjar det dyka upp små hål och jordhögar i gräsmattan kan det alltså handla om att du har sorkar på besök i din trädgård. Oftast håller sig sorkarna utomhus men det händer att de även tar sig in i hus och källare.

Snabbguide: Bli av med sorkar

 1. Skrämma: Sork- & Mullvadsskrämma skapar ljud och vibrationer som skrämmer iväg gnagarna. 
 2. Bekämpa: Mekaniska fällor dödar gnagarna med kraftigt lufttryck eller med hjälp av en klo.  
 3. Locka till fälla: Använd lockmedel för att öka chansen att sorkar söker sig till fällan.  
 4. Störa: Robotgräsklippare skapar oregelbundna vibrationer i gräsmattan (likt skrämman ovan) och skrämmer därmed bort djuren. 
 5. Skydda: Använd nät (gnagarnät) på trädstammar för skydda dem mot gnagarna.

I Sverige finns det några olika arter av sorkar. De vanligaste är vattensork, ängssork och åkersork. Sorken får ungar flera gånger varje år, vanligtvis sex kullar per år med fyra till fem ungar i varje kull. De förökar sig alltså ganska snabbt.

Om du har drabbats av stora problem med sorkar bör du söka professionell hjälp men om det inte hunnit gå så långt finns det en del saker du kan göra själv. Du kan till exempel bekämpa sork med fällor och skrämmor samt skydda med nät och doftämnen.

Förebygg problem med Sork: 

 • Klipp gräset: Sorkar trivs när gräset är lite högre, se därför till att hålla nere klipphöjden genom att klippa gräset ofta. En robotgräsklippare är en effektiv lösning, inte bara för att den håller nere klipphöjden utan också för att den upplevs som skrämmande för sorken.
 • Katter: Att skaffa katter är ett annat effektivt sätt att skrämma bort sorken.
 • Undvik fågelmat: Sorkar dras till platser där det finns gott om mat. Brukar du hänga ut fågelfrö till fåglarna? Det hamnar ofta en del frön på marken som sorkarna mer än gärna äter så tyvärr kan det inte bara locka till sig fåglar utan även alltså sork.
 • Plantera lök: Sorken gillar däremot inte vitlök, persilja och klocklilja. Det kan därför vara en smart att plantera dessa växter runt om i din trädgård för att på så sätt hålla sorkar borta.
 • Doftämnen: Det finns även doftämnen att köpa som du kan strö ut i din trädgård. Dessa innehåller vitlöksolja som alltså skrämmer bort sorken. Ett effektivt och miljövänligt sätt att bli av med sork från din trädgård.
 • Skydda byggnader: Sorkar håller sig vanligtvis utomhus men för säkerhets skull kan det vara bra att se till att täta sprickor och håligheter i huset och andra byggnader i din trädgård. Det händer nämligen att sorken även får för sig att ta sig in och då kan den gnaga på både mat, kläder, möbler och böcker. Undvik även att ha planteringar nära huset eller eventuella andra byggnader som du har på tomten.
 • Sorknät: Du kan skapa ett fysiskt skydd mot djuren genom att gräva ner nät i marken på cirka en meters djup. På så sätt blir sorken tvungen att välja en annan väg eftersom den inte tar sig förbi nätet. Det är ett mycket effektivt skydd som däremot innebär en del arbete. Men om dina grannar har fått problem med sork kan det vara en god idé att gräva ner ett nät för att förhindra att sorken även tar sig över till din tomt.

Sorkfeber

Förutom att sorken förstör trädgården och äter upp våra planteringar så kan den även sprida så kallad sorkfeber. När människor drabbas av sorkfeber får man förutom feber även värk och smärtor i kroppen och i vissa fall blir även njurarnas funktion störd. Sorkarna blir inte själva sjuka men sprider alltså smittan vidare genom avföring och urin. Använd alltid handskar om du på något sätt hanterar döda sorkar eller dess avföring.

Om du har sorkar i din trädgård bör du även använda munskydd om du exempelvis krattar gräs eller hämtar ved där sorkarna har varit. Även här bör du använda handskar när du hanterar de områden som sorken har vistats i. Låt absolut inte barn försöka fånga sorkar.

Åkersork, ängssork och vattensork

Åkersorken är ca 8-13 cm lång med en relativt kort svans på ca 2-5 cm. Pälsen är gråbrun på ovansidan och ljusare på sidorna. På undersidan samt på fötterna är den mer gråaktig. Åkersorken trivs där det är fuktigt men det är dock inget krav. På sommaren äter den gräs och örter medan den under vinterhalvåret gärna äter bark och skott. 

Ängssork är ca 8-13 cm lång med en svans som är ungefär hälften så lång som kroppen. På ovansidan är den rödbrun medan den på undersidan är gråvit. Även svansen är mörkare på ovansidan och har en tofs i änden. Den har större ögon och öron jämfört med åkersorken. Ängssorken som även kallas skogssork lever mestadels i skogsmark, ängar, planteringar, kalhyggen och våtmarken. Den trivs där det är fuktigt. Under vår och sommar äter den olika gröna växtdelar men också insekter. På hösten och vintern livnär den sig istället på frön och nötter såsom ekollon och bokollon. Ängssorken bygger gärna matförråd i sitt bo.

Vattensorken är ca 14-18 cm lång med en 9-11 cm lång svans. Färgen på ovansidan kan variera mellan olika nyanser av brun. Undersidan är oftast ljusgrå med inslag av gul eller silver. Svansen är mörkbrun. Många förväxlar vattensorken med råttan. Vattensorken lever nära vatten såsom diken, bäckar, åar och våtmarker. Finns det vatten i trädgårdar, skogskanter och ängar kan den även leva där. Den föredrar rötter och andra växtdelar som föda men även insekter eller små blötdjur och fiskar. Vattensorken bygger matförråd för att klara sig över vintern genom att samla ihop rötter och gräs i sitt bo.

FAQ – Vanliga frågor Sork

Hur ser sorken ut?

Storleken på sorken varierar mycket beroende på art. De flesta sorkar som förekommer i Sverige är under 16 cm långa men det finns även de som är större. Vattensorken kan bli upp till 23 cm lång medan Åkersorken är en mindre art. Sorken påminner om en råtta och har en knubbig kropp med en hårig svans som är kortare än kroppen. Sorkens öron brukar inte synas eftersom de oftast är gömda i pälsen. Framfötterna har fyra eller fem tår, beroende på art och bakfötterna har fem tår.

Hur vet jag att jag har sork i trädgården?

Dyker det upp håligheter och jordhögar i trädgården kan du börja misstänka att det handlar om sork. Ibland ger sig sorken även på trädgårdsmöbler och vattenslangar och tuggar sönder dessa.

Sorkar, möss eller råttor?

Sorken förväxlas ofta med möss och råttor men det finns några skillnader. Sorkarna gillar att bygga sina bon och gångar mitt på gräsmattan till skillnad från möss och råttor som gärna håller till intill husfasader. Sorkarna gräver gångar precis under rotnivån och därmed skiljer de sig från möss och råttor som gärna gräver djupare gångar.

Sork eller mullvad?

Ibland kan det vara svårt att veta om håligheterna som dykt upp i din trädgård beror på sork eller mullvad men även här finns det några tydliga skillnader. Mullvaden gräver gångar på samma sätt som sorken men mullvadens jordhögar är oftast högre och spetsigare. Mullvadens lägger sin jordhög över hållet till skillnad från sorken som lägger högen bredvid hålet eller precis intill. Prova helt enkelt att flytta lite på jordhögen för att se om det är ett hål därunder. Om hålet dessutom inom några timmar blivit igenfylld eller att det dykt upp en ny jordhög över hålet så handlar det garanterat om mullvad. Mullvaden är till skillnad från sorken köttätare och livnär sig på larver, maskar och insekter av olika slag.

Klicka för att se fler Sorkprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (32 votes)