Sork – den professionella guiden

Sorkar kan te sig ganska gulliga och harmlösa, men skenet bedrar. Har dessa små krabater bestämt sig för att kalla din tomtplätt för ”hemma” så kan de snabbt förvandla din välansade trädgård till en jordversion av schweizerost. Oavsett om du vill bekämpa eller avskräcka sorkarna så finner du produkterna för det här.

Olika sorkar – olika bekymmer

De sorkar vi oftast stöter på i våra trädgårdar är vattensork, åkersork och ängs-/skogssork. Arterna skiljer sig lite åt i färg (grå till rödbrun) och storlek (ca 8-20 cm), men ser ut ungefär som en knubbig korsning mellan hamster och råtta, med små öron och en kort hårbeklädd svans.

Vattensorken är i regel den skyldige byggingenjören om du hittar hål med intilliggande små, flata jordhögar på gräsmattan. (Toppiga jordhögar tyder på mullvad.) Därinunder döljer sig långa snirkliga gångsystem som kan sprida ut sig över hela tomten och sträcka sig mer än en halvmeter ner under jordytan. Förutom att underminera marken blottlägger tunnlarna även rotfrukter, träd- och växtrötter som vattensorken gärna mumsar i sig, vilket både kan minska skörden i trädgårdslandet och orsaka irreparabla skador på plantor och fruktträd.

Åkersorken föredrar att hålla sig uppe i friska luften, helst i dikeskanter med högt gräs, som den också livnär sig på sommartid. Den lämnar således inga jordhögar efter sig. På vintern bygger den däremot gångar under snötäcket för att komma åt att äta av trädens bark. Åkersorkens vinterfrosseri uppdagas oftast inte förrän snön smälter och man märker att trädstammarna är rengnagda nedtill.

Skogssorken orsakar inte så stora skador vid sina trädgårdsbesök, men den kan sprida sorkfeber. En virussjukdom som vanligtvis smittar människor via inandning av damm från torkad sorkspillning. Symptomen är hög feber, muskelsmärtor, rygg- och magvärk. Njurarna kan också påverkas, vilket i värsta fall kräver sjukhusvård. Sorken själv berörs inte av viruset, men kan smitta även via saliv och urin. Undvik därför direktkontakt och använd alltid munskydd om du exempelvis arbetar med torr ved eller jord som dammar.

Bli av med sorken

Det finns många knep för att avhysa sorkarna, exempelvis att skrämma bort dem med frekvent gräsklippning eller särskilda ”sorkskrämmare” som trycks ner i marken och sprider starka vibrationer och höga ljud i deras gångar. Förebyggande alternativ är att odla grödor som sorkarna skyr, såsom lök och bondbönor; samt att förse träden med stamskydd inför vintern. Avskräckande doftmedel och speciella sorkfällor kan också användas.