Fluga » Ultimata Guiden

fluga

Med sommaren kommer även flugorna. Flugor som surrar omkring inomhus eller runt uteplatsen när vi ska äta kan ju för många av oss upplevas irriterande. Flugor är faktiskt också den största anledningen till att uteserveringar drabbas av matförgiftningar såsom E. coli och salmonella.

Flugor är nämligen inte bara förtjusta i vår mat utan även i mindre trevliga substanser som sopor, ruttna kadaver, slaktavfall och gödsel. Det gör att de inte bara är irriterande utan också kan vara potentiellt farliga för vår hälsa.

När sommaren börjar gå mot sitt slut kan vi också plötsligt få väldigt mycket flugor inomhus i våra hem. Många av oss upplever problem med flugor inomhus under den tiden på året eftersom flugorna börjar leta sig in i våra hem för att söka plats för övervintring.

Men det finns en del effektiva sätt att hålla flugorna borta. Vi ger dig några tips och råd samt går igenom hur du på bästa sätt kan hålla flugorna på avstånd så du kan njuta av sommaren utan att låta flugorna störa dig.

Snabbguide Fluga

Skydda: Insektsnät för dörrar och fönster är det effektivaste sättet att hålla borta flugor och andra insekter från hemmet. Finns även speciella modeller för barnvagnar m.m.

Bekämpa: Bekämpa flugor med flugfällor (klisterfällor), insektsspray och flugfångare med UV-ljus. Enstaka flugor kan enklast dödas med en flugsmälla. Flugfällorna och flugfångarna kan användas för att aktivt bekämpa insekter dygnet runt.  

Förebygg: Problemet med insekter i hemmet minskas genom att hålla rent. Detta gäller framförallt köket där rester och smulor annars lockar till sig flera olika insekter.

Fakta om flugor

Det finns mer än 100 000 olika flugarter i världen och i Sverige förekommer ungefär 6000 av dessa. De vanligaste arterna i Sverige är husfluga, spyfluga, bananfluga och vindsfluga.

Husflugan är den vanligast förekommande flugan i våra hem. Det är en av de djurarter som är mest spridd i hela världen och den sprider också en hel del sjukdomar. När flugan bryter ner sin föda stöter den upp saliv som också kan innehålla ett antal smittbärande bakterier som på så sätt sprids vidare. Husflugan blir 5-8 mm lång och lever i 15-30 dagar. Den har en grå mellankropp med fyra mörka ränder och en gul eller beige bakkropp. De livnär sig på förruttnat och dött organiskt material såsom avföring och köksavfall.

Den blåsvarta spyflugan lägger sina ägg i döda djur eller andra ruttna organiska material som exempelvis ost eller avföring. Äggen kläcks inom ett dygn varefter larverna borrar ner sig i maten. Efter en vecka är de fullvuxna och lämnar då kadavret. Spyflugan saknar käkar och suger istället i sig sin föda. För att få i sig födan sprutar den ut matspjälkningsvätska på exempelvis en köttbit. När köttet lösts upp av vätskan kan spyflugan suga i sig den lösning som bildats. Spyflugor kan bära på många bakterier och man har i genomsnitt hittar tre gånger så många mikroorganismer på spyflugor än på husflugor.

Bananflugan som även kallas fruktfluga dras till bland annat övermogen frukt och matrester. De lägger gärna sina ägg bland frukten och förökar sig sedan snabbt. Bananflygan trivs i rumstemperatur och dess livslängd är ungefär en månad.

Vindsfluga liknar husflugan men är en sorts spyfluga. Vindflugan utgör inte någon hälsorisk och förökar sig bara utomhus där de lägger sina ägg på marken. De nykläckta larverna borrar sedan in sig i daggmaskar där de utvecklas vidare. I slutet av hösten söker de sig inomhus för att hitta en plats att övervintra på, gärna i vindsutrymmen. Om de hittat en kylig övervintringsplats kan de sitta där orörliga fram till våren men om det är en varmare plats blir de mer aktiva och det är då som vi kan träffa på dem inomhus. Vindsflugorna gillar högt belägna hus och söker sig gärna tillbaka till samma hus år efter år.

Flugorna har en viktig roll i ekosystemet som pollinerare. Flugor tillhör insektordningen tvåvingar vilket innebär att de bara har ett par vingar vilket skiljer dem från andra insektordningar. De skiljer sig också genom att deras antenner är kortare än deras huvud. Världens största fluga är 7 cm lång och världens minsta fluga är 0,4 mm. Flugor har fasettögon som är placerade på dess rörliga huvud. De har en mun som är anpassad för att sticka ut så de kan suga i sig sin föda.

En flughona kan leva i upp till en månad och under den tiden producera ca 500–1000 ägg, ett hundratal åt gången. Larverna kläcks inom ett dygn och om de har god tillgång till föda och värme genomgår de förpuppning bara några dagar senare. Den nya generationen flugor är dessutom kapabla att föröka sig redan 36 timmar efter att de lämnat sina puppor. Om man har otur kan det således räcka med att ett par flugor förirrat sig in i hemmet för att man ska drabbas av en stor invasion inom en vecka.

Hur blir man av med flugorna?

Flugfällor: Att hålla flugorna borta från sina livsmedel är givetvis prioritering nummer ett, men det är inte alltid så lätt. Särskilt inte om man sitter ute och äter. En lite avsides placerad flugfälla med anpassat lockmedel brukar oftast lösa problemet. Inomhus kan man sätta upp klisterfällor. Dessa finns bland annat i form av spiraler, som kan hängas upp exempelvis i taket eller i en fönsterkarm, och som självhäftande remsor som kan fästas direkt på fönsterrutorna.

Städa och ställ undan matvaror: Man kan också förebygga en hel del genom att hålla rent i och kring hemmet, ta ut kompostbehållare och sopor ofta, förpacka alla livsmedel väl och inte låta matvaror stå framme i onödan.

Insektsnät: Att spänna upp insektsnät över dörrar och fönster är ett effektivt sätt att hålla flugorna kvar utomhus. Med hjälp av ett insektsnät kan du hålla dörrar och fönster öppna under varma sommardagar och nätter utan att behöva oroa dig för att få in flugor.

Täta huset: Se till att täta runt fönster och dörrar, vid takfot, kabelgenomföringar med mera för att förhindra att flugorna tar sig in.

Flugsmälla: Gamla hederliga flugsmällor är ju en beprövad metod.

Dammsugare: Ett alternativ till flugsmällan kan vara dammsugaren. Att jaga flugor med dammsugaren fungerar utmärkt.

Insektsspray: Under sommarhalvåret så kan vissa flugkolonier explodera i antal och då kan man behöva insektsbekämpa för att hålla antalen nere. Insektsspray är ett snabbt och effektivt sätt att bekämpa flugor både inomhus och utomhus. Du sprayar helt enkelt där du oftast ser att flugorna sitter och snart kommer flugorna dö av i snabb takt.

Frågor och svar

Kan alla flugor bekämpas på samma sätt?

Klisterfällor och UV-fällor kan fånga flera olika slags flugor. Men genom att veta vilken art det är kommer bekämpning bli mer effektiv. Exempelvis bekämpas bananflugor med bananflugefällor medan vattenflugor framförallt bekämpas genom att låta jorden i blomkrukorna torka upp ordentligt.

Är svenska flugor farliga?

Flugor är mer irriterande än farliga. Däremot klassas de som skadedjur som kan sprida sjukdomar. De kan även förstöra livsmedel genom att lägga ägg i livsmedelsförpackningarna.

Hur bekämpas flugor i fönster bäst?

Med fönsterfälla (klisterfälla) fångas flugorna effektivt. Ett alternativ är att använda flugpenna och dra ett streck där flugorna brukar vara. Om de kommer åt detta osynliga streck får de på sig ett gift som gör att de dör. Eftersom det är ett gift bör det inte användas om husdjur eller barn kommer att vidröra ytan.

Kan dammsugare användas för bekämpning?

Ja, önskas bekämpning ske av en större mängd flugor kan dammsugaren användas.

Hur upptäcks angrepp av flugor?

Det absolut vanligaste sättet att upptäcka flugor är att man iakttar dem. Det går även ibland att se spillning på exempelvis fönsterkarmen.

Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (33 votes)