Fästing » Ultimata Guiden (2021)

fasting

Fästingar blir allt fler och fler och de sjukdomar som de sprider såsom Borrelia och TBE blir också de allt vanligare. Det bästa sättet att skydda sig mot dessa sjukdomar är att förebygga fästingbett. Vi ger tips på hur du ska skydda dig men också vad du ska göra om du fått ett fästingbett.

Snabbguide Fästing

  1. Skydda med kläder: Risken att få fästingar minskas med långärmat och långbyxor. Undvik även högt gräs och skog. 
  2. Skydda med medel: Använd fästingmedel för ett effektivt skydd. 
  3. Kontrollera: Sök efter fästingar på människor och djur om de varit i gräs, skog, parker m.m. Ta alltid bort fästingar direkt. 
  4. Ta bort: Ta bort eventuella fästingar med fästingplockare / fästingklo. Det finns även kompletta ”fästingborttagningskit”. 
  5. Vaccinera: Med vaccin skapas ett skydd mot fästingburna sjukdomar.

Fakta om Fästingen

Fästingen trivs på fuktiga och skuggiga platser, främst i skog och högt gräs. De trivs i såväl barr- som lövskogar. Fästingar förekommer främst mellan mars och november när det är över 5 grader varmt.

Fästingen lever i 2-3 år och genomgår tre olika stadier i sin utvecklingen, larv, nymf och slutligen fullvuxen fästing. För att utvecklas vidare från ett stadium till nästa behöver den suga blod. Dess värddjur är framförallt möss och sork men även större däggdjur och ibland människor. En fullvuxen fästing är 3-4 mm lång. Vår vanligaste fästingart är Ixodes ricinus, den saknar ögon men känner av rörelser, koldioxid och dofter och kan på så sätt känna av och gripa tag i pälsen på ett värddjur som passerar.

Fästingen stannar sedan kvar och suger blod i upp till en vecka och när den sugit klart släpper den taget och faller till marken, därefter kan den utvecklas vidare till nästa stadium. Larven ser ut som en fästing men den är väldigt liten, ca 0,5 mm lång. Nymfen är ca 1 mm och den vuxna fästingen är 3-4 mm lång. Den vuxna honan suger blod den tredje och sista gången och lägger sen upp till 2000 ägg innan hon dör. Några veckor senare kläcks äggen och förloppet börjar om med dessa nya larver.

Innan fästingen börjar suga blod släpper den ner lite saliv i bettsåret. Saliven innehåller bedövningsmedel vilket gör att man inte känner av bettet. Många av de som drabbas av infektioner till följ av ett fästingbett har inte ens märkt att de blivit bitna. Saliven innehåller även ett ämne som gör att blodet inte koagulerar.

Om du blir fästingbiten

Efter ett fästingbett brukar huden bli lite röd och klia några dagar och brukar därefter gå över av sig själv. Om du har fått en fästing är det viktigt att du tar bort den så snabbt som möjligt eftersom den kan bära på smittämnen och risken att få i sig dessa ökar ju längre tid som fästingen sitter kvar. Borrelia överförs efter 1-2 dygn. Om fästingen däremot bär på TBE-virus överförs smittan redan efter en kort tid.

Ta bort fästingen

Se till att ta bort eventuella fästingar omedelbart. Du ska inte smörja eller badda med något innan du börjar ta bort fästingen. Försök inte hälla något över fästingen för att kväva den eftersom den då kan kräkas vilket kan göra att borreliabakterien överförs till huden och smittorisken ökar.

Gör så här när du tar bort en fästing:

  • Använd helst en pincett eller en fästingborttagare, men om du inte har det kan du använda naglarna.
  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra långsamt rakt ut.
  • Försök att få med hela fästingen, men om en del blir kvar i huden kan du låta det vara. Kroppen brukar sedan själv stöta bort det. Annars kan du efter några dagar ta bort de delar som blivit kvar med en pincett. Risken att få en fästingöverförd infektion är inte större om du inte lyckas få bort hela fästingen.
  • Tvätta såret med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.
  • Kontrollera huden där du blivit biten under de kommande veckorna. Kontakta läkare om det uppstår en rodnad efter 1–4 veckor, eller om du får feber, huvudvärk eller andra symtom. Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får svår huvudvärk, nackstelhet, ansiktsförlamning eller andra symtom på förlamning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Undvik fästingar

Kontrollera kroppen: Se till att hjälpa varandra och inspektera kroppen noga om ni varit i områden där det förekommer fästingar. Fästingen kan krypa runt på kroppen i flera timmar innan den biter sig fast så det finns chans att hinna göra sig av med den innan. Se till att kontrollera hela kroppen, det är särskilt viktigt att kontrollera hudveck såsom knäveck, navel, armhålor och ljumskar. Kontrollera även nacken, hårbotten och huden bakom öronen. Barn brukar oftast bli bitna på den övre delen av kroppen.

Kontrollera även kläderna och se till att skaka ur dem ordentligt.

Kontrollera husdjur: Har du husdjur bör du även regelbundet gå igenom pälsen på dem. Hundar och katter är riktiga magneter för fästingar. Kamma och borsta gärna pälsen. Gör även en extra koll i sängen eftersom husdjuren kan ha fått med sig fästingar in som har hamnat där.

Använd långbyxor och långärmat: Mörka och täckande kläder skyddar mot fästingar. Använd långbyxor, långärmad tröja, strumpor och heltäckande skor, gärna stövlar. Mörka kläder drar inte till sig fästingar lika lätt som ljusare kläder. Däremot kan det vara lättare att upptäcka fästingar på ljusa kläder.

Sjukdomar som sprids av fästingar

Det finns flera sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste i Sverige är borrelia och TBE (fästingburen hjärninflammation). TBE orsakas av ett virus medan Borrelia orsakas av en bakterie.

TBE förekommer endast i vissa riskområden och om du bor eller vistas i dessa områden rekommenderas att du vaccinerar dig mot TBE. Ungefär 1,5 procent av alla fästingar bär på TBE och du kan bli smittad så fort fästingen har bitit sig fast. TBE är en virussjukdom som kan orsaka inflammation i hjärnan och/eller hjärnhinnorna. De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Hos de flesta läker infektionen av sig själv och de blir helt återställda medan viruset hos ungefär en tredjedel av alla smittade sprids vidare till hjärnan.

Borrelia är en bakteriesjukdom. Det går inte att vaccinera sig mot borrelia men om du drabbas av borrelia kan du behandlas med antibiotika. Ungefär en femtedel av alla fästingar bär på borrelia men om du ser till att ta bort fästingen direkt är risken liten att du blir smittad av borrelia. Det vanligaste symptomet på borrelia är en rodnad av huden som brukar dyka upp 1-4 veckor efter att du blivit fästingbiten. Utslaget kan även domna eller klia. Borrelia kan också ge huvudvärk eller värk som strålar ut i armarna, nacken, ryggen och benen.

Fästingar kan också sprida en annan bakterie som kan ge så kallad fästingfeber. Sjukdomen är vanlig bland djur men människor får sällan några symptom även om vi kan bli smittade.

Frågor och svar

Hur skyddar vi vår hund mot fästingar?

Det finns flera produkter som minskar att hundar ska få fästingar, exempelvis olika läkemedel, fästinghalsband samt reflexvästar med inbyggt mygg- och fästingskydd. Oavsett vad som används bör hunden kontrolleras dagligen och eventuella fästingar plockas bort.

Vilka symtom finns vid fästingbett?

Ofta biter sig fästingar fast utan att det märks. Det blir även rött och kan klia kring själva bettet. Rodnaden och klådan försvinner efter ett par dagar. Fästingar ska alltid tas bort så fort de upptäcks.

Var kan vaccinering mot TBE ske?

De två vanligaste sjukdomarna som fästingar sprider är TBE och borrelia, varav det finns vaccin enbart mot TBE. Vaccination utförs hos privata vaccinationskliniker året runt och många apotek erbjuder vaccinering under sommarmånaderna.

Vad är skillnaden mellan hårda och mjuka fästingar?

Hårda- och mjuka fästingar är två olika fästingfamiljer. I Sverige är den hårda fästingen vanligast med ungefär 20 arter medan det bara finns en mjuk fästingart. De mjuka fästingarna har inte några hårda plattor och suger bara blod några timmar medan de hårda suger blod flera dagar.

Vad är en fästingfrysare?

Fästingfrysare kan användas inför att en fästing ska tas bort. Det är en frysspray som fryser ihjäl fästingen vilket innebär minskad risk för smittospridning när den sedan tas bort.

 

Betyg på guiden: