Silverfisk – Ultimata Guiden (2020)

Silverfiskar är en av de vanligaste insekterna i våra bostäder. De hittas främst i kök och badrum eftersom de behöver ha hög luftfuktighet för att trivas. Genom att påverka luftfuktigheten och hålla det städat kan bestånden minskas. Långsprötad silverfisk hittas däremot i hela hemmet.

Silverfisk, kallas även nattsmyg, är en vinglös insekt som blir ca 10 – 15 mm lång. Den kännetecknas av en spolformig kropp samt de många och långa känselspröten, både bakåt och framåt. Dess silverfjäll gör att den glänser silvrigt vilket även bör vara en orsak till dess namn. De kan bli upp till 8 år gamla.

Vi rekommenderar

Snabbguide: Bli av med silverfisk

 1. Städa: Börja alltid med att städa där du upptäckt silverfiskarna. Är det i badrummet bör avloppsbrunnen göras ren, badkar dras fram och alla skrymslen rengöras. Genom att ta bort födan kommer de inte att trivas.
 2. Fånga: Silverfisk fångas bäst med silverfiskfällor. Fällorna har ett lockmedel i sig som de dras till, därefter fastnar de i klisterfällan. Fällorna använd även för att förebygga nya silverfiskar.
 3. Rödceder: Använd rödcederolja i springer och skrymslen.

Silverfisk eller långsprötad silverfisk

Silverfisk

Silverfisk trivs bäst där det är varmt och fuktigt. Det är orsaken att man oftast hittar dessa i badrum, tvättstuga eller kök. Hittas många silverfiskar i något annat rum kan det eventuellt tyda på fuktskada eftersom de generellt inte borde trivas där om inte luftfuktigheten inte är ovanligt hög.

Den äter bland annat hudavlagringar som exempelvis kan samlas i ventilen ner till avloppet. Se till att denna hålls ren och att vattnet rinner fritt.

silverfiskar i glas

Silverfiskar fångade i ett glas 

Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk är längre (15 – 20 mm) och kännetecknas främst av de betydligt längre känselspröten. Den har även ett mindre ”skägg” vilket inte silverfisk har.

De trivs i hela hemmet där de äter stärkelser och kan därmed äta allt från tapeter och böcker till vissa textilier. Kan även livnära sig på matrester. Eftersom de kan hittas över hela bostaden kan de vara lite svårare att bekämpa.

Förebygg – Hålla silverfiskarna borta

 1. Städa och håll rent: Den viktigaste punkten för att hålla borta silverfiskar är att ha det städat hemma. Dammsug, dammtorka samt håll rent på diskbänken. Därmed minskas möjligheten för dem att hitta föda.

  Ta upp kläder, böcker och tidningar från golvet. Det är föda för långsprötade silverfiskar.

 1. Rödceder: Rödceder utsöndrar en lukt som håller silverfiskar, mal och vissa andra insekter på avstånd.

  Önskas hög koncentration kan rödcederolja användas. Det kan exempelvis strykas på golvlister eller socklar för att därigenom hålla insekterna borta från ett rum. Däremot kommer oljan att inom kort dunsta bort.

  För långsiktigt skydd rekommenderas träblock eller träkulor i rödceder. De avsöndrar sakta doften som håller insekterna borta. Dessa kan användas främst som preventiv åtgärd med oljan används när man upptäckt en population.

  Rödceder avger lukt och rekommenderas därmed inte i skafferier eller på andra ställen där livsmedel förvaras. Träblocken kan även ge missfärgningar. Om de används i en garderob finns därmed en fördel att ha dem i en tunn tygpåse. 

 1. Täta sprickor: Silverfiskar kryper gärna in i små sprickor och skrymslen. Se över badrum, tvättstuga och kök för att hitta hålrum eller sprickor som silverfiskarna därmed trivs i. Om det är möjligt bör dessa täppas igen. Det är även i sprickor och liknande ”skyddande platser” som honan lägger äggen.
 1. Håll badrummet torrt: Med badrumsfläkt dras fukten snabbt ut ur rummet. I annat fall kan fukten stanna kvar länge vilket därmed skapar den idealiska miljön för silverfiskar. De söker minst 70% luftfuktighet.
 1. Vädring: Eftersom silverfiskar inte kan fortplanta sig om miljön är förr torr eller kall är låg luftfuktighet en tydlig väg mot att hålla nere populationen. Det kan i vissa fall nås med vädring.

Döda & Bekämpa silverfisk

Silverfiskar upptäcks oftast i badrum eller kök eftersom de trivs i fuktigare miljöer. Det finns flera sätt att bekämpa insekterna, vilket delvis beror på var problemet hittas.

 1. Dosor för silverfisk: Ett av de bästa sätten att bli av med silverfiskar är att använda silverfiskfällor (dosor). Brukar ni har problem med dessa insekter kan fällorna ställas ut redan innan problemet uppstått. Därmed kan populationen hållas nere och de silverfiskar som tar sig in i bostaden snabbt fångas in.

  Det finns fällor för enbart silverfisk samt de för både silverfisk & Långsprötad silverfisk.

  Är du osäker på vilken sorts silverfisk som ska bekämpas rekommenderas kombinationsfällor. Det finns fällor för enbart silverfisk samt de för både silverfisk och långsprötad silverfisk.

 1. Spray mot silverfisk: Allmänna insektssprayer kan användas för att bekämpa de flesta insekter. Spraya direkt på insekterna eller där de ofta ses. Eftersom dessa medel innehåller gifter bör de inte användas i köket eller där livsmedel förvaras. Använd då istället främst silverfiskfällor. 
 1. Kiselgur: Kiselgur kan användas för att bekämpa en rad insekter. Lägg ut en sträng av pulvret där silverfiskarna upptäcks. Det krävs sedan att insekterna kommer i kontakt med pulvret för att det ska vara verksamt.

  Bör inte användas om barn kan nå pulvret då det kan skapa irritation i ögonen och på huden. Köp enbart produkter med kiselgur som är anpassade för insektsbekämpning. Pulvret säljs även inom andra användningsområden men då med andra egenskaper.

 1. Rödceder: Rödceder dödar inte silverfisken men avskräcker dem för att vara på ett specifikt ställe. Läs mer under punkten ”Rödceder” under ”Förebygg – Håll silverfiskarna borta” ovan.

Silverfiskfälla – Så fungerar den

 1. Välj rätt fälla

Det finns fällor som enbart fångar vanliga silverfiskar samt de som även fångar långsprötade silverfiskar. Är du osäker på vad som ska fångas rekommenderas de fällor som fångar bägge.

 1. Aktivera fällan

När skyddsplasten tas bort aktiveras fällan vilken sedan är aktiv i ett par veckor. Kolla på förpackningen och byt när de inte längre är effektiva.

 1. Ställ ut fällan

Ställ fällan där du upptäckt silverfiskar. Försök att ställ den plant och stabilt på ett ställe som ofta är mörkt och fuktigt. Det är störst chans att insekterna kommer att trivas där och därmed vara nära fällan. Välj även ställen där ni inte är på nätterna då silverfiskar främst är aktiva på nätterna.

Vid behov kan den fästas med dubbelhäftande tejp men ta inte så stark tejp att missfärgningar uppstår på underlaget.

 1. Lockar till sig insekterna

Via feromon lockas ett flertal mindre insekter till fällan. En fälla som består av ett klisterark som insekterna fastnar på. När arket är fullt eller fällan inte längre är aktiv (se förpackningens instruktioner) byts den ut. Fällan kan slängas i hushållssoporna.

Vanliga frågor

Vad äter silverfisk?

Den livnär sig enbart på kolhydrater vilket gör att den kan äta det mesta med hög halt av stärkelse. Det kan därmed vara allt från hår, hud och bitar av tidningar till stärkta tyger. Den är visserligen helt ofarlig för människan men kan vid större population skapa obehag. Med silverfiskfällor och rödcederolja kan problemet relativt snabbt åtgärdas.

Var lever silverfisk?

Silverfisken trivs där det är varmt och fuktigt. Luftfuktigheten ska helst vara över 70% vilket är orsaken att de nästan enbart hittas i badrum och kök. Den långsprötade silverfisken trivs däremot i hela bostaden. Hittas silverfiskar i badrum/kök/tvättstuga är det till stor sannolikhet vanlig silverfisk. Hittas de i andra delar är chansen stor att det är långsprötad silverfisk.

Betyg på guiden: