Geting » Ultimata Guiden

geting

Getingarna är visserligen nyttodjur som både hjälper till vid pollineringen av våra plantor och äter skadeinsekter, men ibland blir de ju både närgångna och allt för många och det är få av oss som uppskattar när getingarna börjar svärma runt matbordet på uteplatsen om somrarna.

Men som tur är finns det en hel del knep för att hålla dem borta. Och det finns även en del saker som kan vara bra att tänka på för att du ska undvika att bli getingstucken.

Snabbguide

  1. Skydda: Med insektsnät för fönster och dörrar minskas risken att getingarna tar sig inomhus. 
  2. Skräm: Eftersom getingar är revirdjur kan de skrämmas bort av attrapper av getingbon.
  3. Fånga: Getingfällor fångar och dödar enstaka getingar. 
  4. Bekämpa: Bekämpa getingbon med getingspray och skum. Men var försiktig!
  5. Behandla bett: Med kylgel kan klåda och smärta minskas vid getingbett

Fakta om getingar

Getingar är rovdjur som fångar insektslarver som de matar sina egna larver med. De vuxna getingarna lever däremot mest på frukt och nektar men de äter även kött och fisk. Getingarna dras till allt som innehåller socker eller animaliskt protein och på sensommaren har de ett stort behov av socker och då håller de gärna till kring mogen frukt och andra sötsaker. Getingarna dras även till färgglada kläder vilket kan vara bra att tänka på om man vill undvika getingar.

Getingarna förekommer världen över och det finns runt 3250 olika arter. Det finns både de så kallade sociala getingarna som bygger gemensamma bon och som är de som vi oftast associeras med getingar. Det finns också de getingar som kallas solitära och de lever istället som individer där honorna endast bygger små bon för sin egen avkomma. Dessa arter bygger sina bon av lera.

De sociala getingarna bygger sitt bo av trä som de skrapar bort från exempelvis döda träd. De tuggar träet som då med hjälp av getingarnas saliv omvandlas till pappersmassa. Bona placerar de hängande i grenar, ihåliga träd, fågelholkar, under tak men även i hålor under marken.

Getinghonan blir befruktad under hösten och övervintrar sedan i det gamla boet eller på en annan skyddad plats över vintern. På våren bygger hon ett nytt bo som består av olika celler där hon placerar ett ägg i varje cell. Larverna som sedan kläcks ur äggen föder hon upp under några veckor innan de förpuppas. Efter ytterligare några veckor kläcks pupporna och ut kommer de så kallade arbetarna (sterila honor) som nu tar över arbetet med boet och att utfodra larverna. Drottningen övergår nu helt till att fokusera på att producera ägg. Mot slutet av sommaren ser hon till att det föds både honor och hanar som sedan kan para sig. Efter parningen går de nya drottningarna till övervintring medan hanarna, arbetarna och de gamla drottningarna dör.

Förebygga och bekämpa getingar

Även om getingar inte är några skadedjur, så kan de upplevas som obehagliga och närgångna. Det finns en rad olika åtgärder du kan ta till för att minimera antalet getingar i din närhet.

Täck över mat: Getingar drar sig gärna till mat som står framme utomhus, framförallt kött och sötsaker. Tänk på det när du ska grilla, äta eller fika utomhus. Försök att täcka över mat och locka gärna bort getingarna en bit från matbordet med hjälp av något som de gillar, exempelvis ett glas saft eller sockervatten.

Ta bort bon: Vill du förebygga getingarna redan vid deras bon så kan du under den tidiga våren leta reda på deras bon och plocka bort dem. Under den tidiga våren är getingarnas bon oftast ganska små och har än så länge inte så många invånare. Så länge det handlar om mindre bon kan du ta bort dem själv men större bon bör du överlämna åt professionella skadedjursbekämpare, likaså om du är allergisk mot getingstick. Många hemförsäkringar täcker professionell sanering av getingbon.

Ska du ta bort ett bo själv så bör du göra det när det mörkt, då getingarna är slöa och inne i boet. Skydda dina armar och händer med långa ärmar och handskar. Det är mycket viktigt att tänka på att de kan bli aggressiva när de angrips. Det är därför viktigt att se till att barn och andra djur inte befinner sig i närheten. Det allra bästa resultatet uppnås när getingarna är hemma – vid soluppgång eller solnedgång.

Under hösten när getingbona bara innehåller en övervintrande drottning är det även en bra idé att ta bort de gamla getingbona. Annars finns risken att andra skadedjur flyttar in där istället, exempelvis pälsängrar, och då har du fått nya problem.

Getingfälla: En getingfälla är ett smidigt och enkelt sätt att hålla getingar borta från exempelvis uteplatsen eller någon annan plats där du vistas och inte vill ha besök av getingar. Det finns olika typer av getingfällor ute på marknaden och de fungerar genom att de lockar till sig getingar som sedan drunknar. Fällan laddas med någon form av lockmedel som lockar till sig getingar och ser till att de håller sig borta från de områden där de inte är önskvärda. Fällan placerar du en bit ifrån det område där du inte vill ha getingar.

Insektsnät: Ett insektsnät är ett bra hjälpmedel för att förhindra att getingar flyger in i din bostad när du har dörrar eller fönster öppna under varma sommardagar och nätter.

Undvik färgstarka kläder: Tänk på hur du klär dig. Getingarna gillar färgstarka, mönstrade och färgglada kläder. Getingarna tycker också att gult är en väldigt spännande färg.

Undvik parfymer: Använd inte parfym eftersom getingar gärna dras till dessa söta och starka dofter.

Getingspray: Ett getingspray är ett effektivt sätt att snabbt bli av med getingar. Ett getingspray innehåller ämnen som avskräcker och motar bort getingar och kan även användas för att utrota dem. Ett enkelt sätt att snabbt utrota ett helt getingbo om man så önskar.

Undvik getingstick

Även om du har gjort alla förebyggande åtgärder för att minimera antalet getingar så kommer det alltid att finnas getingar i din närhet, då finns det några saker som kan vara bra att tänka på för att minimera risken för att du ska bli getingstucken.

  • Drick inte ur en mörk öppnad flaska eller burk som stått ute. Risken finns att det gömmer sig en geting i drycken.
  • Gör inga häftiga rörelser när du har getingar omkring dig eftersom getingarna kan uppleva det som hotande och därmed sticka dig.
  • Undvik att gå barfota utomhus eftersom risken finns att du trampar på en geting och då är risken också stor att du blir stucken.
  • Plocka bort fallfrukt, annars riskerar du att ha många getingar i gräsmattan.

Om du dessutom är allergisk mot getingstick bör du även se till att alltid ha eventuella allergimediciner med dig samt direkt uppsöka vård om du skulle bli stucken.

Om du blivit getingstucken

Ett getingstick är oftast inte farligt men det kan ge en intensiv smärta, svullnad och rodnad. Det kan även svida och klia. Om du inte mår dåligt i övrigt kan du bara avvakta för att se om det går över.

Försök att direkt ta bort gadden om du blivit stucken och den sitter kvar. Gadden kan nämligen fortsätta att föra in gift i huden i ytterligare någon minut.

Det kan vara skönt att placera något kallt på stickstället och därefter badda med alsolsprit för att lindra klåda och sveda.

Det är bara ett fåtal människor som får svårare allergiska reaktioner, men om du får kraftiga reaktioner eller om du vet med dig att du är allergisk ska du uppsöka vård omedelbart. Detsamma gäller om du blivit stucken i munnen eller om du fått flera stick samtidigt som gett en kraftig svullnad och kåda.

Frågor och svar

Varför sticker en geting?

Getingar sticker enbart om de känner sig trängda. Det är alltså ett sätt att försvara sig. Det är därför som getingar inte ska viftas bort med häftiga rörelser och att risken är störst att bli stucken när getingbon tas bort.

Vilka produkter kan användas vid getingstick?

Kylbalsam kan användas vid de flesta kraftigare insektsbett. Exempelvis finns NoKlåda kylgel. Vid besvär kan även antihistamintabletter (finns även flytande form) köpas på ett apotek. Beskriv vilka problem som uppstått så kan personal hjälpa till med rätt produkter.

Var finns tips på hur getingfällor och getingspray används bäst?

På vår kategorisida om getingfällor finns flera olika getingfällor samt information om vad man bör tänka på när dessa används (se text under produkterna). Detsamma gäller för getingsprayer.

Vad är skillnaden mellan bålgeting och vanlig geting?

Bålgetingen är ovanlig i Sverige. Denna getingart kännetecknas av att vara större än de vanliga getingarna samt vara svart/brun med orange/gula markeringar. De bygger sina bon i ihåligheter medan vanliga getingar bygger bon under jord (jordgetingar) eller i bollformade hängandes getingbon.

Kan getingar komma tillbaka till ett övergivet bo?

Nej, getingar bor bara i dess bo under ett år. Däremot kan getingarna förståss välja att bygga på samma eller närliggande plats.

Klicka för att se fler Getingprodukter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (25 votes)