Getingspray

Genom att använda getingspray direkt på getingarna kan de dödas effektivt. Sprayen kan även användas för att skapa ett tillfälligt skydd mot getingar i exempelvis ett rum eller på en inglasad balkong.

Endast ett sökresultat


Fördelar med getingspray

 • Direktverkande och långtidsverkande
 • Både inne och ute
 • Finns naturvänliga alternativ

Funktion och användning

Getingspray innehåller ett ämne som är giftigt för både getingar och ett flertal andra insekter. Sprayen kan användas direkt på getingarna för att döda dem, alternativt som skyddande medel på dörrkarmar eller i rum.

 • Skydda dig och andra

Skydda akvarium och håll husdjur på behörigt avstånd när getingspray, eller annan insektsspray, används. Ska bekämpning ske av en större mängd getingar (exempelvis getingbo) bör heltäckande kläder användas.

 • Spraya
 • Direkt mot geting

Sprayen kan används vid aktiv bekämpning av getingar. I detta fall hålls flaskan ca en meter från getingen varpå sprayen sprutas ut. Därmed dödas getingen effektivt. (Läs instruktioner på produkten)

 • Mot getingbo

Det är även möjligt att använda getingspray för bekämpning av getingbon. I detta fall rekommenderas skyddande heltäckande kläder (även för ansiktet). Spraya mot getingboets öppning vilket därmed påverkar getingarna i boet. De som inte dör kommer att försöka fly.

Vid bekämpning av getingbon rekommenderas detta ske före soluppgång eller efter solens nedgång. Då är getingarna betydligt slöare.

 • Mot springor

Kommer getingarna ut från springor i byggnaden kan sprayen appliceras in i springan och sedan kring ingången. Nytt lager av medlet kan appliceras efter ett par dagar. För att täta springor rekommenderas getingskum.

 • I rummet

För att skapa ett skydd mot getingar i ett rum kan sprayen sprutas ett par sekunder i luften i en svepande rörelse. Undvik vädring under de närmaste timmarna för att bibehålla skyddet.

Tips! Efter att getingar och getingbon har bekämpats med spray kan getingfällor hängas upp för att fånga in enstaka getingar som återkommer.

Välj rätt getingspray

 • Inomhus eller utomhus

Kontrollera alltid om getingsprayen kan användas inomhus och/eller utomhus. Vissa får enbart användas inomhus medan andra kan användas både inomhus och utomhus.

 • Välj miljövänliga alternativ

Det finns sprayer som är mycket brandfarliga samt giftiga och långtidsverkande på vattenlevande organismer. Välj istället de som är miljövänliga! Ett alternativ är Geting Effekt från Neudorff som bekämpar getingar med pyretrum från växtriket.

Viktigt!

Getingspray är ett bekämpningsmedel – oavsett om det är ekologiskt eller kemiskt. Sprayen ska enbart användas för bekämpning av getingar och andra flygande insekter. Följ alltid instruktionerna både gällande dosering, användningsområde och hantering.

Många av dessa sprayer ska inte användas i stall, nära livsmedel eller i växthus. Detta med tanke på risken att människor eller djur kan råka få i sig medlet. Av samma anledning bör sprayen förvaras oåtkomlig för barn. Lämna in tomma förpackningar och oförbrukad spray till återvinningsstation.

Hur giftig som sprayen är för människor beror på dess innehåll. Kontakta sjukvårdsupplysningen (1177) om utslag uppstår på huden eller spray kommer i ögonen/luftvägarna. Vid förtäring kan giftinformationscentralen kontaktas (010-456 6700).

FAQ

Dödar sprayen även andra insekter?

Ja, getingspray dödar vanligtvis ett flertal andra insekter. Sprayen bör alltså användas i begränsad utsträckning.

Vad är skillnaden mellan getingspray och getingskum?

Sprayen är lättflytande kan lätt sprayas direkt på getingarna och ytor. Skummet används istället för att täppa till ingången till getingboet eller springor i fasaden där getingarna kryper in.

Vad är pyretrum?

Pyretrum är ett naturligt nervgift som tas från krysantemumblomman. Det verkar direkt i kontakt med insekterna och dödar dem snabbt. Giftet är biologiskt nedbrytbart.