Silverline®

Silverline® Pest Protect system® ger ett skydd mot skadedjur för hela ditt hem, såväl inomhus som utomhus. Du får en enkel och trygg systemlösning som är både miljösmart och giftfri. Med hjälp av anpassade högfrekventa ljud skapas en miljö där skadedjuren inte trivs och de håller sig därmed borta.

Vi rekommenderar

Visar alla 6 resultat


Silverline erbjuder produkter som på ett smidigt sätt skyddar mot skadedjur i ditt hem och i din trädgård. Pest Protect system® består av en rad olika elektroniska enheter som är anpassade för att avskräcka olika typer av skadedjur. De olika enheterna fungerar genom att de sänder ut ett unikt ljud med frekvenser och ljudtryck anpassade för att skrämma, avskräcka och störa olika typer av skadedjur. På så sätt kan du skapa en miljö där dessa djur inte trivs. Detta ger dig ett enkelt och tryggt skydd som är helt fritt från gifter. Ett miljösmart sätt som dessutom inte skapar någon resistens hos de avsedda skadedjuren.

Människor och husdjur som hund och katt påverkar inte av ljudet. Ljudet kan dock upplevas obehagligt för tamgnagare och därmed bör inte kaniner, marsvin och hamstrar vistas i samma utrymme. Produkten stör inte annan utrustning som du har i hemmet.

De flesta enheter ansluts direkt i vägguttaget. För utomhusbruk finns även de som är batteridrivna och solcellsdrivna. Enheten startar direkt då du anslutit den och verkar sedan dygnet runt.

Alla enheter verkar på olika sätt med ljudvågor anpassade att skrämma bort just det aktuella skadedjuret. Djurets naturliga beteende blir påverkat, det blir stressat och vill helst undvika den aktuella miljön. Ett effektivt skydd helt utan gifter!

Enheterna kan användas i hemmet, trädgården, motorutrymmet, garaget, husvagnen, uthuset eller andra ställen som du vill skydda från olika sorters skadedjur. I sortiment finns produkter anpassade för exempelvis spindlar, möss, katter, råttor, sork, mård, mullvad, myggor och andra insekter. Alla hem ser ju olika ut och behoven varierar, därför finns ett stort utbud av enheter som du kan kombinera efter dina behov så att de passar dig. Genom att kombinera de enheter som just du behöver har du möjlighet att bygga upp ett riktigt vältäckande och tryggt skydd där du håller ovälkomna djur borta från ditt hem och din trädgård.

Silverline anses av många vara det starkaste varumärket när det kommer miljövänligt och giftfritt skadedjursskrämselsystem.

Enheterna är mycket enkla att använda och efter anslutning verkar de dygnet runt och året om. En enhet har möjlighet att täcka in ett stort utrymme men eftersom det handlar om ultraljud så kan inte ljudet tränga igenom väggar och möbler, därför bör produkten placeras så fritt som möjligt för att ge den bästa möjliga spridningen av ljudvågorna.

Plug and protect 24/7

De flesta produkter från Silverline ansluter du enkelt till ett vägguttag. Därefter verkar den direkt och dygnet runt!

Child & Pet safe

Samtliga produkter är helt ofarliga för barn och husdjur (dock ej andra tamgnagare)

Testade och kontrollerade

Produkterna är både testade och utvecklade för att ge den bästa funktionen.

ECO

Effektiv men miljösmart avskräckning – helt fri från gifter