Blåhjon » Ultimata Guiden

Blåhjon

Blåhjon utgör inget hot mot huskonstruktioner. Det är en skalbagge i familjen långhorningar. Larven lever under barken på barrträd såsom gran och tall. Om blåhjon upptäcks inomhus, har den kommit in via brasved i vedkorgen eller i pannrummet. Det är oftast under våren som den vuxna skalbaggen kläcks ur veden och kan hittas krypandes i hemmet.

Blåhjon känns igen på den blåvioletta metalliska färgen. Den är c:a 9 – 15 millimeter lång. Den vita larven är c:a 10 – 13 millimeter och gnager relativt breda, platta gångar i ytveden under barken. Larven lämnar efter sig gnagspån i två färger, ljust från ytveden och mörkt från den bruna barken. Blåhjon finns överallt i Norden, utom på Island och de nordligaste delarna.

Vi rekommenderar

Bekämpa blåhjon

Genom att avlägsna angripen ved som har förvarats inomhus och/eller elda upp ved som misstänks vara angripen.

Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)