Duvfästing » Ultimata Guiden

Upload Image...

Duvfästingen utgör inte bara en risk för duvor utan kan även påverka människor negativt. I vissa fall kan fästingen bita människor, vilket kan leda till hudirritation och allergiska reaktioner. I sällsynta fall kan fästingbett även överföra sjukdomar.

Det är viktigt att vara medveten om risken och att vidta åtgärder för att förhindra fästingbett, särskilt i områden där duvfästingar är kända för att förekomma. Här i denna guide går vi därför igenom hur du kan bli av med dessa insekter.

Snabbguide mot duvfästing

  • Förebygg: Rengöring av de utrymmen där duvor vistas är grundläggande för att kunna förebygga.
  • Bekämpa: Att minska och helst helt avlägsna duvor samt att städa noggrant kan behövas för att helt eliminera alla förekomster av duvfästing.
  • Skydda: Använd fästingmedel och sätt upp nät eller fågelpiggar för att hindra att duvor vistas på oönskade ställen.

Vi rekommenderar

Bli av med duvfästing

Att hantera en duvfästinginvasion är viktigt för att minska hälsorisker både för duvor och människor.

Avlägsna duvor och städa

För att bekämpa fästingarna effektivt behöver man ta bort duvorna och deras bon, om det är möjligt. Detta minskar fästingarnas matkälla.

Det är också viktigt att rengöra och desinficera området noggrant för att eliminera eventuella kvarvarande fästingar och ägg.

Förebyggande åtgärder mot duvfästing

Eftersom duvfästingen kan utgöra en betydande plåga i duvslag men också för oss människor är det bra att förebygga eventuella problem.

Rengöring

För att förebygga att duvfästingar etablerar sig är det viktigt att regelbundet inspektera och rengöra duvslag. Att hålla området fritt från skräp underlättar för att inte fästingar ska gömma sig i skrymslen och vrår.

Nät och fågelpiggar

Dessutom kan installation av fysiska barriärer som nät eller fågelpiggar förhindra duvor från att bygga bon eller vistas i närheten av bostäder och andra byggnader. Detta minskar också risken att få fästingar nära hemmet.

Fästingavvisande medel

Att använda fästingavvisande medel är också en effektiv metod för att hålla fästingarna borta.

Vad är duvfästing?

Duvfästingen, argas reflexus, är en stor, gråaktig fästing som har en obehaglig vana att leva i närheten av duvornas bon. Honan kan bli över 1 cm lång och mer än 1/2 cm bred.

Alla stadier av denna fästing är blodsugande och kan utgöra en allvarlig plåga för duvorna. Vid massangrepp kan duvorna i värsta fall dö av blodbrist. När en duvfästing kläcks söker den snabbt upp en duva eller en duvunge för att suga blod i upp till 10 dagar. Därefter lämnar den sin värd och kryper till ett skrymsle där den kan smälta sin måltid och byta hud. 

Efter hudbytet återvänder den för att suga blod igen, men denna gång varar måltiden endast omkring 20 minuter innan den återvänder till sitt gömställe. Denna cykel fortsätter tills fästingen har utvecklats till en vuxen hona eller hane.

Vanliga frågor (FAQ)

Kan duvfästingar bita människor?

Ja, de kan bita människor och orsaka hudirritation samt allergiska reaktioner. I sällsynta fall kan de överföra sjukdomar.

Hur kan man förebygga duvfästingbett?

Rengör regelbundet områden där duvor vistas och sätt upp nät för att hindra duvor från att bygga bon nära bostäder. När du befinner dig i områden med duvor kan det vara bra att använda fästingmedel.

Vilka fysiska barriärer kan användas mot duvor?

Installation av nät kan förhindra duvor från att bygga bon nära bostäder och andra byggnader. Fågelpiggar kan användas där man inte vill att duvorna ska sitta. Båda produkterna minskar risken för människor att utsättas för duvfästingar.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.1/5 - (28 votes)