Svartmyror » Ultimata Guiden

Svartmyror

Svartmyran, även känd som tuvmyra eller trädgårdsmyra, är en myrart inom släktet Lasius,  som i sin tur tillhör familjen myror. Släktet består av cirka åttio arter, varav runt fjorton  förkommer i Sverige.

Snabbguide

 • Svartmyror bygger bo under stenar, plattor, stubbar och sly
 • I slutet av juli svärmar de myror som är könsmogna
 • Hanarna dör efter parning medan honorna bygger upp nya samhällen 
 • Svartmyror bekämpas med myrmedel i sprej- eller pulverform 
 • Myrsamhällen utomhus bör grävas upp 
 • Husgrunden bör hållas fri från buskar och träd i förebyggande syfte 
 • Vattensamlingar och fuktproblem bör åtgärdas omedelbart

Fakta om svartmyror 

Myror bildar, tillsammans med bland annat getingar och bin, ordningen Hymenoptera: en familj som består av cirka 14 000 arter, varav svartmyran (Lasius niger) är vanlig i de nordiska länderna. 

För att locka fram eller leda bort svartmyror kan du använda dig av lite olika metoder. Den vanligaste är att prova med hemmagjorda fällor och städning, för att sedan kombinera dessa med köpta fällor och myrmedel av olika slag.

Utomhus bygger svartmyror gärna bo bland stenar, plattläggningar, stubbar och sly. Därmed är såväl trädgårdar som altaner och/eller uteplatser ställen där svartmyror trivs. När de väl har etablerat sig och hittat föda lämnar de doftspår vid matstället så att de andra myrorna i kolonin kan hitta dit. Det bidrar förstås till att mängden svartmyror ofta upplevs som enorm.

Reproduktion och utseende

Myrornas kön bestäms innan äggläggning på så vis att obefruktade ägg endast hyser hanar, så samma sätt som befruktade ägg endast hyser honor. Detta styrs av en rad faktorer under tiden som de blivande myrorna befinner sig i larvstadiet. Exempel på avgörande faktorer är näringstillförsel och yttre temperatur under själva utvecklingsfasen.

Hur lång tid det tar för ett ägg att utvecklas till en larv och senare en myra beror också på, men det vanliga är att processen tar omkring åtta veckor. Utvecklingen sker i tre olika stadier: 1. Ägget kläcks 2. Larven utvecklas 3. Förpuppning sker. 

Efter dessa tre stadier föds en helsvart (ibland brun-svart) myra som mäter omkring 2 – 4 millimeter på längden. Väl ute i vuxenlivet har hanarna egentligen bara en enda funktion, nämligen att sköta fortplantningen. När detta sker säger man att myrorna svärmar, vilket kan leda till tusentals bevingade myror som samtidigt flyger runt i luften.

Levnadssätt 

Svartmyror lever i samhällen som styrs av en drottning vilket betyder att de är monogyna. Vid drottningens sida finns mängder med arbetarhonor som alla har olika sysslor att sköta. Det är endast könsmogna myror som utvecklar vingar (gäller både hanar och honor), vilket sker under särskilda tider. Därmed är bevingade myror ett sällsynt inslag i ett myrsamhälle. 

När de könsmogna myrorna är redo flyger de ut från sina kolonier för att para sig med andra myror av samma art. För svartmyrornas del sker detta under varma, fuktiga dagar i slutet av sommaren. Framförallt sker det på utvalda tider som i förväg har kommunicerats till andra samhällen, vilket är anledningen till att du kan se hela svärmar av bevingade svartmyror en varm sommardag i slutet av juli. 

Hanarnas livstid är extremt kort då de dör direkt efter parning. Honorna däremot, biter av sig sina tillfälliga vingar och ger sig ut för att hitta nya platser att bygga nya myrsamhällen på.

Nya samhällen byggs helst på frostfritt djup, gärna en bit ner i jorden eller marken, alternativt bland stenar och plattor. I ett väl skyddat bo, fritt från frost, kan myrorna gå i dvala under hela vintern för att vakna till liv när vårsolens stålar tittar fram och värmer marken igen.

Den främsta födan består av honungsdagg, vilket är ett annat ord för bladlusavföring. Även växtsafter, pollen, diverse spindeldjur och insekter (levande eller döda) kan slinka ner. Så snart de hittar något ätbart lämnar de doftspår till och från matplatsen för att visa kompisarna vägen; något som även sker genom kommunikation via antennerna.

Svartmyran som skadedjur 

På våren, då det råder brist på mat i ute naturen, söker sig svartmyrorna gärna inomhus för att hitta föda. Oftast söker de efter något sött, som kaksmulor eller utspilld saft, vilket snabbt kan leda till en mindre invasion av svartmyror. 

Utomhus byggs hela myrsamhällen oftast upp under en altan, en plattläggning, en stenhög eller i en stor kruka. Väl etablerade i jorden, under stenarna eller bland stubbar och sly lever myrorna sitt eget liv i det ofta väl skyddade myrsamhället där det kan vara svårt att komma åt själva kärnan till boet.

Något som kan vara bra att känna till i sammanhanget är att svartmyror vare sig bits eller sprider sjukdomar. Dock bör de ses och behandlas som en sanitär olägenhet, i synnerhet om de tar sig inomhus där de gärna angriper alla möjliga sorters livsmedel. Därmed bör svartmyror bekämpas så snart de upptäcks, oavsett det är i närheten av en privat bostad eller en offentlig byggnad/lokal.

Bli av med svartmyror 

Svartmyror förkommer både utomhus och inomhus och bör bekämpas på olika sätt, vilket främst avgörs av var de befinner sig samt hur många de är till antalet. Det är dock främst under våren och sommaren som de söker sig inomhus, oftast jakt på godsaker. Därmed bör du vara extra uppmärksam under denna period och genast vidta åtgärder om du upptäcker svartmyror i eller runt din bostad, vilket även gäller för andra typer av fastigheter och lokaler.

Problem med svartmyror inomhus 

Har du problem med svartmyror inomhus bör du införskaffa ett myrmedel i sprejform. Sprejen hjälper dig nämligen komma åt bakom lister, i hörnen samt i sprickor i väggar och golv; ställen där myrorna gärna kryper in och gömmer sig och som är svåra att komma åt med något annat än ett flytande myrmedel.

Du behöver också hålla rent i köket genom att torka bort matrester, spill och smulor samt genom att gå ut med soporna ofta.

Problem med svartmyror utomhus 

Har du problem med svartmyror utomhus behöver du först och främst lokalisera myrboet. Titta under stenar, plattor, i grästuvor och krukor där svartmyror gärna bygger sina bon. Vilket de oftast gör några decimeter ner i jorden eller marken, gärna på en varm och solig plats där de i lugn och ro kan bygga sina gångar väl skyddade från väder och vind.

För att få bukt med myrbon utomhus kan du använda ett myrmedel som är enkelt att applicera direkt i boet. Här är ett flytande medel att föredra eftersom det tränger in på djupet då det rinner ut i boets olika gångar och förgreningar.

Ett annat effektivt sätt att bli av med myrsamhällen på tomten är att gräva bort dem. Det enda du behöver göra är att följa myrstigarna för att lokalisera boets kärna – sedan är det bara att ta fram spaden och börja gräva. I samband med detta bör du också kontrollera så att vattenavrinningen runt huset fungerar bra då myror även trivs i fuktiga miljöer.

Fällor och medel 

Myrdosor

Med en myrdosa får du en effektiv och hygienisk myrbekämpning som är säker för både barn och eventuella husdjur. En myrdosa innehåller en slags sirapsliknade sockerlösning som myrorna dras till och som, när de äter av den, fastnar på myrorna som sedan för den med sig in i myrsamhället. 

Inne i boet matas såväl larver som drottningen med det sötsliskiga betet (som även innehåller gifter), vilket gör att de så småningom dör ut; en procedur som vanligtvis tar mellan en till tre veckor.

Det som är viktigt att tänka på när det gäller myrdosor är att hålla rent från sötsaker som kaksmulor, godis, saft och läsk. Myrorna är nämligen så fiffiga att de lämnar doftspår till och från de platser där de har hittat godsaker.

Med doftspåren våttorkar du golv och andra ytor med regelbundenhet (gärna med en skvätt skurmedel) så att myrornas egna doftspår försvinner. Passa samtidigt på att torka rent på och runt platsen där myrdosan ska placeras, så är du garanterad en effektiv och relativt enkel bekämpningsmetod.

Myrmedel

Ett långtidsverkande pulver är ofta en effektiv bekämpningsmetod mot myror utomhus. Det kan även förhindra att myrorna tar sig in i en fastighet och är därmed en lämplig metod att använda på svåråtkomliga myrbon samt i förbyggande syfte.

Det finns även en form av myrpennor som med fördel kan användas för att skydda ett skafferi liknande mot angrepp. Det är dock viktigt att alltid läsa såväl instruktioner som innehållsförteckning noga då dessa medel kan vara skadliga för eventuella husdjur.

Rödceder

Rödceder är ett ekologiskt alternativ som är riskfritt för såväl människor och husdjur, och som genom sin doft lockar myror (och andra skadedjur) till sig. Rödceder finns som olja, i sprejform och som olika former av träprodukter, vilka går att använda både inomhus och utomhus (främst är det dock olja i sprejform som rekommenderas för utomhusbruk).

Sanering 

Vid riktigt stora angrepp bör du kan du kontakta en skadedjursspecialist som exempelvis Anticimex. De kan hjälpa till med en eventuell sanering, som i vissa fall är det enda sättet att bli av med långvariga och återkommande problem med svartmyror.

En sammanfattning av åtgärder du kan vidta själv 

 • Förvara alla livsmedel i tätslutande förpackningar
 • Torka bort matrester, smulor och annat spill omedelbart 
 • Töm och rengör sopkärlen ofta
 • Håll rent runt hundens/kattens matplats
 • Behandla med myrmedel i flytande- eller pulverform beroende på var myrorna finns 
 • Våttorka golv och andra ytor för att ta bort myrornas egna doftspår
 • Täta springor och glipor där myrorna kan ta sig in
 • Åtgärda eventuella fuktproblem i eller runt husgrunden
 • Undvik att planera buskar och träd intill husfasaden/grunden 
 • Gräv bort myrsamhällen du upptäcker utomhus 
 • Rensa bort stubbar, sly och annat rens som kan finnas på tomten
 • Håll altanen och uteplatsen så fri från matrester och annat som möjligt 
 • Vid återkommande och långvariga problem – kontakta en professionell skadedjurstekniker

Vanliga frågor om Svartmyror

Finns det något miljövänligt och skonsamt sätt att bli av med svartmyror?

Det finns fällor och produkter som är helt giftfria och därmed ofarliga för miljö, människor och husdjur. Ett exempel är rödcederolja och rödcederträ som bland annat finns att köpa hos Skadedjursbutiken, och som går att använda både inomhus och utomhus.

Kan svartmyror bitas och är betten farliga?

Svartmyror är inte kända för att bitas, deras ”brott” är snarare att utgöra ett irriterande moment samt utgöra en sanitär olägenhet. De bygger sina bon intill bostadshus och andra byggnader där det finns människor och således föda, och kan därmed lätt ta sig in i byggnader där de inte hör hemma.

Hur blir jag av med min myrstack på tomten?

Här kan du med fördel använda ett flytande myrmedel som rinner in och sprider sig i boets olika gångar, skrymslen och vrår. Ett flytande medel är i princip det enda som kan sprida sig så pass djupt in i boet att även drottningen nås. Får du inte bukt med stacken efter denna behandling kan du pröva med att gräva bort den.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)