Barkborrar » Ultimata Guiden

Barkborrar

Barkborren utgör inget hot mot huskonstruktioner.  I sällsynta fall har angripen ved tagits in och blivit liggande och därmed blivit den naturliga orsaken till att barkborren påträffats i hemmet. Barkborrens larver lever i eller under barken på barr- och lövträd.

I Sverige finns knappt 100 olika arter barkborrar. Samtliga arter angriper endast träd med barken kvar och de vita larverna håller sig till det yttersta virket och/eller barken. I samband med vårens ankommande kläcks barkborrarna. Om angripen ved blivit liggande i vedkorgen, kan man då kanske se hur de nykläckta barkborrarna söker sig till ljuset och då företrädesvis till fönstren.  Då barkborren endast angriper träd med bark och den typen av virke sällan används som byggnadsvirke, anses barkborren inte vara ett skadedjur i hemmet.

Vi rekommenderar

Bekämpa barkborrar

Genom att avlägsna angripen ved som har förvarats inomhus och/eller elda upp ved som misstänks vara angripen.

Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)