Vägglöss » Bli av med guide

vaggloss

Förekomsten av vägglöss blir tyvärr allt vanligare runt om i världen och så även i Sverige. Sedan början av 2000-talet har antalet saneringar mot vägglöss ökat markant. Den främsta orsaken är att vi reser mer och mer och vägglössen åker snålskjuts med oss hem i resväskan.

Vägglöss kan vara riktigt svåra att bli av med och kan ställa till med problem under en längre tid. Runt 10 000 hem i Sverige drabbas varje år av vägglöss. Om man reser mycket utomland eller handlar begagnade möbler eller kläder löper man en större risk att drabbas av vägglöss. Även studentbostäder är drabbade eftersom omsättningen på boende är relativ hög där.

Under dagarna gömmer sig vägglössen i springor i till exempel möbler och sängbottnar men de kan också finnas på ställen som bakom golvlister, lösa tapeter eller i böcker. De lägger sina ägg på mörka ställen. Under natten när mörkret kommer kryper de fram ur sina gömställen för att hitta en värd, ofta en sovande människa, som de kan bita och suga blod från.

Faktum är att vägglöss faktiskt kan klara sig utan föda och istället gå i dvala i upp till ett år så att låta dem svälta några dagar är tyvärr lönlöst. Den enda lösningen är att börja bekämpa omedelbart om du upptäckt att du har vägglöss i ditt hem. Vägglössen blir man inte av med på egen hand utan man får kontakta en saneringsfirma som utför bekämpningen. Många gånger kan saneringen dock göras helt utan kemikalier.

Snabbguide: Bli av med vägglöss

  • Minska risken att få vägglöss: Det absolut viktigaste är att minimera risken att vägglöss kommer in i bostaden. Om de kommer in är sanering oftast enda utvägen. Lössen kommer främst via kläder och väskor efter resor utomlands. Förvara därför kläderna i plastpåsar och tvätta allt när du kommit hem från resan.
  • Upptäck problemet i tid: För att begränsa problemen är det viktigt att vägglössen upptäcks i tid. Använd vägglössfällor som fångar upp krypande insekter. Upptäcks vägglöss bör åtgärder vidtas direkt. Börja inte städa eller försöka bekämpa på egen hand.
  • Ta hjälp med sanering: Upptäcks vägglöss är första steget alltid att kontakta fastighetsägaren (hyresrätt och bostadsrätt) eller försäkringsbolaget (villa). Be om att få snabb konsultation och bedömning hur sanering ska ske.
  • Begränsa till att sanering påbörjats: Begränsa vägglössens utbredning genom att tvätta kläder, plasta in möbler och sätta ut fällor.  Detta till att ett saneringsföretag skapat en plan för hur saneringen ska ske. 

Fakta om vägglöss

Det finns två olika arter av vägglöss som livnär sig på oss människor. De kallas för tropisk vägglus och vanlig vägglus. Den vanliga vägglusen är den absolut vanligast förekommande både i Sverige och i andra länder.

Vägglössen känner av vår kroppsvärme och utandningsluft och dras på så sätt till oss på natten. Honan lägger 1-5 ägg varje dag som sedan kläcks efter 1-2 veckor. Så fort vägglusen har kläckts kan den börja suga blod omgående.

Vägglössen kan bara krypa ca 30 meter så det vanliga sättet som den förflyttar sig på är att den helt enkelt liftar med oss människor till nya platser.

Hur känner jag igen vägglössen?

Vägglössen är mycket små djur, en fullvuxen vägglus är vanligtvis runt 4-5 mm lång och en nykläckt är så liten som 1-2 mm. Ett förstoringsglas kan alltså vara nödvändigt för att du säkert ska kunna identifiera dem. Färgen på vägglössen kan variera beroende på om de är blodfyllda eller inte, de kan vara nästan genomskinlig eller ljust gulbruna när de är tomma för att sedan övergå till en mer brunaktig eller roströd färg när de sugit blod. Framförallt de vuxna lössen brukar vara något mörkare.

Formen på vägglusen är oval och ganska platt men kan även vara något uppsvälld om den är blodfylld. Formen kan liknas vid en äppelkärna. Vägglusen har sex ben, tre på varje sida som är placerade nära huvudet. På huvudet finns även två antenner som kan vara lätt att missta för ben om du inte använder förstoringsglas. Antennerna är dock något kortare än benen. Vägglusen har små svarta och utstickande ögon på var sida om huvudet.

Hur vet jag om jag har vägglöss?

Vägglössen är väldigt bra på att gömma sig så de kan vara svåra att få syn på. Det första tecknet är oftast att man vaknar med kliande utslag på kroppen.

Inuti och runt sängen är troligaste den platsen där du kan hitta vägglöss eftersom de håller sig nära det ställe där de på nätterna kan hitta sin värd. Undersök därför sängen och möbler nära din säng. Leta framförallt efter små skrymslen, sprickor och skarvar där de gillar att gömma sig. Du kan också använda dig av fällor för att ta reda på om det rör sig om vägglöss. Om du hittar något som du är osäker på om det är en vägglus eller inte kan du skicka in den till en saneringsexpert som kan hjälpa dig med artbestämningen.

Lössen är inte alltid så lätta att hitta men de lämnar även en del spår efter sig som kan hjälpa dig att få svar på om det handlar om vägglöss.

  • Blodfläckar och avföring: Hittar du blodfläckar på dina sängkläder så kan det mycket väl handla om vägglöss. Likaså kan du hitta små svarta prickar på i eller i närheten av sängen, detta är vägglössens avföring.
  • Ömsat skinn: Lössen ömsar ibland skinn och dessa kan också hittas på platserna där lössen håller till, alltså i närheten av sängen.
  • Lukt: Om du har stora problem med vägglöss kan de faktiskt lämna en lite obehaglig lukt efter sig.
  • Bett: Betten som vägglössen lämnar efter sig brukar klia och är röda bettmärken med en svart prick i mitten. Ofta kan man se många bett inom ett mindre område på kroppen där lössen har rört sig.

Är vägglöss farliga?

Vägglössen gör ingen större skada på ditt hus och din inredning förutom att de kan orsaka missfärgningar av exempelvis sängkläder och vägglister på grund av sin avföring. Såvitt man vet sprider lössen inte heller några sjukdomar vidare mellan människor.

Däremot blir ju vi människor drabbade såväl psykiskt som fysiskt av dessa små djur. Vägglössen biter oss på nätterna vilket kan leda till både svullnad och klåda och ibland även allergiska reaktioner. Betten kan många gånger påminna om myggbett eller bromsbett och därmed kan de vara svåra att identifiera. Det som dock utmärker just vägglössens bett är att de ofta dyker upp flera bett tillsammans i en lång rad där lusen har rört sig framåt över huden. Många gånger går denna rad längs med en blodåder. Betten kan också uppträda mer fläckvis. Olika människor reagerar olika snabbt på betten och för en del kan det ta upp till en vecka innan de blir synliga medan andra reagerar snabbare.

Bara tanken på att vägglusen angriper oss på natten då vi sover och är försvarslösa kan ju vara riktigt stressande och obehaglig. Att vägglössen dessutom kan vara svåra att bli av med och vi därför kan behöva dras med dem under en längre tid gör ju situationen ännu svårare att hantera.

Hur sprider sig vägglössen?

Det allra vanligaste sättet som vägglössen sprider sig på är via resor, alltså att man tar med dem hem från semestern. Störst spridning brukar ske under vår- och sommarmånaderna. Vägglössen hamnar i resväskor och kläder och följer på så sätt med till ditt hem i Sverige där de sedan börjar föröka sig. Hotell har generellt sett stora problem med vägglöss eftersom de ofta har en hög omsättning på gäster från olika delar av världen.

Genom att köpa begagnade möbler och kläder kan du också få hem vägglöss till ditt hem. Även om det är saker som inte har använts på länge så kan vägglössen fortfarande vara vid liv eftersom de kan överleva i upp till ett år utan föda. Se till att undersöka begagnade möbler noga innan du tar in dem i ditt hem.

Ibland händer det också att vägglöss förflyttar sig mellan lägenheter. Framöverallt om det pågår en sanering så kan vägglössen börja leta sig vidare för att söka skydd. Likaså kan det inträffa att vägglöss tar sig vidare då man bär ut möbler i samband med saneringen.

En vägglus kan inte flyga och inte heller hoppa, den förflyttar sig bara genom att krypa eller lifta med en människa.

Hur undviker jag vägglöss?

En sanering kan vara både tidskrävande och kostsam så därför bör du göra vad du kan för att slippa råka drabbas av vägglöss.

Eftersom vägglöss än betydligt mer förekommande i andra länder, exempelvis USA, bör du vara extra vaksam om du reser mycket. I dessa fall är fällor bra att ha både hemma och med dig när du reser. Genom att använda fällor kan du upptäcka vägglössen i ett tidigt stadium vilket gör det lättare att bli av med dem.

När det gäller olika typer av högriskmiljöer såsom flyktingboenden, hotell och vandrarhem bör man alltid se till att ha fällor på plats för att kunna upptäcka eventuella problem med vägglöss i god tid. Genom att använda sig av fällor kan man bli varnad redan i ett tidigt stadium vilket underlättar avsevärt vid en sanering.

Tips till dig som reser

Ta för vana att alltid söka igenom ditt hotellrum efter spår av vägglöss. Om du skulle hitta vägglöss, se till att byta boende genast. Ta även med en fälla när du reser, på så sätt kan du snabbt upptäcka eventuella vägglöss på ditt hotellrum. Placera fällan under sängen.

Packa kläder i plastpåsar i din resväska så att vägglössen inte har möjlighet att ta sig in. Packa inte upp dina kläder på resmålet utan se till att förvara dem i plastpåsarna under hela vistelsen. Ta även med extra plastpåsar där du kan förvara din smutstvätt.

Placera inte resväskan och dina skor nära golvlister eller din säng. Förvara dem istället på en plats högre upp och så långt bort från sängen som möjligt. Använd gärna en väska av hårdplast istället för en tygväska eftersom risken då är mindre att lössen åker snålskjuts med dig hem.

När du kommer hem är det bra att försöka tvätta alla kläder som du använt under resan i 60 grader. De kläder som inte tål den höga temperaturen kan du istället lägga i frysen. De ska sedan ligga där i minst tre dygn och temperaturen ska vara minst -18 grader för att vägglössen säkert ska dö ut. Packa upp kläderna i ett rum med bra belysning och inte i sovrummet.

Dammsug resväskan noggrant. Dammsugarpåsen bör därefter slängas i en plastpåse som du knyter igen ordentligt och sedan placerar i frysen några dygn innan du slänger den i soptunnan.

Hur blir jag av med vägglössen?

Vägglössen kan vara mycket svåra att bli av med och det finns tyvärr inga snabba lösningar för att råda bot på dem. Om du upptäcker vägglöss ska du därför omedelbart ta hjälp för att få en professionell sanering av ditt hem. Om du försöker bli av med vägglössen på egen hand utan den professionella utrustning och utbildning som en fackman kan erbjuda är risken att problemen bara växer sig större. Tänk på att ett enda ägg efter en tid kan ställa till med stora problem. Vägglösen förökar sig snabbt så det finns ingen tid till att experimentera.

Kontakta både ditt försäkringsbolag och saneringsföretag omedelbart.

Upptäck vägglöss med varningsfälla

Ett effektivt sätt att upptäcka vägglöss är att använda sig av vägglössfällor som är en klistrig dubbelhäftande tejp. Fällan placeras på platser där vägglössen rör sig, exempelvis vid sängbenen. Eftersom vägglusen varken kan flyga eller hoppa måste den passera fällan på vägen upp till din säng, och fastnar istället i fällan. På så sätt kan du skapa en effektiv barriär där vägglössen inte tar sig förbi.

Om fällan fångar vägglöss betyder det att du har problem med vägglöss. Fällan används förebyggande och under pågående sanering. Upptäcker du vägglöss med fällans hjälp behöver du ta hjälp för att få professionell sanering.

Fällan ska alltså inte ses som en bekämpning av lössen utan som en varningsklocka att det finns löss i hemmet.

Vägglöss är vanliga fripassagerare i hemvändande resenärers bagage och frekventa charterresor har gjort att de förekommer allt oftare i svenska hem. Att bli av med vägglöss när de väl gjort sig hemmastadda är mycket svårt och kräver oftast professionell sanering. Bäst är att börja förebygga redan innan avresa, exempelvis med rödcederolja.

Att drabbas av vägglöss

Vägglöss tar sig sällan in i hemmet på egna ben. Vanligtvis bärs de in omedvetet av bostadsägaren själv. Antingen i resväskan efter en utlandsvistelse eller via möbler och textilier inhandlade på second hand. Vägglöss kan även finnas på svenska hotell som frekventeras av utländska resenärer.

Vägglössen, som trots sitt namn egentligen är skinnbaggar, håller till i skrymslen nära din sovplats och kommer fram på natten för att suga blod. Om du gett ofrivillig lift hem till ett gäng vägglöss märker du det troligtvis inte förrän du vaknar upp en morgon med kliande, röda bett på kroppen. Andra tecken kan vara svarta avföringsfläckar, små bloddroppar eller ömsat skinn på madrass och sängkläder. En mjölaktig lukt i sovrummet tyder på verkligt storfrämmande.

De platta insekterna är ofta svåra att upptäcka då de bara är 4-10 millimeter långa och nästan transparenta. (Precis efter en måltid blir de dock mörkbruna av blodet.) Hittar du inga levande exemplar kan indikationsfällor som placeras kring sängbenen ge säkert svar. 

Förebygg vägglöss

Att förhindra vägglössen från att följa med hem är absolut att föredra framför långdragna bekämpningsinsatser. Ta med några rödcederkulor i resväskan eller spraya den med avskräckande rödcederolja innan hemresan, så stannar vägglössen förhoppningsvis kvar på hotellrummet. För säkerhets skull bör du ändå dammsuga resväskan noga och tvätta kläderna på minst 60°C direkt vid hemkomst.

Bekämpning av vägglöss

Etablerade väggluskolonier är ytterst svåra att bekämpa själv. Försöker du flytta sovplatsen följer vägglössen bara efter och sprider sig i bostaden. Rödcederolja kan skrämma iväg dem tillfälligt, men dödar dem inte. Betänk att vägglöss kan ligga i dvala i över ett år i väntan på mat.

Det bästa är att kontakta en saneringsfirma för att bli av med skadedjuren permanent. Under en professionell sanering bor du kvar i bostaden och fortsätter agera ”bete” för att locka fram vägglössen. Tejpremsor med kiselgur, fossilerade kiselalger, runt sängramen kan hjälpa till att ge god nattro medan saneringen pågår. Vägglöss som kommer i kontakt med remsorna torkar ut och dör inom 1-4 veckor.

Frågor och svar 

Går det att bekämpa vägglöss själv?

Nej, upptäcks vägglöss bör saneringsfirma direkt kontaktas. De produkter som säljs inom denna kategori används framförallt för att upptäcka vägglöss tidigt och därmed begränsa skadan och saneringsbehovet.

Vad kostar en sanering?

Kostnaden beror på omfattningen, vilket i sin tur beror på hur tidigt saneringsföretaget kunnat sätta in åtgärder. Däremot täcks denna sanering oftast av hemförsäkringen.

Hur ser jag skillnaden på vägglöss och andra skadedjur?

Framförallt upptäcks vägglöss utifrån dess spillning som ser ut som små svarta prickar. Andra kännetecknen är små blodfläckar på lakanet samt att personer som blivit bitna får klåda. Är du osäker på vad det är för insekt? Kontakta en saneringsfirma som därmed kan komma och kontrollera vilken insekt det är och därefter ge råd om eventuell saneringsmetod. Relativt ofta är det inte vägglöss utan andra liknande insekter.

Hittas vägglöss främst på väggar?

Nej, vägglöss hittas främst i, eller vid, sängar. Det engelska ordet för dessa insekter, bed bugs, är mer rättvis gällande dess förekomst. De kan däremot även upptäckas på väggar, ofta vid tapetskarvar. Vägglöss tillhör inte ens arten löss utan är en slags skinnbagge.

Hur skyddas sängen från vägglöss?

Klisterfälla kan monteras på sängens ben för att därmed fånga in de löss som försöker ta sig upp. Däremot kan insekterna även komma till sängen via exempelvis kläder och värd (människa). Med ett madrasskydd stängs eventuella vägglöss in i madrassen under natten. Ett bra alternativ vid exempelvis utlandsvistelse på hotell där misstanke finns att det finns vägglöss.

Klicka för att se fler produkter mot Vägglöss

Betyg på guiden:

3.9/5 - (33 votes)