Hem / Vägglössprodukter

Bli av med vägglöss - produkter

Med klisterfällor och lösskoppar kan angrepp av vägglöss i hemmet upptäckas på ett tidigt stadie. Vid misstanke om löss på exempelvis hotell kan madrasskydd användas för att minimera risken att lössen ska angripa personerna i sängen. Under produkterna finns en längre guide om vägglöss. 

Populära produkter

-13%
Det ursprungliga priset var: 229 kr.Det nuvarande priset är: 199 kr.
-15%
Det ursprungliga priset var: 587 kr.Det nuvarande priset är: 499 kr.

Visar alla 16 resultat

-13%
Det ursprungliga priset var: 229 kr.Det nuvarande priset är: 199 kr.
-8%
Det ursprungliga priset var: 597 kr.Det nuvarande priset är: 549 kr.
-15%
Det ursprungliga priset var: 587 kr.Det nuvarande priset är: 499 kr.
-13%
Det ursprungliga priset var: 229 kr.Det nuvarande priset är: 199 kr.
-8%
Det ursprungliga priset var: 597 kr.Det nuvarande priset är: 549 kr.

Snabbguide: Bli av med vägglöss

Kiselgur

Kiselgur kan användas för att bekämpa en rad olika krypande insekter. Det strös ut i tunna stråk och när insekterna kommer i kontakt med medlet kommer dess yttre skal att påverkas och de dör inom kort. 

Vägglössfälla

Det finns framförallt två olika slags modeller av vägglössfällor. Den ena är en klisterfälla som vägglössen fastnar på när de försöker ta sig förbi klisterarket. Det andra är en liten skål som lössen kan klättra in i men inte ta sig ur. Dessa kan användas för att upptäcka angrepp av vägglöss, hindra att de sprids samt begränsa dem till att sanering kan genomföras. Fällorna kallas ibland för “varningsfällor” utifrån att de varnar för ett lusangrepp.

  • För att bekräfta eventuellt angrepp
  • För att kontrollera resultat av sanering
  • För regelbunden kontroll där risken är extra stor

Även om kiselgur och vägglössfällor kan döda vägglöss så används dessa inte för total bekämpning. De ska snarare användas för att upptäcka lusangreppen. Sanering!Har det konstaterats vägglöss behöver generellt en sanering genomföras. En saneringsfirma kan avgöra om en total sanering behöver ske eller vilka åtgärder som behöver vidtas. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid lusangrepp då sanering eventuellt kan gå på hemförsäkringen. 

Vanligast vid sängen

De allra flesta angrepp av vägglöss sker genom att lössen först tar sig upp i sängen. Det är därmed vid sängbenen som fällor ska ställas ut för att tidigt upptäcka eventuella angrepp. Det är även av den anledningen som sängskydd är de vanligaste skydd som kan köpas mot löss. Det finns exempelvis madrasskydd som “plastar in” hela madrassen och därmed gör det omöjligt för lössen att suga blod från den som ligger i sängen på natten. (Se mer nedan)

Minska risken med…

Sängskydd

Ett sängskydd består av en tejp som sätts upp kring ben eller sängram. På tejpens yta finns kiselgur vilket innebär att de löss som passerar över tejpen kommer att dö inom kort.

Madrasskydd

Ett madrasskydd omsluter sängens madrass och håller därmed de löss som eventuellt finns i madrassen instängda. Kan exempelvis användas vid misstanke om vägglöss på vandrarhem/hotell utomlands. 

Var vaksam vid utlandsvistelse & secondhand-köp

Den vanligaste orsaken till att vägglöss kommer in i ett hem är via resväskor och kläder som varit utomlands samt via möbler som köps på second hand. Vid misstanke om att det kan finnas löss på hotellet - lägg inte väskan på golvet och ha kläderna helst inplastade i påsar. Dessutom bör kläder/väskor stå en bit bort från sängen eftersom vägglössen främst dras till sängar. Tvätta/frys även kläderna direkt om det visar sig att besök har skett hos en vän som har vägglöss. 

Tecken på angrepp

Vanliga tecken på angrepp av vägglöss är rodnader, svullnader och klåda. Det beror på att vägglössen krupit fram från madrassen, nattetid, för att suga blod från de som sover i sängen.

Ett annat tecken är att de har fångats i de lusfällor som ställts ut. Lusen känns igen på dess breda och ovala kropp samt dess gulbruna/rödbruna färg. Har klisterfällor, eller andra insektsfällor, monterats vid sängar kan även andra insekter fångas. i detta fall är det viktigt att kontrollera vad för slags insekter det är så att bekämpning kan ske på ett korrekt sätt. Löss kan även upptäckas genom att dess spillning (små mörka fläckar) hittas på madrassen eller andra ställen där de gömmer sig dagtid. Andra tecken är hudömsningar och mycket små blodfläckar. 

Vem betalar sanering?

Eftersom kostnaden för att sanera ett helt hus kan bli över 100 000 kr är det viktigt att påbörja sanering så fort som vägglössen upptäckts. “Det är fastighetsägarens ansvar att problem med vägglöss åtgärdas och löses så fort som möjligt” / Folkhälsomyndigheten

Hyresrätt - Kontakta i första hand fastighetsägaren. De har oftast avtal med saneringsföretag som kan genomföra saneringen utan att det kostar något för hyresgästen. 

Bostadsrätt - Kontakta styrelsen i bostadsrättsföreningen. Detta både för att de ska kunna kartlägga var lössen finns samt att de eventuellt har en försäkring som kan ersätta för sanering. Om inte föreningen kan hjälpa till, kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring. 

Villa - Kontakta försäkringsbolaget där hemförsäkringen finns. 

Kompletterande produkter FAQ

Är vägglöss farliga?

Nej, vägglöss är inte farliga men däremot kan dess bett skapa både svullnader och klåda. En del människor kan även få allergiska reaktioner av det saliv som lusen avger när den suger blod.

Kan vägglöss förstöra väggar och möbler?

Nej, även om det heter vägglöss så hittas dessa främst i sängar och soffor. De livnär sig på blod och förstör inte möblerna.

Hur länge kan vägglöss finnas kvar på möbler och kläder?

Vägglöss kan överleva i ca 12 månader utan att behöva suga blod. Därmed kan lössen komma in i huset via exempelvis second-hand möbler även om dessa stått länge i affären.

Hur bekämpas vägglöss bäst?

De produkter som nämns ovan kan användas för att upptäcka angrepp av vägglöss på ett tidigt stadie. Däremot är det nästan omöjligt att bekämpa dem på egen hand. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om sanering ingår i hemförsäkringen!

Hur kan lössen nå sängen trots att klisterfällor finns på benen?

Med klisterfällor kring sängbenen kan inte lössen tas sig upp i sängen. Däremot kan de följa med kläderna. Ha därför inte kläder, eller andra textilier, på sängen som tidigare legat på golvet eller som av annan anledning kan ha löss på sig.