Fågelkvalster » Ultimata Guiden

Fågelkvalster

Fågelkvalster, som även kallas fågellöss, är ett kvalster som livnär sig genom att suga blod från sitt värddjur som huvudsakligen är fåglar. I brist på värddjur kan även fågelkvalster angripa andra djur och i enstaka fall även människor.

Följande går vi igenom hur man undviker att få med sig in fågelkvalster, hur de ser ut och hur man kan motverka dem i sin omgivning.

Snabbguide

  1. Städa: Städa undan övergivna fågelbon.
  2. Motverka: Genom att hålla rent från gamla fågelbon samt byta kläder om du har besökt eller har exempelvis har en hönsgård.

Vi rekommenderar

Kort om fågelkvalster

Fågelkvalster ingår i gruppen kvalster som i sin tur är en underklass av spindeldjur. I Sverige finns cirka 1000 kända kvalsterarter. Fågelkvalster livnär sig på att suga blod från sitt värddjur som, vilket namnet klargör, huvudsakligen är fåglar. Då de lever bland fågelfjädrar kallas de även fågellöss. Det är bara om brist på värddjur uppstår som fågelkvalster söker sig till andra djur eller människor. Om man som människa angrips kan klåda, irritation, utslag och eventuell allergi uppstå. Det är dock viktigt att veta att fågelkvalster inte kan fortplanta sig utan fågelblod och kan därför inte etablera sig i hemmet.

Utseende

Vuxna röda kvalster är cirka 1 millimeter långa med 8 ben. De förändras i färg genom att vara röda efter en blodmåltid, men därefter långsamt gå mot grått, svart och slutligen vitt. Kvalstret minskar även en del i storlek varefter måltiden förbrukats.

Livscykel

Fortplantning gynnas av värme och fukt vilket kan förvärra problemen under sensommar och tidig höst. Kvalsterhonan lägger ägg efter måltid. Äggen utvecklas till larv, nymf och därefter till könsmogna kvalster, vilket tar ungefär drygt en vecka.

Motverka

Fågelkvalster motverkas genom att städa undan gamla fågelbon under våren samt genom att undersöka om det finns fåglar i närheten som kan vara orsaken. Har du besökt eller har hönshus eller liknande, byt kläder då de annars tillfälligt kan följa med in i huset.

 Preventiv behandling

  • Under våren bör gamla, övergivna fågelbon tas bort då de kan vara en orsak till spridning.
  • Finns fåglar i närheten, hönshus eller liknande kan dessa vara en källa till problem.
Klicka för att se fler Bloginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)