Fjärilslarver » Ultimata Guiden

Fjärilslarven är det utvecklingsstadiet som fjärilen (imago) befinner sig i mellan ägg och puppa. Under larvstadiet sker tillväxt, vilket gör att larven har stor aptit. Det är också anledningen till att larver, huvudsakligen inom jordbruket, kan upplevas som skadedjur. Fjärilslarver finns i många olika skepnader beroende på fjärilsart och ofta fascineras vi av deras olika utseende och färger.

Det är under sommarhalvåret som vi hittar fjärilslarver och då oftast utomhus. Fjärilen lägger sina ägg på en värdväxt som innehåller den näring som lämpar sig för just den fjärilsarten. När larven ätit upp sig förpuppas den innan den blir en fullfjädrad fjäril. I våra hem är det mottfjärilars larver som kan orsaka problem då de spinner trådar i angripna varor. Det i sin tur kan göra att varan klumpar ihop sig och kan mögla. Klädesmalens- och pälsmalens larver orsakar skador på textilier i vårt hem och räknas därmed in bland hemmets skadedjur.

Vi rekommenderar

Kort om fjärilslarver

Fjärilslarver är larver från arter i ordningen Lepidoptera. De innehåller fjärilar och nattfjärilar. En fjärilslarv har en livslängd på 7 – 14 dagar. Dess uppgift är att äta så mycket som möjligt innan den ska gå in i puppstadiet för att därefter utvecklas till fjäril. Larven utvecklas ur ett ägg som vanligtvis lagts på en värdväxt. En del larver kläcks även inuti stammen på växter och ett fåtal är predatorer. Predatorerna livnär sig på myrlarver eller bladlöss. Larven ömsar skinn tre till fyra gånger innan den är fullvuxen. 

Utseende

Fjärilslarver varierar i både storlek och färger beroende på vilken fjärilsfamilj de tillhör och beroende på vilken värdväxt den har. Gemensamt är att de har en långsträckt, spolformad kropp med sex främre ben och som mest fyra par bukfötter.

En svärmarlarv kan bli upp till 10 cm och har ett analhorn på framdelen som kan uppfattas som en tagg. Det är dock inget den sticks med. Spinnare är håriga larver. Dessa kan orsaka lätta allergiska reaktioner vid hudkontakt. Mätarlarv tar sig fram genom att dra ihop kroppen på mitten och sen sträcka ut sig. Dess gång ser ut som om larven ”mäter” sin framfart, därav namnet. Många larver har starka varningsfärger och ämnen från värdväxter gör att en del smakar illa.

Utvecklingsstadier

Larv är den andra utvecklingsfasen i fjärilens fyra utvecklingsfaser; ägg, larv, puppa och imago. Larvens utvecklingsfas varar cirka 7 – 14 dagar beroende på temperatur.

Motverka

Fjärilslarver är sällan ett bekymmer annat än i jordbruket då deras aptit kan förstöra grödor. Skulle problem uppstå i trädgårdens odlingar, bör man ta råd av de som är kunniga inom växtskydd eller av återförsäljare av växter.

Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)