Fjärilar (dag- och nattfjärilar) » Ultimata Guiden

Fjärilar är insekter och kännetecknas av att de flesta har två par vingar. Det finns ett flertal olika undergrupper i fjärilsfamiljen så som dag- och nattfjärilar.  Fjärilar är viktiga pollinatörer och med hjälp av attraherande växter vill vi ofta locka dem till våra trädgårdar.

Kort om dag- och nattfjärilar

Fjärilen är en insekt med två par vingar som mer eller mindre är täckta av små vingfjäll. I Sverige finns cirka 2900 olika fjärilsarter, av dessa är endast 12 % dagfjärilar. Förutom att många fjärilar är färgglada och vackra att titta på, är de också viktiga för pollineringen i naturen. Deras föda består av nektar, bladlussocker, frukter, sav, men även av extremiteter och as. Vissa växter är helt beroende av fjärilar på grund av deras mundel som är en formad som en ihoprullad snabel och fungerar som ett sugrör. 

Utseende

Eftersom fjärilar kan variera så oändligt i färger och mönster är det karakteristiska att de har två par vingar. Antennerna kan skilja sig åt, hos dagfjärilarna avslutas de oftast med en liten klubba, till skillnad mot nattfjärilarnas som ofta är fjäderlika hon hanen och raka utan klubba hos honorna. Dagfjärilar är ofta färggranna och aktiva på dagen, medan nattfjärilarna är mer kamouflagefärgade och aktiva på natten, men detta är regler med många undantag. Nattfjärilar delas också upp i två grupperingar utifrån storlek. Även fjärilslarver varierar i både storlekar och färger.

Utvecklingsstadier

Fjärilar genomgår en fullständig förvandling från ägg, larv, puppa och till fjäril. Det tar cirka 7 – 14 dagar för larven att bli puppa och cirka 7 – 14 dagar för puppan att bli fjäril. Parningen sker sommartid och därefter lägger honan ägg på en värdväxt. Både hona och hane dör ett par veckor efter parning. När larven kläcks utgör värdväxten dess föda fram till puppstadiet.

Motverka

Det finns ingen anledning att motverka fjärilar i dess fjärilsstadie. Inom jordbruk kan vissa larver orsaka skada i större mängd.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)