Humlor » Ultimata Guiden

Humlan är en insekt som tillhör familjen långtungebin, som i sin tur tillhör ordningen steklar och överfamiljen bin. Vissa arter i denna familj bildar bisamhällen, men i övrigt är merparten solitära insekter. Bland de arter som är sociala och bildar samhällen återfinns bland annat humlorna.

Snabbguide Humlor

 • Humlan är en insekt som tillhör familjen långtungebin
 • Det finns cirka 40 kända humlearter i Sverige
 • Humlor kan flyga i (nästan) alla typer av väder
 • En humla pollinerar (i stort sett) varje blomma den besöker
 • Humlor är viktiga pollinerare och därmed att betrakta som nyttodjur
 • Besvärande humlebon kräver oftast sanering
 • De humlearter som bildar samhällen bor ofta många i ett och samma bo

Fakta om humlor

Humlor förekommer främst i de norra delarna av jordklotet med runt fyrtio kända arter i Sverige. Bland de vanligaste arterna återfinns, bland andra, hushumla, ängshumla, åkerhumla samt trädgårdshumla.

Många humlor trivs i blomrika miljöer, såsom ängar, parker och trädgårdar. I dessa miljöer har de en extra viktig roll som pollinerare, inte minst av frukt och bär. Detta bidrar inte bara till ett ökat antal humlor men också större skördar, vilket sker utan åverkan på byggnader och fastigheter. Humlor bör därmed ses och behandlas som nyttodjur snarare än skadedjur, vilket betyder att de bör lämnas ifred.

Humlans vetenskapliga namn är Bombus, vilket påminner mer om engelskans ord för den omtyckta nyttoinsekten ”bumblebee”.

Utseende

Som med många andra arter blir det lättare att känna igen vissa mönster ju längre tiden går och ju mer man studerar en specifik insekt. När det gäller humlor är de olika stora och olika formade beroende på art. Det är också så att olika arter trivs i olika miljöer, så lär du dig lite om det kommer det att bli lättare att veta vilken art du har framför dig.

Det som generellt är kännetecknande för humlor är deras flerfärgade orangebruna fält som täcker stora delar av mellan- och bakkroppen. Pälsen är ofta lite ”rufsig” och kan skifta i färg, särskilt på bakbenen. Vissa arter (som ängshumlan) har en ”gul krage” som sträcker sig över nackpartiet ut till vingarna.

Förutom nämnda kännetecken (som alltså är generella) går det även att i viss mån artbestämma humlor efter vilket datum det är. Hur då?  Jo, eftersom olika arter visar sig under olika tider på säsongen har man kunnat fastställa att såväl mörka som ljusa jordhumlor kommer fram någon gång runt mitten av april, vilket även gäller för ängs, – hag- och åkerhumlor.

Reproduktion

Varje år, i samband med att humlorna först kikar fram, är det alltid drottningen som är först på plats. Den enkla anledningen är att det endast är humledrottningar som övervintrar. Drottningen parar sig endast en gång, vilket bland vissa arter kan ta upp emot 40 minuter eller längre, beroende på om hanen redan har parat sig (vilket kan ske flera gånger under en och samma säsong).

Parningen sker under sensommaren och efter parningen dör hanarna, medan drottningarna gräver ner sig i marken för att övervintra. Under tiden som drottningarna ligger i vinterdvala sparas spermierna i en slags ”boll” tills dess att det är dags för honorna att vakna till liv igen.

De ägg (oftast ett tiotal) som sparats befruktas sedan med den sparade sperman, varpå drottningen ruvar på under ett par dagar innan äggen kläcks.

Levnadssätt

Humlor är både effektiva och viktiga som naturens pollinerare. Då humlorna har en kropp täckt med hår fastnar mycket pollen på kroppen och förs på så vis vidare från blomma till blomma.

Humlorna hittar näring från olika slags blommor och det proteinrika pollenet är dessutom larvernas viktigaste näring. Det är särskilt på våren som drottningen behöver äta mycket pollen så att hon kan utveckla ägg och börja sitt sökande efter en lämplig boplats.

I blommornas nektar är socker den enskilt viktigaste energikällan, och skulle humlorna av någon anledning bli utan detta sockerintag skulle pollineringen bli ordentligt lidande. De behöver också en hög energinivå för att bibehålla en hög temperatur i boet, men också för att klara av att producera vax – något som möjliggörs av humlornas egenproducerade värme.

Utan humlornas pollinerande skulle landets skördar, frukt- och bärodlingar vara avsevärt mycket mindre.

Beteende

Beroende på art avgör humlornas tungor, och i synnerhet längden på densamma, vilka växter som respektive art hämtar sin nektar ifrån. Det är drottningen som först vaknar av de första värmande solstrålarna, varpå hon börjar sitt sökande efter en lämplig boplats.

Ett övergivet sorkbo, en grästuva, en hålighet eller ett ihåligt träd är bara några exempel på platser där humlor bygger bo. När drottningen väl har hittat en plats att bygga sitt bo på startar hon ett helt eget samhälle som, en bit in på säsongen, kan bestå av hundratals humlor.

Ge humlorna en hjälpande hand

Den som är lite extra observant har kanske noterat att humlor gärna flyger strax ovanför marken, i synnerhet tidigt på våren. Det är nämligen då humledrottningen är ute och letar efter en lämplig boplats, vilket gärna får vara i en hålighet.  

För att hjälpa humlorna i detta sökande kan du ta en lerkruka som du sätter upp-och-ner över en hålighet (exempelvis ett sorkbo). Lägg gärna dit lite gräs eller mossa också, som humlorna kan gräva ner sig och gömma sig i om så behövs.

Det är även bra att låta (åtminstone en liten) delar av gräsmattan och eventuella planteringar vara lite vildvuxna för att på så vis locka klövern att blomma (klöver är riktig ”humlemagnet”).

Ett annat enkelt knep är att plantera blommor i varierande färger, och gärna sorter som blommar under olika delar av säsongen men vid olika tillfällen. På så vis hjälper du till att förlänga blomningssäsongen, vilket i sin tur ökar humlornas möjligheter att hitta mat även i slutet av säsongen.

Tips för att locka till sig humlor

För den som tycker om humlor och vill se dem i sin trädgård finns det en rad blommor, kryddor och växter som är extra bra att plantera.

I alfabetisk ordning:

Fingerborgsblomma, isop, klöver, lejongap, maskros, mynta, oregano, rallarros, salvia, stormhatt, timjan, väddklint och ärtor.

Det går också bra att bygga ett eget humlebo med relativt enkla medel:

 1. Välj en solig plats
 2. Gräv en grop så pass djup att 1/3 av krukan syns ovan mark
 3. Fyll upp botten av krukan med lecakulor eller grus
 4. Fyll på med gräs eller mossa
 5. Ställ krukan stadigt i gruset och med botten uppåt
 6. Fyll på med sten över hålet så att humlorna kan ta skydd (inte mer än att de kan ta sig in)

Tips för att bli av med humlor

Att humlor är viktiga pollinerare gör att professionella skadedjursreglerare som Anticimex oftast rekommenderar att humlorna ska bli lämnade ifred. En sanering av ett humlebo kräver till exempel att boet är beläget på en uppenbart besvärande plats, som inuti, alternativt precis intill, ett bostadshus.

Om du har blivit stucken

 • Försök ta bort gadden
 • Lindra smärta, klåda och sveda med kylbalsam, salva eller gel
 • Behandla allergi med antihistaminer

Låt bli att ”pilla” och klia så gott det går för att undvika att området blir infekterat

Vanliga frågor om Humlor

Kan humlor gå till attack?

Humlor är inte direkt kända för att vara aggressiva men det betyder inte att de aldrig försvarar sig. Dock är det en myt att humlor bränns eftersom de faktiskt är bin, vilket innebär att de sticks. drottningar, som den här guiden fokuserar på, kan stickas med sin gadd om de provoceras, men det ska mycket till för att de ska känna sig så hotade.

Kan humlans stick vara farligt?

Oftast känns det ”bara” som ett stick precis när humlan penetrerar huden med sin gadd, och i vissa fall kan man känna en pulserande och ganska intensiv smärta runt just det området. Ofta uppstår även en mindre svullnad, följt av en rodnad, runt området å huden, vilket kan ge upphov till klåda och sveda. Skulle du eller någon i din närhet få en allergisk reaktion till följd av ett stick (gäller såväl geting, bi som humla) är det viktigt att du, eller personen i fråga, kommer i kontakt med vården snarast möjligt.

Stämmer det att även humlor tillverkar vax?

Ja, det stämmer. Med hjälp av honung, som både bin och humlor tillverkar av växternas söta safter (exempelvis nektar), rör, - druv- och fruktsocker i kombination med sina egna kroppsenzymer.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)