Flygmyror » Ultimata Guiden

flygmyror

Flygmyror är ingen egen myrart utan snarare hannar eller drottningar från olika myrarter. Dessa myror är i behov av sina vingar för att kunna ta sig från stacken för att para sig. Dock flyger de endast under en begränsad tid, vilket vanligtvis just efter kläckning, och de brukar därför kallas för flygmyror.

En mer korrekt benämning för flygmyror skulle vara ”bevingade insekter” då de tillhör klassen insekter, som i sin tur omfattar alla olika typer av insekter med vingar. När gemene man talar om myror i största allmänhet är det dock oftast arter som svartmyra eller hästmyra som avses, åtminstone om man bor i Sverige.

Snabbguide

 • I Sverige finns det cirka 80 kända myrarter
 • Flygmyror kan bara flyga ett kort tag
 • Efter regn är det extra risk för stora mängder flygmyror
 • Förebygg genom att täta sprickor och springor
 • Torka rent på skärbrädan och gå ut med soporna
 • Bekämpa med myrr, rödcederolja, ättika eller såpvatten
 • Har du husdjur – ta undan mat och vatten
 • Ta bort eller klipp buskar och växter

Fakta om flygmyror

Myrans familj (Formicidae) består av cirka 14 000 arter. De flesta lever i välorganiserade kolonier i tropikerna. Kolonierna kan i sin tur bestå av miljontals individer som delas in i subfertila eller sterila honor. För gemene man är de kanske mer kända som ”arbetare” eller ”soldater”, medan fertila hanar är mer kända som ”drönare” och fertila honor som  ”drottningar”.

Då en enskild myra inte kan leva utan sin stack bildar myror hela samhällen som är extremt logiskt uppbyggda och välplanerade. Samhällets individer, som består av honor, hanar och arbetare, har alla en tydlig roll och funktion.

Just flygmyror är ofarliga även om de många gånger kan upplevas som obehagliga och påflugna (ursäkta ordvitsen). Precis som bland ”vanliga myror” är hanar och honor ute efter att para sig och bygga upp nya samhällen.

I ett myrsamhälle är det dock endast drottningen som är fertil, vilket innebär att en och samma myrkoloni måste producera många nya fertila myror för att nya myrsamhällen ska uppstå. Det är just dessa myror, de som är fertila, som har vingar och kallas för flygmyror.

Beteende

Föds man som myra föds man in i ett livslångt åtagande gentemot sina medmyror i myrsamhället. När man väl har blivit tilldelad ett så kallat kast är det där man blir tills man dör.

På många sätt liknar också myror oss människor, inte minst då det ofta finns husdjur i ett myrsamhälle. Som bladlöss till exempel. De suger växtsaft ur rötter som växter långt nere i marken och när de släpper sin avföring (som är full av socker) blir den föda för myrorna. När bladlössen blir för gamla för att göra någon egentlig nytta blir de myrmat.

Då myror gräver och rör om i jord och mark hittar de ofta mängder med föda i form av insekter och andra småkryp. De sprider också fröer från och mellan växter, så många ser även myror (och flygmyror) som en form av nyttodjur.

Myror ger sig ofta ut tillsammans med ett gäng andra myror, vilket får ses som något positivt ur ett myrperspektiv. Inte minst med tanke på de faror som lurar i naturen. Med tanke på hur riskfyllt det är att lämna stacken är det extra viktigt att minst en dräktig hona överlever utflykten. Är det då många flygmyror från olika samhällen som är ute samtidigt påverkas även den genetiska spridningen i positiv riktning.

Hur gör de för att synkronisera sig så bra?

Det finns en rad faktorer som samverkar när flygmyror från olika samhällen ”råkar träffas”. För den som drabbas av en svärm eller en stor mängd flygmyror kan det verka som att det är slumpen som avgör att de hamnat just där. Men det är som sagt lite mer komplext än så, och där spelat bland annat väder och vind en viktig roll.

Efter en regnig dag eller natt är det till exempel extra stor risk (för den som betraktar flygmyror som skadedjur) att påträffas en stor mängd flygmyror i trädgården eller ute på altanen.

Flygmyrorna styrs nämligen av en så kallad cirkadisk klocka som visar när det är extra gynnsamma väderförhållanden för en drottning att gräva ner sig I marken. Vilket sker efter det att hon precis har parat sig. Det finns till och med forskare som påstått att 16.30 är den ultimata tiden för myrorna att lämna hemmet!

Myrorna kommunicerar även med hjälp av feromoner och ljud, som uppstår när myrorna gnider bakkroppen mot mellankroppen.

Utseende

Och på tal om kroppen: myror har en unikt uppbyggd kropp vilket gör att de är lätta att känna igen. Myror finns i många olika färgnyanser; allt svart till brun eller röd, och även som kroppen är uppbyggd på i princip samma sätt är olika arter och individer i en mängd olika storlekar.

Myrans antenner är brutna och vissa myror, oftast hanar, har vingar och kallas för flygmyror. Kroppen är ofta smärt och smidig och huvudet stort med stora, utmärkande fasettögon. Just ögonen är extra viktiga för hanarna i jakten efter honor.

Drottningen tillhör också klassen bevingade insekter, och även om drottningarna kan te sig större än icke fertila honmyror så är de mindre än sina bevingade hankompisar.

Majoriteten av alla myror är dock vinglösa och därmed icke fertila honor. De känns också igen på sina tre punktögon som sitter högt uppe på hjässan, även om vissa arter helt saknar ögon. Det finns även arter som har ett enda punktöga på var sin sida om huvudet.

Levnadssätt

Flygmyror är myror som får vingar när de ska para sig. De utgår ifrån myrkolonins grund, myrboet, där de också kläcker de ägg som ska bli nya myror efter det att de har förpuppats.

I en och samma myrkoloni kan det finnas flera drottningar. De kan vara fertila och lägga ägg vid samma tidpunkt och kan då få hjälp av sina infertila honkompisar, som kan vara antingen arbetare eller krigare.

Under vissa tider på året föds de så kallade flygmyrorna; bevingade honor och hanar som lämnat sina bon för att svärma. Medan flygmyrorna väntar på rätt tid att för att svärma lever de kvar i myrboet till dess att väderförhållanden är så gynnsamma som möjligt.

Utbredning

Myror finns nära nog över hela världen. Hur många individer som finns varierar, men det rör sig om siffror runt tiotals biljarder. Det motsvarar omkring en procent av världens totala insektspopulation.

I Sverige finns det runt åttio kända myrarter. Ett fåtal klassas som skadedjur, åtminstone sett till naturen, då många myror pollinerar och föder på andra, ibland skadliga, småkryp. Det är främst tre arter som klassas som skadliga myrarter i Sverige: svartmyror, faraomyror och hästmyror.

Vissa myrarter svärmar mellan juni och augusti, gärna under regnfria dagar i samband med åskoväder. Under sensommaren har flygmyrorna sin bästa period och det är också då du kan se stora svärmar ”komma från ingenstans”. Flygmyror tycker om värme, vilket kan härledas till att det krävs en särskild temperatur för att de ska kunna flyga.

Flygmyror föds endast en viss tid på året. De lever, lämnar boet, svärmar, fortplantar sig och bildar nya kolonier. Alla larver går igenom en metamorfos i tre steg som omfattar stadierna ägg, larv, puppa, innan de blir myror.

När det är dags att svärma flyger myror från en mängd kolonier ut samtidigt då vi pratar om extremt synkroniserade småkryp. Det är därför vi ofta får känslan av att plötsligt bli invaderade av både vanliga myror och flygmyror.

Reproduktion

Myror svärmar när de parar sig, och efter det att hanarna har slagits med varandra för att få möjlighet att para sig, så dör de. Därmed är hanarnas livsuppgift fullbordad. Annat är det med honorna som flyger vidare för att hitta ett lämpligt ställe att gräva ner sig på. När de hat gjort det lägger de sina ägg och bygger upp ett nytt samhälle. Det är under denna period som honorna biter av sig vingarna och blir drottningar.

De nykläckta larverna hänger i klumpar intill varandra. Larverna är antingen plattade, cylindriska eller styva med förmågan att kröka kroppen så att den blir ännu mindre. Endast de larver som är rörliga kan spinna en kokong innan de förpuppas.

Bekämpa flygmyror

Myror bygger ofta bo i husgrunder och paneler. För att komma åt dessa kan du med fördel använda en myrdosa. På myrorna fastnar ett medel som myrorna för med sig tillbaka till kolonin. På så vis förgiftas hela myrboet.

Ett annat effektivt medel är rödcederolja; en eterisk olja som kommer från rödcederträdet och som kan användas både som doftsättare och skadedjursbekämpare. Oljan blandas med vatten och sprejas på och runt områden där myrorna samlas. Även myrr går fint att spreja eller strö ut närheten av myrornas tillhåll.

Flygmyran som skadedjur

Myror är ofta rovdjur som fångar mindre, ibland skadliga kryp. Därför kan de även ses som nyttodjur, inte minst för att de minskar angrepp från andra skadeinsekter. Det finns till och med områden i Kina och Amerika där myror används som skydd i stora odlingar.

Dock ser de flesta på myror och flygmyror som skadedjur, vilket de också lätt blir om de lyckas ta sig in i ett bostadshus eller liknande. Där kan de ta sig in i såväl skåp som lådor och andra utrymmen, för att äta på sötsaker och annat som lockar myrorna till sig. Det går dock att förebygga intrång genom att

 • Hålla rent i kökslådor, skåp och på skärbrädor
 • Förvara livsmedel i väl slutna burkar och förpackningar
 • Täta alla lister och eventuella springor
 • Gå ut med soporna regelbundet
 • Torka bort eventuella doftspår som myrorna lämnat
 • Försöka hitta boet och flytta alt. ta bort det

Inomhus räcker det oftast att torka rent med antingen såpa, diskmedel eller ättika som blandas ut med vatten. Du kan också testa med en blandning av tvål, vatten och några droppar pepparmyntsolja. Det är också fullt tillräckliga medel för att eliminera de doftspår myror garanterat lämnar efter sig.

Har du fått myrangrepp utomhus, exempelvis på växter och buskar eller i krukplanteringar, kan du prova att duscha bladen med milt såpvatten eller med bara vatten. Har du fått problem med myrbo i en krukplantering bör du byta all jord alternativt planera om allt i en helt annan kruka. Du kan också prova att odla eller placera ut krukor med pepparmynta ute i trädgården, och gnida bladen mot de områden som flygmyrorna gillar.

Det sägs att även kanel, svartpeppar och nejlika ska verka avskräckande.

Vanliga frågor om Flygmyran

Kan flygmyror bitas?

Ja, det kan de, med det är sällan av intresse då de istället fokuserar på att bita av sig sina vingar så snart de har hittat ett lämpligt ställe att landa på.

Kommer flygmyror alltid i svärm?

De kommer åtminstone oftast i större grupper då myror från flera olika samhällen ofta lämnar sina kolonier samtidigt. De lämnar boet för att svärma och producera myror som kan fortsätta med fortplantningen.

Hur kan jag minska risken för att få flygmyror i och runt huset?

Klipp eller ta bort buskar och träd nära huset. Kontrollera jord och blad ofta, särskilt i krukor. Spreja angripna blad med såpvatten eller plantera om. Täta springor och håll rent inomhus. Spraya med rödcederolja eller myrr och torka bort doftspår med diskmedel och vatten.

Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4/5 - (39 votes)