Enkel- och dubbelfotingar » Ultimata Guiden

Enkel och dubbelfotingar

Enkel- och dubbelfotingar upptäcks ibland i mörka, fuktiga källare och kallas därför i dagligt tal för källarmask eller allmänt för tusenfotingar. Enkelfotingar är predatorer och lever, liksom spindlar, av andra insekter i hemmet. Dubbelfotingar är växtätare och lever av organiska material. 

Det är oftast under sommarhalvåret som enkel- och dubbelfotingar kan hittas i mörka och fuktiga utrymmen i våra hem. De räknas inte som skadedjur då de inte angriper mat eller kläder, men om miljön är gynnsam för dem, kan de periodvis öka i antal och därmed upplevas obehagliga. Följande går vi igenom hur man undviker att enkel- och dubbelfotingar etablerar sig, hur de ser ut och hur man kan motverka dem mest effektivt.

Snabbguide Enkel- och dubbelfotingar

  • Städa: Städa noga de utrymmen där enkel- eller dubbelfotingar hittats genom att sopa eller dammsuga. Undvik att våttorka då de trivs i fuktiga miljöer.
  • Motverka: Minimera fuktigheten genom god luftcirkulation. Täta byggnaden så att de inte kommer in. De försvinner naturligt när det blir för torrt och/eller vid kallt väder..

Vi rekommenderar

Kort om enkel- och dubbelfotingar

Enkelfotingar (chilopoda) och dubbelfotingar (diplopoda) hör båda till gruppen mångfotingar. Det finns ett 90-tal olika arter i Sverige, men långt över 15 000 kända arter i världen. De är marklevande leddjur med många ben och långsmal kropp. Det är just kroppens uppdelning av olika segment samt antal ben per segment som har givit enkel- och dubbelfotingarnas sina respektive namn. Enkelfotingarna har ett par ben per segment till skillnad från dubbelfotingarna som har dubbla segment samt två benpar per segment. Andra skillnader är att enkelfotingarna är predadorer, de är snabba i sina rörelser och har en mjukare beklädnad. Dubbelfotingar är växtätare och viktiga nedbrytare, de är långsamma i sina rörelser och är beskaffade med en hårdare hud. Vid oro rullar dubbelfotingen ihop sig i en spiral.

Utseende

Enkel- och dubbelfotingar har en färgskala från gul, kopparfärgad till brun. De har en ledad långsmal kropp som är indelad i segment. Till varje segment hör ett- eller två par ben beroende på vilken mångfoting det är. De har två antenner samt enkla ögon.

Utvecklingsstadier

De är tvåkönade och lägger ägg som därefter utvecklas till nymfer och slutligen till fullvuxna mångfotingar. 

Motverka

enkel- och dubbelfotingar är, som redan nämnt, varken skadliga för byggnader eller människor, men kan upplevas obehagliga i större mängd. Eftersom de trivs i fuktiga livsmiljöer motverkas de bäst genom att minska fuktigheten då de inte alls trivs när det är torrt, öka luftcirkulationen, täta ingångsvägar samt genom att dammsuga/sopa.

Preventiv behandling

  • Se till att ha en god ventilation

  • Minimera luftfuktigheten 

  • Dammsug och/eller torrmoppa.

  • Täta byggnaden för att minimera risken att de tar sig in.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (28 votes)