Stenmård » Ultimata Guiden

Stenmård

Sveriges skogar och landskap har alltid varit hem för en mängd vilda djur, både stora och små. En av de mindre, men desto mer intressanta arterna är stenmården. Denna lilla skickliga jägare har en stor anpassningsförmåga, även om den inte tillhör vårt naturliga svenska ekosystem. Denna typ av mård har börjat sprida sig i Sverige och den kan ibland vara ett bekymmer för oss människor.

I den här guiden ska vi dyka in i stenmårdens värld, med fakta kring dess natur och vanor. Vi går också igenom hur du bekämpar den och minimerar problem, hur du vidtar förebyggande åtgärder och anpassar dig till mårdens närvaro.

Snabbguide

 1. Förebygga: Motverka stenmård genom att använda skrämmare med ljudfrekvenser. Undvik tillgång till mat och förvara sopor så att de är oåtkomliga.
 2. Skydda: Se till att skydda hemmet genom att täta fastigheten, så att de inte ska ta sig in.
 3. Fånga: Använd fällor speciellt avsedda för mårdar för att fånga in dem levande eller välj mårdfällor som direkt dödar djuren.
 4. Bekämpa: Kontakta jägare om det är problem som inte går att hantera på egen hand. De kan jaga för att eliminera stenmården på ett säkert och effektivt sätt.

Vi rekommenderar

Fakta om Stenmården

Stenmården, även känd som Martes foina, har jaktvanor och ett anpassningsbart sätt som gör att den enkelt passar in i ekosystemet. Den hjälper bland annat till med att reglera populationer av mindre däggdjur och fåglar.

Utseende och biologi

Stenmården är en art i mårdfamiljen. Storleksmässigt är den ungefär lika stor som en katt och har ett karaktäristiskt utseende med en lång, smal kropp med mjuk päls som ofta är brunaktig eller gråaktig.

Den har också en lång och buskig svans, som kan vara upp till hälften av dess totala längd, som vanligtvis varierar mellan 40 och 60 centimeter. En fullvuxen stenmård väger oftast mellan 0,8 och 1,5 kg.

Beteende och föda

Detta är huvudsakligen ensamlevande djur som är nattaktiva, vilket gör att det är relativt sällsynt att man ser den under dagen.

Dess skarpa tänder och smidiga kropp gör den till en skicklig jägare. Kosten består huvudsakligen av små däggdjur, fåglar, ägg och insekter. Stenmården har en god förmåga att klättra i träd, vilket gör att den kan jaga byten som ekorrar och fågelungar, samtidigt som den lätt kan undkomma hot. Dieten är dock varierad och anpassningsbar beroende på tillgänglighet, och djuret kan också äta frukt och bär.

Livsmiljö och habitat

Dessa djur trivs i olika miljöer, inklusive skogar, buskmarker och bergiga områden. Den är vanlig i hela Europa och numera i Sverige, och delar av Asien. Mården är särskilt skicklig på att anpassa sig till olika habitat och har inga problem att överleva i närheten av mänskliga bosättningar.

Fortplantning och livslängd

Stenmården lever ensam och är generellt sett ett solitärt djur. Under parningssäsongen, som vanligtvis äger rum från juni till augusti, bildar de tillfälliga par och hanen följer honan.

Honan föder vanligtvis kullar på mellan två till sex ungar. Dessa ungar är blinda och hjälplösa vid födseln, och de öppnar sina ögon först efter cirka en månad. De stannar hos modern i ungefär ett halvår innan de blir självständiga.

Djurets livslängd i det vilda är generellt mellan 6 och 10 år, men de kan leva längre i fångenskap. Deras naturliga fiender inkluderar rovfåglar och rovdjur som lodjur och varg.

Stenmårdens betydelse i ekosystemet

Stenmårdens roll i vårt ekosystem är viktig, även om den är relativt liten. Som en toppkonsument hjälper den till att reglera populationerna av mindre däggdjur och fåglar. Detta i sin tur påverkar hela näringskedjan och ekosystemets balans.

Djuret fungerar som en naturlig skadedjurskontroll genom att äta gnagare som kan orsaka skador på skogar och grödor. Dessutom hjälper mården till att förhindra överpopulation av arter som ekorrar, vilket annars kan ha negativa effekter på skogsförvaltning.

Hot och bevarandestatus

Trots att stenmården är en art som trivs i olika miljöer, hotas den av förlusten av dess naturliga livsmiljö på grund av skogsavverkning och urbanisering. 

Även om djuret har en plats i ekosystemet så räknas den ändå som en främmande art för Sverige. Den kan också vara invasiv, även om det inte är fastställt. Utav dessa anledningar har Naturvårdsverket beslutat om jakt på denna art.

Problemen som skadedjur

Stenmårdar kan ibland orsaka problem för människor, bebyggelse och andra materiella saker.

 • Skadedjursproblem: Mården kan ibland bli ett skadedjur om den etablerar sig i närheten av mänskliga bostäder eller jordbruksområden. Den kan gräva upp trädgården i sökandet efter mat, skräpa ner runt soptunnor och orsaka skador på bilar genom att tugga på sladdar. Dessa problem uppstår oftast när människor bor i områden med gles eller fragmenterad skog.
 • Trafikolyckor: Det är en av de arter som kan falla offer för trafikolyckor i Sverige. Denna incident kan vara farlig för både mården och bilister.
 • Hundar och katter: Stenmården har ibland konfrontationer med husdjur, särskilt med mindre hundar och katter. Det kan då uppstå konflikter med eventuella skador på husdjuren och i värsta fall med dödlig utgång.

Så bekämpar du stenmård

Stenmårdar kan ibland vara besvärliga gäster i våra trädgårdar och bostäder. Dessa kvicka och smidiga varelser har en förmåga att orsaka skador på egendom och trädgårdar, vilket kan vara en källa till irritation. 

När du ska hantera problem med dessa djur är det viktigt att ta hänsyn till deras naturliga beteende. Här är några steg som kan hjälpa till att bekämpa detta djur och minimera konflikter:

 • Förebyggande åtgärder: För att förhindra problem kan det vara viktigt att säkerställa att mat och skyddsmöjligheter inte finns tillgängliga i området. Förvara sopor i tättslutande behållare, skydda trädgårdar och grödor, och se till att husdjur är övervakade när de är utomhus.
 • Skrämmare: Med särskilda enheter som sänder ut ljudfrekvenser går det att skrämma bort dem.
 • Anpassning: Om stenmårdar etablerar sig i ditt område kan det vara bättre att anpassa sig än att försöka utrota dem. Se till att täta fastigheten för att undvika att stenmården, möss och andra gnagare tar sig in.
 • Trafiksäkerhet: För att minska risken för trafikolyckor är det viktigt att köra försiktigt och vara uppmärksam på vägen, särskilt i områden där stenmårdar är kända för att korsa vägarna.
 • Mårdfällor: För att fånga in djuren kan du använda olika slags fällor för mård. Det finns både slagfällor som dödar djuret direkt och andra alternativ för att fånga den levande.
 • Jakt: Om du får allvarliga problem med mårdar på ditt markområde kan du kontakta jägare för att få hjälp med att hantera situationen på ett säkert och humant sätt.

Frågor och svar

Finns stenmården i Sverige?

Ja, stenmård har en viss population i Sverige. Den observerades första gången redan 2018 i Skåne och har sedan dess spridit sig vidare till Blekinge.

Vad kan stenmården göra för skada?

Det finns flera saker som en stenmård kan förstöra, som att bita sönder bland annat kablar i bil, elkablar, vattenledningar och även bygga bo och gräva gångar i isolering.

Vad äter stenmårdar?

Stenmårdarna äter smågnagare, fåglar, ägg, insekter men också frukter och bär. Det kan därför vara bra att säkra soporna för att inte locka till sig djuren.

Hur blir man av med stenmård?

Det finns speciella mårdfällor som går att använda och sedan kan skrämmare med ljudfrekvenser skrämma bort stenmårdar. Eftersom det eventuellt är en invasiv art kan man också kontakta jägare för att eliminera djuren.

Hur små hål kan en stenmård ta sig igenom?

Stenmården kan ta sig igenom hål på 25 mm. De är också skickliga klättrare och kan ta sig in genom springor högre upp på fasaden och även under takplattor. Se därför till att täta alla eventuella ingångar.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (37 votes)