Damm- och boklöss (stövsländor) » Ultimata Guiden

Damm- och boklöss upptäcks oftast i källare, på vinden, bland damm, bakom tapeter eller andra material gjort av papper exempelvis böcker eller kartonger. De lever av mikroskopiska svampar, stärkelse m.m. De trivs som bäst i fuktiga miljöer. De är harmlösa, orsakar inga skador men kan upplevas obehagliga om en större mängd, ett kluster, upptäcks.

Det är oftast under sommarhalvåret som damm- och boklössen upptäcks i våra hem. Vid en första anblick kan de blandas ihop med vägglusen, men även om stövsländan i folkmun kallas damm- och boklöss, tillhör de arten stövsländor, till skillnad från vägglusen som tillhör arten skinnbaggar. Följande går vi igenom hur man undviker att damm- och boklöss etablerar sig, hur de ser ut och hur man kan bekämpa dem mest effektivt.

Snabbguide Damm- och boklöss (stövsländor)

  • Städa: Städa noga de utrymmen där damm- och boklöss hittats genom att dammsuga och/eller torrmoppa. Undvik att våttorka då de trivs i fuktiga miljöer.
  • Bekämpa: Gärna en luftfuktighet under 50 % samt god luftcirkulation.
  • Motverka: Genom att minska luftfuktigheten med exempelvis avfuktare eller fläkt.

Kort om damm- och boklöss

Damm- och boklöss tillhör arten stövsländor. Det finns ett 60-tal arter i Sverige och det är i huvudsak under sommarhalvåret, då luftfuktigheten är hög, som de är synliga. De lever främst inomhus och trivs i fuktiga miljöer. De lever på lim, mögel, stärkelse och olika svampsporer som finns i mjöl, gryn och bröd. Ofta finns det enstaka individer i hemmen utan att de någonsin upptäcks, men uppstår gynnsamma miljöer kan större mängder, så kallade kluster uppstå. Boklössen kan frambringa ett tickande ljud som är hörbart för människor genom att de dunkar bakkroppen mot föremål som ger resonans.

Det är boklössen som har givit upphov till ord som bokmal och läslus, som används om människor som, liksom boklusen, ”slukar” böcker. Bokmal är ett äldre namn på boklus.

Utseende

Damm- och boklöss är vita/ljusgula till färgen och kännetecknas av en ljus överkropp. De är 1,5 – 2 mm långa. De är vinglösa eller har korta stumpar till vingar som inte kan att användas till flygning. Ryggen är platt och de har tjockare lårmuskler som de använder när de hoppande tar sig fram.

Utvecklingsstadier

Det finns inga larvstadier. Nymferna är mycket små och ofta nästan transparanta. De förökar sig vid temperaturer på 5 – 15 c°

Bekämpning

Damm- och  boklöss är, som redan nämnt, harmlösa för både byggnader och människor men kan upplevas obehagliga i större mängd. Eftersom de trivs i fuktiga livsmiljöer och då gärna en luftfuktighet på över 50 %, bekämpas de bäst genom att minska luftfuktigheten samt öka luftcirkulationen samt genom att dammsuga och/eller torrmoppa. Undvik att våttorka.

 Preventiv behandling

  • Se till att ha en god ventilation
  • Minimera luftfuktigheten
  • Dammsug och/eller torrmoppa.
Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)