Husklanner » Ultimata Guiden

Upload Image...

Husklanner, som egentligen är det norska namnet för husänger, kan orsaka betydande skador på animaliska produkter och förpackningar. Om dessa insekter upptäcks, speciellt i lagringsutrymmen behöver dessa bekämpas omgående.

Att bekämpa husklanner kräver en kombination av förebyggande åtgärder och bekämpningsmetoder. Genom att följa våra tips i denna guide kan du effektivt minska risken för angrepp och skydda ditt hem från dessa skadedjur.

Snabbguide mot husklanner

  • Förebygg: Städa regelbundet lagringsutrymmen, torka upp spill och plocka undan matrester. Töm även matavfall så att det inte blir ståendes en längre tid. Lavendel och rödcederträ kan användas i avskräckande syfte då det är en doft som många insekter inte gillar.
  • Bekämpa: Kasta angripna livsmedel och städa noggrant lagringsutrymmet. Använd insektsmedel vid behov.
  • Skydda: Kontrollera livsmedel regelbundet och även nyinköpta varor. Förvara i slutna behållare som husklannern inte kan ta sig igenom. Täta alla hål och springor för att förhindra att de tar sig in.

Vi rekommenderar

Bli av med husklanner

Eftersom husklanner kan orsaka skador både på livsmedel och träkonstruktioner är det viktigt att bekämpa angrepp omedelbart.

Kassera angripen mat

Infekterade varor bör kasseras och andra matrester bör avlägsnas från inomhusmiljön för att förhindra ytterligare angrepp.

Städning

Grundlig städning av lagringsutrymmen är viktigt för att avlägsna alla spår av matrester och skräp, men också eventuella insekter i olika stadier.

Var noga med att rengöra svåråtkomliga platser som bakom möbler, i sprickor och under mattor. Dammsug alla ytor, inklusive mattor, möbler och gardiner.

Insektsmedel

Insektsmedel kan vara effektiva för att bekämpa husklanner, men det är viktigt att använda dem på rätt sätt. Följ tillverkarens instruktioner noggrant och undvik att spraya nära mat.

Förebyggande åtgärder mot husklanner

För att slippa skador på både livsmedel och byggnader är det bra att vidta förebyggande åtgärder.

Använd lavendel och rödcederträ

Lavendel och rödcederträ är naturligt avskräckande. Placera lavendelpåsar eller rödcederträblock i skafferi, garderober och lådor för att hålla skadedjuren borta. Dessa doftprodukter kan också hjälpa till att hålla en fräsch doft i dina förvaringsutrymmen.

Förvaring av livsmedel

Inspektera regelbundet lagrade varor för att se tecken på angrepp. Förvara alla livsmedel, framförallt animaliska produkter men även foder i slutna behållare på svala platser. Torkade livsmedel som mjöl, ris och pasta är särskilt utsatta. Använd glas- eller plastbehållare med tättslutande lock för att hålla skadedjuren borta.

Håll rent

Noggrann rengöring är avgörande för att förebygga husklanner. Dammsug och sopa regelbundet, särskilt i områden där insekterna kan vara aktiva.

Håll lagringsutrymmen rena och fria från matrester och skräp. Hantera också matavfall på rätt sätt och undvik att matrester ligger kvar under lång tid.

Täta och försegla

Hitta alla springor, sprickor och hål där larver kan förpuppa sig. Efter att ha städat rent kan dessa ställen tätas och förseglas.

Inspektera nya föremål

Var försiktig med begagnade möbler, kläder och andra föremål som kan ha varit i kontakt med skadedjur. Inspektera dem noggrant innan du tar in dem i ditt hem.

Vad är husklanner?

Husklanner, dermestes haemorrhoidalis, är mellan 7 och 9 mm lång. Den har en brunsvart ovansida medan undersidan har ett gyllene skimmer på grund av många små hår. Larverna som har långa borst kan bli upp till 15 mm långa och är bruna på ovansidan och ljusare på undersidan.

Skador de kan orsaka

Husklannrar kan orsaka stor skada och hittas främst i animaliska produkter. Dessa små insekter och deras larver kan leva på döda djur som gnagare och fåglar, människomat som kött och fisk, eller i djurfoder. Larverna kan skada själva matvarorna men även förpackningen genom att de gnager sig in i dem innan förpuppningen.

Om det finns många till antalet kan lagerbyggnaders konstruktioner skadas då larverna gnager sig in i träverk. Massförekomster kan också förekomma i bostäder med låg hygienisk standard samt i soprum i flerbostadshus där matrester har legat kvar under längre perioder.

Vanliga frågor (FAQ)

Varför är husklanner skadliga?

Husklanner skadar livsmedel och träkonstruktioner. De gnager på animaliska produkter och kan även förstöra förpackningar.

Vilka typer av livsmedel är mest utsatta för husklanner?

Animaliska produkter, torkade livsmedel som mjöl, ris och pasta, samt djurfoder är särskilt utsatta för angrepp av husklanner.

Vilka förebyggande åtgärder kan man vidta mot husklanner?

Städa regelbundet, använd lavendel och rödcederträ som avskräckande dofter samt förvara livsmedel i slutna behållare och inspektera nyinköpta varor.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)