Spindlar » Ultimata Guiden

spindel

Under hösten sker det ofta en stor ökning av antalet spindlar inomhus. Plötsligt dyker de upp från ingenstans. Många är vi ju som lider av spindelfobi och då är det ingen rolig upplevelse att plötsligt stå öga mot öga mot en spindel i sitt eget hem.

Alla våra svenska spindlar är däremot helt ofarliga för människor så egentligen finns det ingenting att vara rädd för. Spindeln klassas inte heller som ett skadedjur utan är faktiskt ett nyttodjur som bekämpar olika typer av skadedjur. De äter till exempel flugor och silverfiskar. Men trots att spindlarna faktiskt hjälper till att hålla rent i våra hem så upplevs de för många som obehagliga och de flesta vill inte alls ha huset fullt med spindlar.

Snabbguide

  1. Städa: Spindlar livnär sig främst på andra insekter. Genom att minimera mängden föda kommer de även att söka sig till andra platser.
  2. Fånga: Spindlar fångas enklast med insektsfällor (klisterfällor). Dessa läggs ut där spindlar, och andra insekter, brukar förekomma.  
  3. Motverka: Spindelskrämmor skapar ett högfrekvent ljud som människor inte hör men som spindlarna upplever som obehagligt. 
  4. Döda: Insektsspray kan användas direkt på spindlarna för att döda dem. Flera sprayer har även långsiktig verkan och kan användas för att skapa skydd.

Vi rekommenderar

Fakta om spindlar

Det finns runt 42 000 olika spindelarter runt om i världen varar 200 arter är skadliga för människan på grund av deras starka gift. I Sverige har vi dock bara ofarliga spindlar. Runt 730 olika arter kan vi hitta här. Det som är gemensamt för alla spindlar är att de har en framkropp och en bakkropp. På framkroppen sitter förutom de åtta benen även mun och ögon.

I ekosystemet är spindels uppgift att hålla nere antalet skadedjur såsom myggor och flugor. Spindeln har även rollen att vara föda till andra djur såsom grodor, ödlor, paddor och fåglar.

Alla spindlar är rovdjur och kan spinna trådar. Trådarna används för att fånga insekter i spindelnät men många spindlar använder inte spindelnätet till att jaga utan enbart för att bygga bo, klättra, vira in byten och skapa äggsäckar. Många spindlar jagar istället sina byten eller smyger och hoppar på dem.

Var spindlarna trivs och förekommer varierar mellan de olika arterna men gemensamt är att de föredrar fuktiga utrymmen och givetvis utrymmen där de kan hitta sina byten. De utrymmen där vi människor vistas i ofta undviker de gärna i första hand.

Den vanligaste spindeln som man ser inomhus i våra svenska hem är den så kallade husspindeln. Det beror framförallt på att de är väldigt stora, kroppen kan bli upp till 18 mm och benen kan vara upp till dubbelt så långa som kroppen. Husspindeln finns i två varianter varar den mindre endast lever inomhus medan den större även kan leva utomhus men bor då nära inpå huset såsom på altanen eller i husgrunden. Under sensommaren och hösten börjar hanarna vandra runt för att leta reda på en hona och det är då man brukar få syn på dem. Annars håller de sig mest i sina gömställen. Husspindeln kan faktiskt bitas vilket visserligen är ofarligt men känns. Om man är överkänslig mot getingstick kan man få en rodnad om man blivit biten. 

Andra vanligt förekommande spindelarter i våra hem är fettspindel, fönsterspindel, hoppspindel, bredsektorspindel och sebraspindel.

Varför dyker spindlar upp på hösten?

Faktum är att spindlar alltid har levt i våra hem men under hösten börjar fler spindlar leta sin in för att söka skydd och värme över vintern. Under hösten blir spindlarna också mer aktiva och letar sig fram ur sina gömställen för att hitta en partner. Många av spindlarna dör mot slutet av hösten medan några av dem övervintrar. Inomhusklimatet som vi har är egentligen för torrt för spindlarna.

Hur blir jag av med spindlarna?

Det är inte helt lätt att bli av med spindlar inomhus men det finns några åtgärder som kan hjälpa dig att minimera antalet spindlar. Som tur är har spindlarna både dålig hörsel och saknar luktsinne och är därmed ganska lätta att fånga.

Håll huset tätt och släck belysningen: Se till att det är tätt runt fönster och dörrar så gör du det svårare för spindlarna att ta sig in, täta eventuella springor och sprickor. Släck även fasadbelysningen eftersom den annars kan locka till sig spindlar.

Städa noggrant: Spindlarna gömmer sig gärna bakom lister, i springor eller andra trånga utrymmen, se till att dammsuga noggrant för att bli av spindelägg och spindelnät. En spindelhona kan faktiskt lägga över tusen ägg på ett år så att försöka städa noga och ofta kan göra stor skillnad. 

Undvik hög luftfuktighet: Spindlarna trivs på platser med hög luftfuktighet eftersom de behöver fukt för att inte torka ut. Därför trivs de extra bra i tvättstugan, i källaren eller på vinden. Om du har mycket spindlar i exempelvis en fuktig källare kan det vara en idé att ställa dit en luftavfuktare.

Elektroniska avvisare: Ett alternativ till rödceder är elektroniska avvisare som skickar ut ett högfrekvent ljud som spindlarna inte gillar.

Insektsspray och klisterfällor: Många insektssprayer fungerar även mot spindlar. Klisterfällor kan också användas.

Bekämpa spindlarnas byten: Det bästa du kan göra för att bli av med spindlarna är ändå att bekämpa deras byten, alltså exempelvis flugor, silverfiskar och myggor. Då minskar spindelpopulationen naturligt. Och börjar man inte i den änden kan man få andra, större problem längre fram.

Kan spindlar bitas?

Även om våra svenska spindlar är ofarliga kan de faktiskt gå till attack och bitas om de känner sig störda eller retade, även om det är ganska ovanligt. Några av de spindlar som förekommer i Sverige och som kan bitas är husspindeln, korsspindeln och sporrspindeln. Bettet kan bli lite rött och svullet och när det gäller sporrspindelns bett kan det också kännas en del, liknande ett getingstick.

Rädsla för spindlar

I Sverige finns inga farliga spindlar men trots detta är det många som hoppar till vid synen av en spindel och spindelfobi är en av våra vanligaste fobier. En del forskare hävdar att det handlar om en nedärvd rädsla. Vi har alltså lärt oss att vara observanta på spindlar i vår omgivning eftersom våra förfäder levde i miljöer där de dagligen större på giftiga spindlar.

Att vi reagerar på spindlar skulle därför vara en mekanism som finns naturligt i oss menar dessa forskare. Om detta stämmer eller inte kan vi inte säkert veta men kanske kan det kännas bra att ha något att skylla när det kommer till vår spindelrädsla.

Frågor och svar

Hur bekämpas spindlar bäst?

Som med all bekämpning av insekter nås bäst resultat av en kombination av åtgärder. Elektroniska spindelavvisare är exempelvis bra på öppna ytor men det högfrekventa ljudet går inte genom möbler och väggar. Komplettera med klisterfällor och spraya insektsspray i springor där spindlar brukar synas till.

Finns det giftiga spindlar i Sverige?

Nej, ingen spindelart i Sverige är giftig. Flera arter kan inte ens bitas.

Hur får jag hjälp för spindelfobi?

I det fall som en fobi begränsar en persons vardag kan hjälp sökas via en hälsocentral. Att vara rädd för, och tycka spindlar är obehagliga, är däremot inte samma sak som fobi. Spindelfobi kallas för arachnofobi.

Vilka är det vanligaste spindlarna i Sverige?

Bland de arter som är vanligast finns husspindel, fettspindel, större dallerspindel, källarspindel och fönsterspindel. Samtliga bekämpas på samma sätt.

Har spindlar luktsinne?

Nej, de har inte något luktsinne och kan därmed inte lockas till fällor med lukt.

Betyg på guiden:

3.7/5 - (75 votes)
Klicka för att se fler Spindelprodukter