Bekämpa spindlar inomhus

Arachnofobi, rädsla för spindlar, är en av de vanligaste fobierna som folk lider av, så att säga att spindlar är nyttodjur som faktiskt gör gott i våra hem är en klen tröst för många. Vill du slippa spindlar i bostaden kan du ta hjälp av naturligt avskräckande medel som rödcederolja.

Spindeln – en sällan lovsjungen hjälpreda

I Sverige har vi ett tusental olika spindelarter, men ingen av dem är farlig för människor. Blir man mot förmodan biten av en stor husspindel kan det visserligen kännas, men giftet vållar ingen värre skada än en lätt, övergående rodnad. Är man överkänslig mot getingstick kan ett eventuellt spindelbett emellertid orsaka en allergisk reaktion. Då kan det också vara väl befogat att vilja hålla hemmiljön fri från åttabenta gäster.

Husspindlarna hör dock hemma i våra bostäder. De har hängt med oss ända sedan vi först började bygga hus och är på sätt och vis vår naturliga städhjälp som håller våra hem fria från skadedjur. Till skillnad från husspindlarna lever de flesta andra spindelarter utomhus och söker sig endast inomhus på hösten när det börjar bli kallt. Vill man hindra dem från att ta sig in gäller det att hålla fönster och dörrar stängda, täta hål och sprickor och gärna även släcka ner fasadbelysning som lockar till sig frestande bytesinsekter. 

När man vill hålla spindlarna borta

Är man rädd för spindlar är det naturligtvis jobbigt att ha dem nära inpå, men att stegvis utsätta sig för det man tycker är läskigt kan många gånger mildra rädslan. Online finns bra digitala hjälpmedel att ta till. KBT kan också vara värt ett försök.

Det bästa är om man klarar av att endast skapa en avskräckande barriär runt boendeytorna, exempelvis med rödcederträ eller rödcederolja, och låta spindlarna fortsätta göra sitt jobb i de utrymmen där man inte vistas så ofta. Ett alternativ till rödceder är elektroniska avvisare som skickar ut ett högfrekvent ljud som spindlarna inte gillar.

Många insektssprayer fungerar även mot spindlar. Klisterfällor kan också användas. Vill man bli av med spindlarna permanent bör man dock först fokusera på att bekämpa skadeinsekterna som utgör deras byten. Då minskar spindelpopulationen naturligt. Och börjar man inte i den änden kan man få andra, större problem längre fram.