Spindelfälla

Med en spindelfälla (klisterfälla) fångas både spindlar och andra krypande insekter. Fällorna kan både användas för att tidigt upptäcka insekter i hemmet samt bekämpa dem.  De är giftfria och ofarliga för andra djur samt människor. Fällorna placeras med fördel ut på flera olika ställen i bostaden för att därmed lättare upptäcka var spindlar, och andra insekter, lättast fångas. För bäst resultat – läs vår guide under produkterna.  

Visar alla 2 resultat

-23%

Så fungerar spindelfälla

En spindelfälla (även kallas insektsfälla) är en klisterfälla som placeras där spindlar ofta förekommer. När spindlarna krypter över ytan kommer de att fastna varpå de till slut dör. Dessa klisterfällor är inte konstruerade för att fånga en speciell sorts insekter utan fångar samtliga små insekter som passerar fällan. Detta som exempelvis silverfiskar, spindlar, myror och tvestjärtar. Fällan kan både användas för att bekämpa dessa insekter samt som indikator – dvs för att upptäcka om det finns insekter i hemmet.  Fällan fungerar bra för att bekämpa enstaka spindlar. Är de däremot större population rekommenderas bekämpning med exempelvis insektsspray. Montering och användning
  1. Ställ ut
Ställ ut spindelfällorna där spindlar, eller andra insekter, ofta befinner sig. Önskas de fästas i taket eller på en vägg kan detta ske med häftstift eller dubbelhäftande tejp. Kontrollera däremot först att det inte blir märken. Även när den ställs ut på ett golv finns en fördel att fästa den med en liten tejpbit. På grund av dess låga vikt är det mycket lätt att de byter plats om någon stöter till dem. Fällorna består oftast av vikbar papp där ett av pappersarken har klister. Se därför till att sidan med klister kommer i rätt riktning.
  1. Ta bort skyddsplast
När fällan är utplacerad kan skyddsplasten tas bort.
  1. Kombinera flera fällor
Använd gärna flera fällor (säljs ofta i flerpack) för att bekämpningen ska bli effektiv. Dessutom kan de användas för att upptäcka att insekter finns i bostaden och var de lättast fångas in.
  1. Byt ut – Livslängd
På förpackningen står det hur många veckor som spindelfällan är aktiv. Byt då ut hela fällan (eller enbart klisterarket beroende på modell) och ställ ut den igen. Byte av fälla kan även behöva ske om det är ett flertal insekter som fångat, dvs fällan är full.

Kompletterande produkter

Beroende på var, och i vilken omfattning, som spindlarna förekommer kan olika bekämpningsprodukter vara bäst. Dessa kan även kombineras för ett mer effektivt resultat. Insektsspray Insektsspray kan användas för att bekämpa de flesta små insekter. Det finns spray som ska användas för att bekämpa spindlar på växter samt de sprayer som kan användas i övriga delar av hemmet. Sprayen har ett gift som gör att insekterna dör inom kort. Den kan i regel sprayas antingen direkt på insekterna eller där de ofta förekommer varpå de får i sig giftet efterhand. Läs alltid instruktionerna på produkten! Spindelskrämma Spindelskrämma sätts i ett eluttag inomhus och avger ett ultraljud som spindlarna ogillar men som människor inte kan höra. Ljudet sprids lättas på öppna golvytor. För att skapa skydd i flera olika rum kan därmed flera skrämmor behövas. Rödceder Rödceder gillas inte av spindlar, mal, silverfisk och en rad andra små insekter. Rödcederolja kan strykas över lister och trösklar medan träblock (i olika varianter) kan läggas i garderober och små utrymmen för att hålla insekterna på avstånd. Kiselgur MyrNIX kiselgur är ett KRAV-godkänt bekämpningsmedel för insekter. Produkten består till 100 % av kiselgur (stenmjöl) och strös ut i strängar där insekterna befinner sig. När insekterna passerar över pulvret kommer dess vaxskikt att skadas varpå de inom kort kommer att ”torka ut” och dö. Tack vare att det är luktfritt kan det användas i kök och skafferi där varken sprayer eller rödceder passar lika bra. Insektsfällor (UV-fällor) Insektsdödare är det effektivaste sättet att bekämpa flygande insekter. Genom att minimera beståndet av dessa kommer även beståndet av spindlar automatiskt minskas.  Detta eftersom spindlarna söker sig till platser där det finns gott om föda.

Frågor & svar spindelfälla

Fungerar alla klisterfällor mot spindlar?

De flesta klisterfällor fungerar på liknande vis. Det enda som skiljer är om de har lockmedel för att locka till sig specifika insekter, exempelvis silverfiskfällor som har feromon som lockmedel. Oavsett kommer spindlar som kryper på fällan fastna och dö.

Behöver fällorna hållas borta från barn och djur?

Nej, fällorna har enbart en klisteryta och är inte giftiga. Däremot kan det vara bra att applicera dem där barn och djur inte når dem eftersom de annars lätt förflyttas.

Varför kommer det in spindlar i bostaden?

Spindlar söker sig främst till ställen där det finns andra insekter då detta är deras föda. Små krypande och flygande insekter söker sig även de till föda. Genom att hålla torrt och rent samt använda produkter som håller insekter på avstånd (exempelvis rödceder) bör problemet minska.

Fungerar ”husmorsknep” för att få bort spindlar?

Ja, en del ”husmorsknep” anses fungera effektivt för att få bort spindlar. Exempelvis nämns ofta att vinäger, citron och pepparmint ska ge gott resultat. Men framförallt handlar det om att städa och hålla rent.

Vi får ändå inte bort spindlar och andra insekter, vad gör vi nu?

Om ni försökt få bort insekter under flera månader, utan resultat, bör saneringsföretag kontaktas som är specialiserade på insektsbekämpning.