Kackerlacka » Ultimata Guiden

kackerlacka

Kackerlackor förekommer inte i så stor utsträckning i Sverige men de blir faktiskt mer och mer vanliga. Kackerlackorna är aktiva på natten och därför ser man dem inte så ofta. Dessutom är de riktigt snabba och kan förflytta sig en meter på bara en sekund, så de kan därmed både vara svåra att få syn på och framförallt svåra att fånga.

Kackerlackor utgör en stor hälsorisk för både människor och djur eftersom de kan bära på sjukdomar såsom salmonella och listeria som smittar via deras avföring och sekret. Sekretet kan ibland även framkalla allergiska reaktioner hos vissa människor.

Kackerlackorna äter nästan allt, både vegetabilisk och animalisk föda, men kan också klara sig utan föda i sex veckor vilken innebär att de kan vara riktigt svåra att bekämpa. De överlever i både kalla och varma klimat, allt från -5 till 40 grader. De förökar sig också i en väldigt snabb takt.

Snabbguide: Kackelacka

Städa: Vid angrepp, samt för att minska angrepp, bör huset städas ordentligt. Dammsug och dammtorka med rengöringsmedel. Ställ även ut fällor där kackerlackor har iakttagits för att se om de kommit tillbaka. 

Bekämpa: Kackerlackor bekämpas bäst med kackerlacksfällor. Dessa lockas hanarna till varpå de fastnar och dör. Bekämpning kan även ske med insektsspray direkt på insekterna. 

Skydda:  För att minimera risken att kackerlackorna kommer tillbaka kan rödceder användas. Det avger en doft som avskräcker ett flertal mindre insekter från att komma i närheten.

Vi rekommenderar

Fakta om kackerlackor

Kackerlackan är en av världens äldsta insekter och förekommer världen över. Den hade sin storhetstid för runt 300 miljoner år sedan.

Det finns runt 4000 olika arter av kackerlackor och många av dem förekommer i tropiska områden. De minsta arterna är ca en centimeter långa medan de största arterna kan bli upp till en decimeter. De flesta arter är bruna eller grå men det förekommer även några gröna varianter. Kackerlackorna behöver värme för att överleva och dras därför till platser med konstant värme och fukt.

I Sverige har vi några arter som lever ute i vår svenska natur, vi har också några inomhuslevande arter och då och då stöter vi på någon exotisk art som är på tillfälligt besök.

Bland de många olika sorter av kackerlackor som lever i Europa är två särskilt utbredda: den tyska kackerlackan (Blattella Germanica) och den något mindre vanliga orientaliska kackerlackan (Blattella Orientalis). Den tyska kackerlackan är den vanligast förekommande i våra svenska hem. Tre till fem veckor efter att den tyska kackerlackan har blivit befruktad lägger den en kapsel som innehåller 30–40 ägg, dessa ägg kläcks sedan redan efter ett dygn.

Skogskackerlackan, är vår egen svenska kackerlacka som lever i vår natur. Den kan ibland komma in i våra bostäder men kan inte föröka sig inomhus och är därmed inget skadedjur som man behöver oroa sig för eller bekämpa.

Undvik kackerlackor

 • Håll rent på ditt golv, om golvet är rent finns det mindre att äta för kackerlackorna. Undvik till exempel att ha kläder eller böcker på golvet.
 • Kackerlackan trivs på fuktiga ställen, försök av den anledningen att hålla det så torrt som möjligt i ditt hem.
 • Täta springor och sprickor, då kackerlackorna trivs i sådana utrymmen.

Bekämpa kackerlackor

Har du väl fått problem med kackerlackor gäller det att du agerar snabbt eftersom de förökar sig fort och också är ganska utmanande att bekämpa. De trivs i kök och badrum eftersom de där hittar mycket att äta och de sprider sig också vidare via exempelvis rör och elledningar.

 • Rödceder: Rödceder avger en tilltalande doft för människor men avskys av skadedjuren. Rödceder är ett naturligt bekämpningsmedel mot kackerlackor som utvinns ur amerikanska rödcederträd. Rödceder-produkterna är 100% ekologiska och miljövänliga. De ger ett långvarigt skydd mot kackerlackor och andra skadedjur. Produkterna är giftfria och utgör därmed inte någon hälsofara för vare sig människor eller sällskapsdjur.
 • Fällor: Kackerlackfällan utsöndrar feromoner som liknar den doft som honorna avger. Hanarna dras till platsen där doften kommer ifrån, då de vill para sig med honorna. Vid fällan finns inga honor, däremot så finns det en klisterlapp som kackerlackorna fastnar i. Då hanarna fastnar i fällan blir det färre hanar kvar för honorna att föröka sig med, vilket resulterar i att andelen kackerlackor reduceras.
 • Städa ordentligt: Gör en riktig storstädning och när du dammsugit ska du placera dammsugarpåsen i en plastpåse och därefter i frysen i minst en vecka innan du slänger den i soptunnan. När du städar är det också viktigt att du använder ett bakteriedödande rengöringsmedel. Alla matvaror som har angripits av kackerlackorna ska du kassera.

Undvik att få med dig kackerlackor hem i resväskan

Kackerlackorna trivs i varma och fuktiga klimat och det händer därför att vi stöter på dem när vi reser utomlands för att få sol och värme. Resväskan kan vara ett perfekt gömställe för kackerlackorna och risken finns att vi får med oss dem hem.

Eftersom de är allätare klarar de sig bra även i våra svenska hem och de hittar snabbt både husrum och något att äta. Eftersom de är så snabba och dessutom undviker att visa sig då lampan är tänd är risken stor att de hinner föröka sig innan vi har en chans att upptäcka dem. kanske har de då även hunnit smita in till dina grannar och förökat sig även där. En halv millimeters springa räcker för att en kackerlacka ska kunna ta sig igenom.

Det finns några saker du bör tänka på när du packar upp ditt bagage efter din utlandsvistelse.

 • Packa upp i badkaret, då kan det vara svårt för kackerlackorna att springa iväg eftersom de får problem att klättra upp för badkarets glatta kanter.
 • Tvätta kläderna i så hög temperatur som möjligt
 • Släng eventuella emballage i soptunnor utomhus. Soprum inomhus är absolut inte lämpliga. Där trivs kackerlackorna, förökar sig snabbt och sprider sig även till grannarna.
 • Eventuella matvaror som du köpt med dig hem bör du lägga i frysen.
 • Har du köpt med dig souvenirer i form av prydnadsföremål bör även dessa läggas i frysen i en vecka om de tål det.

Spår av kackerlackor

Kackerlackorna är svåra att upptäcka men de lämnar en del spår efter sig som kan hjälpa dig att identifiera om du har fått besök av kackerlackor i ditt hem.

 • Ömsat skinn: Kackerlackor ömsar skinn ett antal gånger när den övergår från nymf till vuxen kackerlacka. Skinnet hittar man ofta i närheten av den plats där kackerlackorna befinner sig.
 • Avföring: Kackerlackornas avföring är brun-svart, runt 2 mm lång och cylindrisk formad
 • Sekret: Kackerlackorna kan lämna efter sig ett spår av sekret på exempelvis golv, lister och bänkskivor. Sekretet är väldigt illaluktande och lukten kan även finnas kvar i matvaror som kackerlackorna har varit i kontakt med.

Frågor och svar

Är kackerlackor farliga?

Insekten är inte farlig utifrån bett eller stick. Däremot är de ofta smittobärare av olika sjukdomar. Dessutom kan avföring och sekret både lukta illa samt framkalla allergiska reaktioner.

De försvinner inte trots bekämpning – vad göra?

Om kackerlackorna inte försvinner trots städning och bekämpning kan sanering behöva ske. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag (hemförsäkring) och hör vad som ingår i försäkringsskyddet.

Var i hemmet hittas insekterna främst?

Kackerlackor trivs där det är mörkt, varmt och nära till föda. Därmed hittas de ofta i kök och badrum.

Stämmer det att kackerlackor kan leva utan huvud?

Ja, de kan leva i upp till en vecka varpå de sedan dör av uttorkning.

Kan inte kackerlackor föröka sig inomhus?

Den svenska kackerlackan förökar sig enbart utomhus. Däremot kan utländska arter föröka sig inomhus. Vid upptäckt av dessa insekter inomhus bör alltid bekämpning påbörjas omgående.

Klicka för att se fler Kackerlacksprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (29 votes)