Dammlöss » Ultimata Guiden

dammloss

Dammlöss, som även kallas boklöss, tillhör familjen stövsländor, som i sin tur ingår i klassen insekter. Det finns många tusen arter i världen , varav ett åttiotal finns här hos oss i Norden. 

Dammlöss trivs bäst i fuktiga miljöer som vindsutrymmen och källare där de i huvudsak livnär sig på mögelsvampar och organiskt material.

Snabbguide

 • Dammlöss lever främst i fuktiga inomhusmiljöer 
 • Dammlöss livnär sig på mögel, svampsporer, stärkelser och lim
 • De arter som finns i Norden är vanligtvis vinglösa
 • Dammlöss ger ifrån sig ett slags ”tickande ljud” när de tar sig runt 
 • Dammlusen förväxlas lätt med vägglusen men är hälften så stor och dagaktiv 
 • Dammlöss återfinns ofta i nybyggda hus där det finns fuktigt material 
 • Ett enkelt sätt att undvika dammlöss är att inte våttorka vare sig golv eller andra ytor

Fakta om dammlöss

Damm- eller boklöss är en form av skadedjur som trivs bäst inomhus och där det är fuktigt. De är lätta att förväxla med vägglöss även om det finns en del tydliga skillnader. Som att  vägglöss är nattdjur och dubbelt så stora. Det betyder att små löss som upptäcks under dagtid med all sannolikhet är dammlöss.

En annan skillnad är att dammlusen saknar stickande mundelar, är ljusare i färgen och endast blir omkring fem millimeter lång (dammlusen mäter det dubbla).

Utseende

En fullvuxen dammlus blir mellan 2-5 millimeter lång. Den har mjuk hud och ett relativt brett huvud och artbestäms med hjälp av mikroskop. Färgen är oftast blekt grå- eller gulaktig, även om det finns arter som är mörkare i färgen. Vingarna är ett kapitel för sig då de, trots att de kan vara fullt utvecklade, är förkrympta eller helt obefintliga på de arter som lever inomhus. 

Levnadssätt 

Det finns dock många arter som lever i det fria och då gärna på trädstammar och buskar, där de bland annat äter pollen, lavar och bark. Dessa arter trivs också bäst i hög luftfuktighet och lever gärna i något varmare klimat. 

De arter som lever inomhus i fuktiga källar- och vindsutrymmen tål inte att torka ut. Det gör att de gärna äter mögelsvampar, då svampsporer generellt sett innehåller mycket vätska.

Reproduktion 

Dammlöss förökar sig snabbt, i synnerhet de arter som lever i varma och fuktiga utrymmen. En enda hona kan lägga flera hundra ägg, vilka i sin tur endast behöver en månad på sig för att utvecklas till fullvuxna löss. Den snabba förökningen kan göra det svårt att bli av med dammlöss, trots att det finns effektiva metoder och bra medel att använda i syfte att bekämpa och förbygga.

Bli av med dammlöss

Dammlöss orsakar egentligen inga större skador vare sig fysiskt eller materiellt. De angriper inte heller människor eller djur utan håller sig till byggen och stärkelserika livsmedel. Det är inget ovanligt att ha ett fåtal dammlöss i ett hem, men det är när de blir många till antalet som åtgärder krävs.

Genom god ventilation, lagom uppvärmning och bra isolering skapar du en varm och torr inomhusmiljö som dammlöss ogillar. Du kan också behandla med mögel- och svamprensande medel i mindre varma och torra utrymmen, som en vind eller en källare. 

För att tänka långsiktigt är det dock viktigt att hålla fukt och mögel borta för gott, då det är två saker som dammlöss dras till. Här går det bland annat att använda ett insektsspray avsett gör inomhusbruk i kombination med noggrann rengöring, åtminstone så länge som utrymmet inte är alltför hårt ansatt.

Skulle utrymmet däremot vara hårt drabbat av mögel, med påväxt av mögelsvampar som följd, kan det bli nödvändigt att ta hjälp av en professionell saneringsfirma. 

Förebyggande åtgärder 

Som så ofta när det gäller skadedjur av olika slag går det att vidta en hel del åtgärder på egen hand. Det gäller i såväl förebyggande som i långsiktigt syfte, varav båda är att rekommendera. 

Nedan följer förslag på relativt enkla åtgärder som du kan vidta på egen hand för att förebygga uppkomsten av dammlöss:

 • Håll nere luftfuktigheten därhemma, gärna under 50%
 • Håll ytorna närmast ytterväggarna så fria som möjligt 
 • Undvik att våttorka golv, möbler och andra inomhusytor
 • Dammsug och damma regelbundet (med torr trasa) 
 • Släng gamla tidningar, papper och kartonger regelbundet (binder fukt)
 • Förvara torrvaror i tättslutande förpackningar 
 • Kontrollera mjölpåsar, havregrynspaket och liknande regelbundet

Dammlöss som skadedjur 

Till skillnad från vägglöss som suger blod, är dammlöss mer intresserade av mikroskopiska svampar och stärkelser som trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är det ganska vanligt att hitta dammlöss i ett nybygge, där byggmaterialet ännu är fuktigt och därmed rikt på stärkelser. Dit tar de sig ofta via brädgården där byggmaterialet hämtas upp för att fraktas vidare till byggplatsen.

Dammlöss som lyckas ta sig in i ett hus håller gärna till bland stärkelserika produkter (mjöl, gryn, flingor). Det vill säga stärkelserika produkter i vilka dammlössen tycker om reproducera sig, vilket sker året runt. Därmed kan ett angrepp leda till stora mängder dammlöss i mjöl- eller havregrynspaketet, vilket lätt ger en känsla av att ”det kryllar av dem”. 

Skulle du upptäcka ett angrepp ska du inte vänta med att kasseras de produkter som kommit i direktkontakt med lössen, då dessa förmodligen innehåller en viss mängd mögel och fukt. För säkerhets skull bör även produkter som förvarats i närheten av de angripna produkterna kasseras, eller åtminstone kontrolleras och gärna ompaketeras i tättslutande förpackningar.

Skulle du hitta dammlöss i en nyligen köpt vara kan dessa ha följt med från inköpsställen, vilket betyder att du bör kontakta butiken för att informera om upptäckten .

Vanliga frågor om Dammlöss

Vad är det för skillnad mellan dammlöss och vägglöss?

En klar skillnad är att dammlöss är aktiva under dagtid medan vägglöss är nattdjur. Vägglöss är också avsevärt större än dammlöss, vilket gäller både kroppen och antennerna.

Har dammlöss några särskilda kännetecken?

De arter som lever inomhus är vinglösa och dessutom mycket små. Faktum är att de är så små att det krävs mikroskop för att art- och könsbestämma dessa mikroskopiska skadedjur.

Måste jag verkligen slänga alla produkter som har angripits?

Det är att rekommendera eftersom det händer att dammlöss kontaminerar de livsmedel de angriper, vilket vanligtvis rör sig om mjöl, gryn och andra stärkelserika produkter. I övrigt är de inte kända för att göra några större materiella eller sanitära skador.

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)