Kvitt®
Radar Spray mot Krypande Insekter 400 ml

(1 kundrecension)

144 kr

 • Mot krypande insekter
 • För inomhusbruk
 • Direktverkande & Långtidsverkande

Slut i lager

✅ Snabb leverans: 1-2 dagar
✅ Kort, Swish eller Fri Faktura
✅ Fri frakt från 499 kr

Beskrivning

Kvitt insektsspray används mot krypande insekter så som silverfisk, tvestjärt och myror. Spraya på insekterna och de avlider direkt. Sprayen kan även användas förebyggande och har en långtidsverkande effekt. Kvitt insektsspray hette tidigare 2019 Radar Dos.

Så används Kvitt insektsspray

 1. Läs instruktionerna

Läs instruktionerna på förpackningen och följ dessa för bäst effekt.

 1. Spraya direkt på eller på utsatta platser

Spraya direkt på insekterna alternativt på platser där de brukar förekomma. Spraya med ett avstånd på ca 30 cm. Medlet kan exempelvis användas i springor, bon och i skrymslen där insekterna brukar vara men är svåra att komma åt. Spraya ett par sekunder på varje ställe för ett långvarigt skydd.

Varningar

Läs instruktioner – Läs igenom säkerhetdatabladet (kan laddas hem nedan) för information kring hantering av produkten samt hur du bör agera vid exempelvis hudkontakt eller förtäring. Läs även instruktionerna på produkten och följ dessa vid användning.

Brandfarlig – Produkten har varningsmärke och varningstext som påvisar att ämnet är ”extremt brandfarligt”. Spraya aldrig mot öppen låga. Punktera eller bränn inte burken – även när den är tom.

Explosionsrisk vid uppvärmning – Medlet förvaras i en tryckbehållare som kan explodera vid värme. Förvara aldrig behållaren i direkt solljus, vid eld eller andra platser där behålleran utsätts för hög temperatur.

Spraya inte mot tyger – Medlet kan i vissa fall skapa missfärgningar.

Oåtkomligt för barn – Förvara alltid förpackningen oåtkomlig för barn. Innehållet kan vara skadligt att få i sig.

Spara säkerhetsdatabladet… – Säkerhetdatabladet kan laddas hem nedan. Spar detta och ha det tillgängligt vid eventuell kontakt med läkare. Kontakta alltid läkare om symtom uppträder.

 • Inandning: Sök frisk luft
 • Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten
 • Ögonkontakt: Skölj med vatten under flera minuter
 • Förtäring: Skölj munnen men svälj inte. Framkalla inte kräkning.

Återvinning – Lämna alltid behållare som inte längre kommer att användas till återvinningsstation vid miljöfarligt avfall.

Mått

Tryckbehållare med 400 ml insektsspray

Tekniska specifikationer

Kemiska ämnen:                       Pyretrin, Piperonylbutoxid

Bekämpningsmedel:                Klass 3.

Varningssymboler:                   Mycket giftigt för vattenlevande organismer, Extremt brandfarlig aerosol.

Frågor & Svar

Kan Kvitt användas mot kackerlackor?

Nej, enligt säkerhetsdatabladet avråds denna produkt att användas för bekämpning av kackerlackor samt vägglöss. Vid konstaterat angrepp av vägglöss måste sanering ske av saneringsfirma.

Kan sprayen även användas på flygande insekter?

För bekämpning av flygande insekter rekommenderas istället Kvitt Spray Flygande insekter. Detta då produkterna bekämpar insekterna på lite olika sätt.

Är Radar Dos samma sak som Kvitt?

Ja, Radar Dos bytte namn till Kvitt. Det är alltså samma produkter under ett nytt namn.

Har ni även insektsspray som kan användas utomhus?

Ja, se hela vårt utbud av insektsspray. Vilken produkt som bör väljas beror både på om bekämpning ska ske utomhus eller inomhus samt vilka insekter som ska bekämpas.

Recensioner (1)

1 recension av Kvitt®
Radar Spray mot Krypande Insekter 400 ml

  Anneli Eklund
  oktober 20, 2022
  Den är effektiv och definitivt långtidsverkande precis som det står. Den fungerar utmärkt mot exempelvis fläskänger också.

Du kanske också gillar …

-20%
Det ursprungliga priset var: 99 kr.Det nuvarande priset är: 79 kr.
-10%
Det ursprungliga priset var: 99 kr.Det nuvarande priset är: 89 kr.
-25%
Det ursprungliga priset var: 199 kr.Det nuvarande priset är: 149 kr.

Kvitt® Insektsspray mot Krypande Insekter 400ml produkt
Kvitt®
Radar Spray mot Krypande Insekter 400 ml

Slut i lager